DALERON

DALERON 120 mg/5 mL

100 ml oralne suspenzije u bočici, u kutiji

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
120 mg/5 mL N02BE01 oralna suspenzija

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DALERON 120 mg/5 mL oralna suspenzija

paracetamol

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za Vas.
Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi Vam
koristio na najbolji način.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ako se znakovi Vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 3 dana, posavjetujte se s ljekarom.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Daleron i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Daleron
3. Kako uzimati Daleron?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Daleron?
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LIJEK DALERON I ZA ŠTA SE KORISTI?

Daleron suspenzija sadrži paracetamol, koji inhibira sintezu prostaglandina u centralnom nervnom
sistemu te zato djeluje analgetski i protuupalno. Zbog djelotvornosti i neškodljivosti, paracetamol je u
preporučenim dozama posebno prikladan za djecu.
Daleron suspenzija kod djece snižava povišenu tjelesnu temperaturu koja prati različite bakterijske i
virusne infekcije, te reakcije nakon cijepljenja. Olakšava blage do umjerene bolove (glavobolja,
zubobolja), te bolove nakon ozljeda, ljekarskih i stomatoloških zahvata.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DALERON

Nemojte uzimati Daleron
-

ako je dijete alergično (preosjetljivo) na paracetamol ili bilo koji sastojak lijeka Dalerona,

ako dijete ima jako oštećenu funkciju jetre ili bubrega,

ako dijete ima upalu jetre koju uzrokuju virusi (virusni hepatitis) i

ako dijete ima urođeni manjak enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze u crvenim krvnim zrncima.


Budite oprezni sa Daleronom
-

ako dijete ima blago ili umjereno smanjeni rad jetre ili bubrega jer mu lijek smijete davati samo pod
ljekarskim nadzorom,

ako znakovi bolesti usprkos liječenju traju duže od 3 dana te se tada posavjetujte s ljekarom,

djeci mLađoj od 2 godine jer im lijek smijete davati samo na savjet ljekara.

Budući da lijek ne sadrži saharozu, mogu ga uzimati i bolesnici sa šećernom bolešću.
Zbog sadržaja sorbitola i maltitola, velike doze Daleron suspenzije mogu uzrokovati probavne
poremećaje (proljev).

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako dijete prima ili je prije kratkog vremena primalo bilo koji
lijek, također ako ste ga dobili bez recepta.
Zbog međusobnog djelovanja s nekim drugim lijekovima, učinak Daleron suspenzije ili tih lijekova
može se povećati ili smanjiti. Događa se to:
-

kod lijekova za sprečavanje zgrušavanja krvi (varfarin),

kod lijekova za regulaciju pokretljivosti crijeva (metoklopramid),

kod lijekova za sprečavanje mučnine i povraćanja (domperidon),

kod lijekova za normalizaciju količine holesterola i drugih masnoća u krvi (kolestiramin),

kod lijekova za liječenje epileptičkih napada (barbiturati, antiepileptici),

kod lijekova za liječenje tuberkuloze (rifampicin),

kod lijekova za liječenje bakterijskih infekcija (hloramfenikol),

kod drugih lijekova koji sadrži ju istu aktivnu supstancu paracetamol,

kod drugih lijekova za snižavanje povišene tjelesne temperature (salicilamid).

Istovremeno uzimanje paracetamola i alkohola može pojačati toksično djelovanje paracetamola na
jetru.

Uzimanje hrane i pića sa lijeka Daleronom
Tokom liječenja paracetamolom se kod istovremene konzumacije alkoholnih pića pojačava toksično
djelovanje paracetamola na jetru.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.
Daleron suspenzija sadrži paracetamol u dozama koje su prikladne za djecu.
Pretklinička istraživanja na životinjama nisu pokazala nuspojave na trudnoću i razvoj ploda. Usprkos
tome rizik nije moguće potpuno isključiti.
Tokom trudnoće i dojenja lijek uzimajte samo po preporuci ljekara i što kraće vrijeme, po mogućnosti
samo pojedinačne doze.

Upravljanje vozilima i mašinama
Daleron suspenzija sadrži paracetamol u dozama koje su prikladne za djecu.
Daleron suspenzija ne utiče na sposobnost vožnje i upravljanje mašinama.

Ostala upozorenja
Daleron suspenzija sadrži sorbitol (E420) i maltitol (E965). Ako Vam je ljekar rekao da imate
intoleranciju na neke šećere, prije upotrebe ovog lijeka posavjetujte se sa svojim ljekarom. Kod doza
jednakih ili većih od 13,7 mL treba uzeti u obzir da sadržaj maltitola premašuje 10 mg. Može imati blagi
laksativni učinak. Kalorijska vrijednost je 2,3 kcal/g maltitola.

3.

KAKO UZIMATI DALERON?

Kod upotrebe lijeka Dalerona tačno se pridržavajte ljekarovih uputstava. Ako se u nedoumici,
posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom. Preporučena doza za djecu je 10 do 15 mg paracetamola
na kilogram tjelesne mase. Za točno doziranje lijeka priložena je brizgalica za oralno davanje.
Brizgalicom odmjerite potrebnu količinu i lijek polako istisnite djetetu u usta. Iz brizgalice ga možete
istisnuti i na kašikicu te ga tako davati djetetu.
Prije upotrebe bočicu dobro protresite.
Nakon upotrebe bočicu odmah dobro zatvorite.
Nakon upotrebe brizgalicu isperite vodom.
Lijek doziramo djeci s obzirom na njihovu dob. Kod doziranja uzmite u obzir preporučene jednokratne
doze Daleron suspenzije koje su navedene u tablici.

Dob djeteta

Jednokratna doza

do 3 mjeseca

40 mg (1,7 mL ili 1/3 brizgalice)

11 mjeseca

80 mg (3,3 mL ili 2/3 brizgalice)

2 godine

120 mg (5 mL ili 1 brizgalica)

6 godina

180 do 240 mg (7,5 do 10 mL ili 1,5 do 2 brizgalice)

10 godina

240 do 360 mg (10 do 15 mL ili 2 do 3 brizgalice)

12 godina

480 mg (20 mL ili 4 brizgalice)

Djeci mlađoj od 2 godine suspenziju dajemo samo na savjet ljekara. Pojedine doze smijete davati u
razmacima od najmanje 4 do 6 sati, ako je potrebno. Ne preporučujemo više od 4 doze na dan.
Najveća dnevna doza paracetamola je 50 mg do 75 mg na kilogram tjelesne mase.
Preporučene doze ne smijete prekoračiti. Maksimalno trajanje primjene lijeka za samoliječenje je 5
(pet) dana za olakšavanje boli, i 3 (tri) za snižavanje povišene tjelesne temperature.

Bolesnici sa smanjenim radom bubrega

Lijek dajemo oprezno djeci sa smanjenim radom bubrega.

Djeca s jako oštećenom funkcijom bubrega ne smiju uzimati lijek.

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre

Lijek oprezno dajemo djeci s poremećajima u radu jetre.
Djeca s jako oštećenom funkcijom jetre ne smiju uzimati lijek.
Ako smatrate da je učinak lijeka Dalerona prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste upotrijebili veću dozu lijeka Dalerona nego što biste smjeli
Odmah se posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom.
Kad je doza lijeka bitno veća od preporučene (više od 150 mg paracetamola na kg tjelesne mase),
mogu nastati teška funkcionalna oštećenja jetre i bubrega. Znakovi oštećenja jetrene funkcije
pojavljuju se tek 2 do 4 dana nakon uzimanja prevelike doze.
Kod djece se znakovi prevelikog doziranja pokazuju kod doza koje su veće od 150 mg/kg tjelesne
mase. Znakovi akutnog predoziranja manifestuju se u prvih 24 sata kao mučnina, povraćanje,
pojačano znojenje i bolovi u trbuhu.

Ako ste zaboravili upotrijebiti lijek Daleron
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu.
Daleron suspenziju dajite djetetu samo po potrebi, kod bolova ili povišene tjelesne temperature.

Ako ste prestali upotrebljavati lijek Daleron
S lijekom možete neškodljivo prekinuti kad nestanu znakovi bolesti.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Dalerona obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao svi lijekovi i lijek Daleron može imati nuspojave, koje se ne javljaju u svih bolesnika.

Nuspojave su prema učestalosti razvrstane u sljedeće grupe:

Veoma česte

Pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika

Česte

Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika

Manje česte

Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 1000 bolesnika

Rijetke

Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 10.000 bolesnika

Veoma rijetke

Pojavljuju se kod manje od 1 bolesnika na 10.000 bolesnika

Nepoznata učestalost

Učestalost iz raspoloživih podataka nije moguće ocijeniti

Rijetke:
-

mučnina,

reakcije preosjetljivosti, naročito kožni osip, svrbež i koprivnjača,

umor.

Veoma rijetke:
-

proljev i povraćanje,

žutica, pankreatitis (upala gušterače) i povećana aktivnost jetrenih enzima,

leukopenija (sniženje broja bijelih krvnih stanica) i trombocitopenija (sniženje broja krvnih pločica).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI DALERON?

Daleron morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvajte na temperaturi do 30 °C.
Čuvajte u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od svjetla.
Lijek Daleron ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na ambalaži. Datum
isteka roka upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

Nakon otvaranja suspenzija je upotrebljiva još 3 mjeseca, ako bočicu čuvate čvrsto zatvorenu.
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Daleron?
Ljekovita aktivna supstanca je paracetamol. 5 mL oralne suspenzije (1 brizgalica za oralno davanje)
sadrži 120 mg paracetamola. 1 mL oralne suspenzije sadrži 24 mg paracetamola.
Pomoćne supstance su sorbitol (E420), glicerol (E422), ksantanska guma (E415), maltitol (E965),
mikrokristalna celuloza (E460), natrij karmelozat (E466), natrij benzoat (E211), limunska kiselina
(E330) za regulaciju pH, aroma ananasa, riboflavin (E101) i pročišćena voda.

Kako izgleda Dalerona i sadržaj pakovanja?
Oralna suspenzija je svijetlo žute do žute boje, homogena, s mirisom na ananas.
Na raspolaganju su kutije sa 100 mL suspenzije u staklenoj bočici s plastičnim zatvaračem, priložena
je plastična brizgalica za oralno davanje.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-783/17 od 12.06.2017.godine