DALERON COLD 3

DALERON COLD 3 325 mg tableta+ 30 mg tableta+ 15 mg tableta

12 filmom obloženih tableta ( 1 Al/PVC/PVDC blister sa 12 tableta), u kutiji

Supstance:
paracetamol pseudoefedrin dekstrometorfan
Jačina ATC Oblik
325 mg tableta+ 30 mg tableta+ 15 mg tableta N02BE71 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Daleron COLD

325 mg + 30 mg + 15 mg
filmom obložena tableta

paracetamol, pseudoefedrin, dekstrometorfan

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži za vas važne podatke!
Lijek se dobiva bez recepta. Unatoč tomu, morate ga uzimati pažljivo i brižno kako bi vam najbolje
koristio.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovno ga pročitati.

Trebate li dodatne informacije ili savjet, posavjetujte se s farmaceutom.

Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju kroz 5 dana, posavjetujte se s
ljekarom.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije
spomenuta u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Daleron COLD3 i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Daleron COLD3
3. Kako uzimati Daleron COLD3
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Dalerona COLD3
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE DALERON COLD3 I ZA ŠTA SE KORISTI?

Daleron COLD3 je kombinacija paracetamola, pseudoefedrin hidrhlorida i dekstrometorfan
hidrobromida. Paracetamol snižava povišenu tjelesnu temperaturu i ublažava bol. Pseudoefedrin
smanjuje iscjedak iz nosa i uklanja osjećaj začepljenog nosa. Dekstrometorfan ublažava
podražajni kašalj koji je posljedica podraživanja ždrijela kod prehlade.
Daleron COLD3 ublažava simptome i znakove bolesti koji prate prehladu i gripu:
-

olakšava blage do umjerene bolove (glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, bolovi u
ždrijelu);

snižava povišenu tjelesnu temperaturu;

smanjuje iscjedak iz nosa i olakšava disanje kod začepljenog nosa;

umiruje podražajni kašalj.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DALERON COLD3

Nemojte uzimati Daleron COLD3:

ako ste alergični (preosjetljivi) na ljekovite supstance ili bilo koji sastojak lijeka Daleron
COLD3.

imate li teže poremećaje jetrene i bubrežne funkcije, snažno povišen krvni pritisak ili težu
bolest koronarnih arterija (anginu pektoris);

istovremeno s lijekovima za liječenje depresije (inhibitori monoaminooksidaze) kod
istovremene upotrebe inhibitora monoaminooksidaza i još dvije sedmice nakon prestanka
liječenja njima mogu se pojaviti ozbiljna hipertenzivna kriza, teške srčane aritmije, glavobolja i
jako povišena tjelesna temperatura.

istovremeno s drugim lijekovima koji sadrže paracetamol.

Lijek ne smijemo davati djeci mlađoj od 12 godina.

Budite oprezni sa Daleron COLD3

i posavjetujte se s ljekarom:
-

imate li blago ili umjereno smanjenu jetrenu ili bubrežnu funkciju;

imate li srčane bolesti, povišen krvni pritisak, bolesti štitnjače, šećernu bolest ili teškoće kod
uriniranja zbog povećane prostate;

ako znakovi bolesti usprkos liječenju traju duže od 5 dana.

Oprez je potreban kod slabih i iscrpljenih bolesnika te kod alkoholičara.

Uticaj lijeka na laboratorijske nalaze

Daleron COLD3 može uticati na testove uzimanja nedozvoljenih stimulirajućih sredstava kod
sportaša.

Uzimanje drugih lijekova sa Daleron COLD3
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek, i
tada ako ste ga dobili bez recepta.
Zbog međusobnog djelovanja s nekim drugim lijekovima, učinak Dalerona COLD3 ili tih lijekova može
se povećati ili smanjiti. To se događa kod nekih lijekova za:

liječenje depresije (inhibitori monoaminooksidaze, fluoksetin) i nekih drugih psihičkih stanja
(haloperidol),

sprečavanje zgrušavanja krvi (varfarin),

olakašanje bola (salicilamid i drugi nesteroidni protivupalni lijekovi),

reguliranje motiliteta crijeva (metoklopramid),

sprečavanje mučnine i povraćanja (domperidon),

reguliranje količine holesterola i drugih masnoća u krvi (kolestiramin),

liječenje epileptičkih napadaja (barbiturati, antiepileptici),

reguliranje povišenog krvnog pritiska (metildopa),

olakšavanje migrenskih glavobolja (dihidroergotamin),

liječenje tuberkuloze (rifampicin),

liječenje bakterijskih infekcija (kloramfenikol),

istovremeno s drugim lijekovima koji sadrže paracetamol,

koji utiču na pH urina (lijekovi za alkalizaciju urina, npr. natrij hidrogenkarbonat)

alkohol i paracetamol.

Uzimanje hrane i pića sa Daleron COLD3
Tokom liječenja izbjegavajte pijenje alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.
Pretklinička ispitivanja na životinjama nisu pokazala neželjene učinke na trudnoću i razvoj ploda.
Budući da uprkos tome rizik nije moguće posve isključiti, uzimanje lijeka tokom trudnoće ne
preporučujemo.
Ne savjetujemo uzimanje lijeka tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama

Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja

motornim vozilima i mašinama).
Daleron COLD3 nema uticaja ili je on neznatan, na sposobnost upravaljanja vozilima i mašinama.

3. KAKO UZIMATI DALERON COLD3?

Kod uzimanja lijeka Dalerona COLD3 tačno se pridržavajte ljekarovih uputa. Ukoliko ste u nedoumici,
posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca starija od 12 godina
Uobičajena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina je 2 tablete. Dozu možete ponoviti do 4 puta
na dan. Vremenski razmak između pojedinih doza neka bude bar 4 sata.

Djeca mlađa od 12 godina
Lijek Daleron COLD3 nije pogodan za djecu mlađu od 12 godina.

Pacijenti sa bolestima bubrega
Ovaj lijek je potrebno primjenjivati sa oprezom kod pacijenata koji imaju probleme sa bubrezima.
Pacijenti sa težim bolestima bubrega ne trebaju uzimati ovaj lijek.

Pacijenti sa zatajenjem jetre

Ovaj lijek je potrebno primjenjivati sa oprezom kod pacijenata sa jetrenom disfunkcijom. Pacijenti sa
težim jetrenim bolestima ne trebaju uzimati ovaj lijek.

Stariji pacijenti
Potreban je oprez prilikom primjene kod starijih pacijenata.

Smatrate li da je učinak lijeka Dalerona COLD3 prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom ili
farmaceutom.

Ako uzmete više Daleron COLD3 nego što ste trebali
Smjesta se posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom.
Kada je doza paracetamola bitno veća od preporučene (više od 7,5 g u odraslih osoba), mogu se
pojaviti mučnina, povraćanje, pojačano znojenje, bol u stomaku, teško oštećenje jetre i bubrega. Kod
prevelike doze pseudoefedrina mogu se pojaviti jaki nemir, tremor, halucinacije, grčevi u želucu,
mučnina, povraćanje, povišen krvni pritisak i srčane aritmije. Prevelike doze dekstrometorfana mogu
uzrokovati mučninu, povraćanje, vrtoglavice, pospanost, razdražljivost, poremećaje vida, zadržavanje
urina, , neusklađenost pokreta i toksične psihoze (euforija, halucinacije, dezorijentacija), dok
predoziranje u još većoj mjeri može dovesti do apatije i kome.

Ako ste zaboravili uzeti Daleron COLD3
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prijašnju dozu. Daleron COLD3 uzimajte samo po
potrebi.

Ako prestanete uzimati Daleron COLD3
Lijek možete neškodljivo prestati uzimati kada ga više ne trebate.

U slučaju bilo kakvih nejsnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Daleron COLD3 obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao svi lijekovi i lijek Daleron COLD3 može imati nuspojave, koje se ne pojavljuju kod svih bolesnika.

Kod uzimanja preporučenih doza Dalerona COLD3 nuspojave su rijetke (mogu se javiti kod 1 na 1000
pacijenata):

mučnina,

reakcije preosjetljivosti, kožni osip, svrbež i urtikarija,

glavobolja, suha usta, razdražljivost, nemir, pospanost, vrtoglavica.

povišen krvni pritisak, nepravilan srčani ritam.

Postane li bilo koja nuspojava ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u ovom
uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI DALERON COLD3?

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte zaštićeno od svjetla i vlage na temperaturi do 30 °C.

Lijek Daleron COLD3 ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži.
Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma priozvodnje.
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Daleron COLD3 sadrži?

Ljekovite aktivne supstance su paracetamol, pseudoefedrin hidrohlorid i dekstrometorfan
hidrobromid.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 325 mg paracetamola, 30 mg pseudoefedrin hidrohlorida i
15 mg dekstrometorfan hidrobromida.
-

Pomoćne supstance su mikrokristalna celuloza, bezvodni koloidni silicij-dioksid,
preželatinirani škrob, talk, kukuruzni škrob i magnezij-stearat u jezgri tablete te hipromeloza,
titan-dioksid (E171), kinolinsko žuto bojilo (E104), indigotin (E132) i makrogol 6000 u film-
ovojnici.

Kako Daleron COLD3 izgleda i sadržaj pakovanja?
Filmom obložene tablete su svijetlo zelene boje, ovalne, izbočene.
Na raspolaganju su kutije po 12 filmom obloženih tableta u blisteru.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

Daleron COLD, filmom obložena tableta, 12 x (325mg + 30mg + 15mg): 04-07.10-5176/13 od

09.04.2014.