DALERON

DALERON 500 mg tableta

12 tableta (2 PVC/Al - blistera po 6 tableta), u kutiji

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta N02BE01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DALERON
500 mg tableta

paracetamol

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za vas.

Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi vam

koristio na najbolji način.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 3 dana, posavjetujte se s ljekarom.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u

ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Daleron i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Daleron
3. Kako uzimati Daleron?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Daleron?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE DALERON I ZA ŠTA SE KORISTI?
Daleron tablete sadrže paracetamol, koji inhibira sintezu prostaglandina u centralnom nervnom
sistemu te na taj način ublažava bol i snizuje povišenu tjelesnu temperauru. Njegovo protuupalno
djelovanje je slabo. Uzrokuje manje gastrointestinalnih nuspojava.

Daleron tablete se primjenjuju za ublažavanje blage do umjerene boli: glavobolje, zubobolje,
menstrualne boli, mišićne i reumatske boli, boli nakon ozljeda, ljekarskih i stomatoloških zahvata. Kod
prehlade i gripe Daleron tablete ublažavaju bol u mišićima i zglobovima te snižavaju povišenu tjelesnu
temperaturu koja prati različite bakterijske i virusne infekcije.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DALERON
Ne uzimajte lijek Daleron:
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol ili bilo koji drugi sastojak Dalerona,

ako imate ozbiljno oštećenu jetrenu ili bubrežnu funkciju,

ako imate oštećenu funkciju jetre uzrokovanu virusima (virusni hepatitis) i

ako imate urođeni deficit glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze u crvenim krvnim stanicama.

Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 6 godina.

Budite osobito oprezni kod uzimanja lijeka Dalerona:
-

ako imate blagu ili umjerenu jetrenu ili bubrežnu insuficijenciju, Daleron tablete smijete uzimati
samo pod ljekarskim nadzorom,

ne uzimajte Daleron tablete duže nego što je potrebno; ako Vaši simptomi traju duže od 5 dana
uprkos liječenju, ljekar treba odlučiti o daljnjem liječenju.

Kod slabih i iscrpljenih bolesnika te alkoholičara potreban je oprez.

Uzimanje drugih lijekova
Recite svojem ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući
lijekove nabavljene bez recepta.

Interakcija s nekim drugim lijekovima može dovesti do povećanih ili smanjenih učinaka paracetamola
ili drugih lijekova. Do toga može doći:
-

s lijekovima za sprečavanje zgrušavanja krvi (varfarin),

s lijekovima za normalizaciju pokretljivosti crijeva (metoklopramid),

s lijekovima za sprečavanje mučnine i povraćanja (domperidon),

s lijekovima za normalizaciju razine kolesterola i drugih masnoća u krvi (kolestiramin),

s lijekovima za liječenje epileptičkih napadaja (barbiturati, antiepileptici),

s lijekovima za liječenje tuberkuloze (rifampicin),

s lijekovima za liječenje bakterijskih infekcija (kloramfenikol),

s drugim lijekovima koji sadržavaju identičnu aktivnu supstancu, paracetamol,

s drugim lijekovima za ublažavanje boli i snižavanje povišene tjelesne temperature (salicilamid).

Istovremena primjena paracetamola i alkohola može povećati toksični učinak paracetamola na jetru.

Uzimanje lijeka Dalerona zajedno s hranom i pićem
Nemojte piti alkoholna pića tokom liječenja paracetamolom.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Pretklinička ispitivanja na životinjama nisu pokazala nepoželjne učinke na trudnoću i razvoj zametka.
Ipak, rizik se ne može potpuno isključiti.

Ako ste trudni ili dojite, lijek uzmite samo na savjet ljekara i kroz najkraće moguće vrijeme, po
mogućnosti jednokratnu dozu.

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Daleron nema utjecaj na sposobnost za upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Dalerona
Formaldehid kazein može uzrokovati želučane smetnje i proljev.

3. KAKO UZIMATI DALERON?
Uvijek uzmite Daleron točno prema uputama koje Vam je dao ljekar. Ako niste sigurni, provjerite s
ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca u dobi od 6 godina ili više

Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina jest 1 do 2 tablete, a za djecu u dobi od 6 do
12 godina ½ tablete do 1 tableta. Doza se može ponoviti 4 puta na dan. Interval između dvaju
doziranja treba biti najmanje 4 sata. Nije Vam dopušteno uzeti više od 8 tableta, a djeca od 6 do 12
godina ne smiju uzeti više od 4 tablete tokom 24 sata.

Progutajte tabletu s tekućinom.

Ne smijete premašiti preporučene doze.

Kod odraslih je najduže trajanje samoliječenja za ublažavanje boli sedam (7) dana, a za snižavanje
povišene tjelesne temperature tri (3) dana.

Kod djece u dobi od 6 do 12 godina je najduže trajanje samoliječenja za ublažavanje boli pet (5) dana,
a za snižavanje povišene tjelesne temperature tri (3) dana.

Djeca mlađa od 6 godina

Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 6 godina.
Daleron suspenzija sadržava paracetamol u dozi prikladnoj za djecu mlađu od 6 godina.

Bolesnici s bubrežnom insuficijencijom

Lijek treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika s insuficijencijom bubrega.
Bolesnici s ozbiljnim oštećenjem bubrežne funkcije ne smiju uzimati lijek.

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre

Lijek treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika s disfunkcijom jetre.
Bolesnici s ozbiljnim oštećenjem jetrene funkcije ne smiju uzimati lijek.

Stariji

Kod starijih osoba nije potrebna prilagodba doziranja.

Ako imate osjećaj da je učinak Dalerona prejak ili preslab, recite to svojem ljekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli veću dozu lijeka Dalerona nego što biste smjeli
Odmah se javite svojem ljekaru ili farmaceutu.

Doze značajno veće od preporučenih (više od 7,5 g ili više od 15 tableta kod odraslih osoba) mogu
uzrokovati ozbiljno oštećenja jetrene i bubrežne funkcije. Znakovi oštećenja jetrene funkcije postaju
vidljivi tek 2 do 4 dana nakon uzimanje prevelike doze. Tokom prvih 24 sata, znaci akutnog
predoziranja ispoljavaju se kao mučnina, povraćanje, pojačano znojenje i bol u trbuhu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Daleron
Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili dvostruku dozu.
Daleron tablete uzmite kod boli ili povišene tjelesne temperature samo ako je potrebno.

Ako ste prestali uzimati lijek Daleron
Kad ga jednom više ne trebate, lijek možete na siguran način prestati uzimati.

Imate li bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao svi lijekovi, Daleron može uzrokovati nuspojave koje se ne javljaju kod svih.

Nuspojave su prema učestalosti svrstane u sljedeće skupine:

Vrlo česte

pogađaju više od 1 korisnika na 10

Česte

pogađaju 1 do 10 korisnika na 100

Manje česte

pogađaju 1 do 10 korisnika na 1000

Rijetke

pogađaju 1 do 10 korisnika na 10.000

Vrlo rijetke

pogađaju manje od 1 korisnika na 10.000

Nepoznato

učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka

Rijetke:
-

mučnina,

reakcije preosjetljivosti, većinom kožni osip, svrbež i koprivnjača,

umor.

Vrlo rijetke:
-

proljev i povraćanje,

žutica, pankreatitis (upala gušterače) i povišeni jetreni enzimi,

leukopenija (smanjeni broj bijelih krvnih stanica) i trombocitopenija (smanjeni broj krvnih
pločica).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potebno je obavijesetiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI DALERON?
Daleron tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte na temperaturi do 30 °C. Čuvajte u originalnoj ambalaži radi osiguranja zaštite od svjetlosti.
Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje.
Lijek Daleron ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži.
Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Daleron?

Aktivna supstanca je paracetamol. Jedna tableta sadrži 500 mg paracetamola.
Pomoćne supstance su kukuruzni škrob, povidon, talk, bezvodni koloidni silicij dioksid, magnezij
stearat, formaldehid kazein, kalij sorbat.

Kako izgled lijek Dalerona i sadržaj pakovanja?
Tablete su bijele boje, okrugle, lagano izbočene, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Tableta se može
dijeliti na jednake polovine.
Na raspolaganju su kutije po 12 (2 x 6) i 500 (50 x 10) tableta u blisterima.

Režim izdavanja
Tableta 12 x 500 mg: Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.
Tableta 500 x 500 mg: Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.
.
Naziv i adresa proizvođača
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Daleron, tableta, 500 mg x 12 tableta: 04-07.3-2-3646/16 od 27.10.2016.
Daleron, tableta, 500 mg x 500 tableta: 04-07.3-2-3647/16 od 27.10.2016.