ESSO

ESSO 40 mg kapsula

14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 blister sa 14 kapsula) u kutiji

Supstance:
esomeprazol
Jačina ATC Oblik
40 mg kapsula A02BC05 gastrorezistentna kapsula, tvrda