ESSO

ESSO 40 mg kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji

Supstance:
esomeprazol
Jačina ATC Oblik
40 mg kapsula A02BC05 gastrorezistentna kapsula, tvrda