FEBRICET C

FEBRICET C 330 mg tableta+ 200 mg tableta

10 šumećih tableta (1 fiola sa 10 tableta)

Supstance:
paracetamol askorbinska kiselina
Jačina ATC Oblik
330 mg tableta+ 200 mg tableta N02BE51 šumeća tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FEBRICET C,
šumeća tableta, 330 mg + 200 mg
paracetamol, askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek
FEBRICET C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek FEBRICET C i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek FEBRICET C
3. Kako se upotrebljava lijek FEBRICET C
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek FEBRICET C
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK FEBRICET C I ČEMU JE NAMIJENJEN?

Svaka FEBRICET C šumeća tableta sadrži 330 mg paracetamola i 200 mg askorbinske kiseline.
Ovaj lijek se koristi za ublažavanje boli i/ili snižavanje povišene tjelesne temperature u stanjima kao što su
glavobolja, gripozna stanja, zubobolja, bolovi u mišićima, te bolne menstruacije.
Ovaj oblik lijeka namijenjen je samo odraslima i djeci čija je tjelesna težina veća od 27 kg (tj. oko 8 godine
starosti). Pažljivo pročitajte dio 3, Kako uzimati FEBRICET C šumeće tablete.
Za djecu druge tjelesne težine potražite savjet svog ljekara ili farmaceuta.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK FEBRICET C

Nemojte uzimati FEBRICET C šumeće tablete u sljedećim slučajevima:

• Ako ste preosjetljivi (alergični) na paracetamol ili bilo koji drugi sastojak lijeka,
• Ukoliko patite od teške bolesti jetre,
• Ukoliko imate kamenje u bubrezima, a uzimate visoke doze vitamina C (iznad 1g)

Ukoliko ste u nedoumici, uvijek potražite savjet Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Budite oprezni sa FEBRICET C šumećim tabletama

Ovaj lijek sadrži paracetamol. I drugi lijekovi mogu sadržavati ovu supstancu. Zato ga nemojte kombinovati
sa takvim lijekovima kako bi izbjegli rizik predoziranja. (pogledajte dio 3. Kako uzimati FEBRICET C šumeće
tablete).

U slučaju da ste uzeli previše lijeka (terapijsko predoziranje) ili da ste nenamjerno uzeli previše lijeka, odmah
se posavjetujte sa Vašim ljekarom.
Kod osoba na dijeti sa ograničenim unosom soli ili kod osoba koje su na neslanoj dijeti, treba uzeti u obzir da
svaka šumeća tableta sadrži 330 mg natrijuma, što treba uračunati u dnevni unos.
Ukoliko Vam je ljekar propisao pretragu koja uključuje određivanje koncentracije mokraćne kiseline u krvi,
obavijestite ga da uzimate ovaj lijek.
U slučaju ozbiljnijih jetrenih ili bubrežnih bolesti, prije uzimanja paracetamola ili prije nego ga date Vašem
djetetu posavjetujte se sa Vašim ljekarom.

Uzimanje drugih lijekova FEBRICET C šumećim tabletama

Kako bi izbjegli moguće interakcije između lijekova koje uzimate ili ste uzimali nedavno, uključujući i one koje

ste kupili bez recepta, morate uvijek o tome obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Tokom primjene FEBRICET C šumećih tableta ne smiju se uzimati neki drugi lijekovi koji sadrže
paracetamol.
Ako Vaše dijete uzima neke od slijedećih lijekova, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom prije primjene
FEBRICET C šumećih tableta:

- antikoagulans (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi)
- antiepileptik (lijek za liječenje epilepsije ili padavice)
- barbiturat (lijek za smirenje i za liječenje epilepsije ili padavice)
- rifampicin (lijek za liječenje bakterijske infekcije).

Trudnoća i dojenje
Pod normalnim okolnostima i u terapijskim dozama, paracetamol se može propisivati tokom cijelog perioda
trudnoće i dojenja.
Ipak, kod navedenih stanja uvijek se preporučuje prije uzimanja lijeka posavjetovati sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

Ostala upozorenja
Nemojte nastaviti sa uzimanjem ovog lijeka bez savjetovanja sa Vašim ljekarom ukoliko je bol prisutna više
od 5 dana, ili ako se temperatura ne snižava nakon više od 3 dana, ukoliko je lijek nedovoljno djelotvoran, ili
ukoliko se razviju i drugi simptomi.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka FEBRICET C

Zbog prisustva laktoze u FEBRICET C šumećim tabletama, u slučaju netolerancije na neke od šećera,
obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK FEBRICET C

Uvijek uzimajte FEBRICET C šumeće tablete tačno na način kako Vam je preporučio Vaš ljekar. Ukoliko
imate bilo kakvih nejasnoća, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj oblik lijeka namijenjen je samo odraslima i djeci čija je tjelesna težina veća od 27 kg (tj. oko 8 godine
starosti i više).
Kod djece, doziranje se treba zasnivati na tjelesnoj težini djeteta. Ukoliko ne znate tjelesnu težinu djeteta
morate ga izvagati kako bi mogli primjeniti prikladnu dozu.
Paracetamol je dostupan u različitim jačinama i liječenje je potrebno prilagoditi težini djeteta.

Preporučena dnevna doza paracetamola zavisi od tjelesne težine djeteta i iznosi oko 60 mg/kg/dan, a
primjenjuje se podijeljena u 4 ili 6 doza, tj. oko 15 mg/kg svakih 6 sati ili 10 mg/kg svaka 4 sata.
- Kod djece tjelesne težine od 27 do 30 kg (oko 8 do 10 godina starosti), doza iznosi jednu šumeću tabletu te

ukoliko je potrebno, primjena se može ponoviti nakon 6 sati, s time da se ne prekorači doza od 5
šumećih tableta na dan.

- Kod djece tjelesne težine od 30 do 35 kg (oko 10 do 12 godina starosti), doza iznosi 1 do 2 šumeće tablete

te ukoliko je potrebno, primjena se može ponoviti nakon 6 sati, s time da se ne prekorači doza od 6
šumećih tableta na dan.

- Kod djece tjelesne težine od 35 do 50 kg (oko 12 do 15 godina starosti), doza iznosi 1 do 2 šumeće tablete

te ukoliko je potrebno, primjena se može ponoviti nakon 6 sati, s time da se ne prekorači doza od 7
šumećih tableta na dan.

Kod odraslih i djece tjelesne težine više od 50 kg (od oko 15 godina starosti):
Uobičajeno doziranje je jedna do dvije šumeće tablete, koje se može ponoviti u vremenskom razmaku od
najmanje 4 sata. Obično nije potrebno povećati dozu na 3000 mg paracetamola/dan, tj. 9 tableta/dan.
Ipak, u slučaju teških bolova, te uz savjet ljekara, maksimalno doziranje se može povisiti do 4000 mg/dan, tj.
do 12 tableta/dan.
Nikad nemojte uzeti veću dozu od 4000 mg paracetamola na dan (uključujući i ostale lijekove koje uzimate a
koje sadrže paracetamol). Između primjena uvijek mora biti razmak od najmanje 4 sata.
Primjena kod djece trabala bi biti u pravilnim vremenskim razmacima tokom dana i noći, poželjno svakih 6
sati, ali ne manje od 4 sata.
U odraslih, primjena može biti svaka 4 sata.
Ukoliko imate utisak da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo razgovarajte sa Vašim ljekarom o tome.

Način primjene
FEBRICET C šumeća tableta se mora u potpunosti otopiti u velikoj čaši vode i odmah popiti.
Ukoliko je tjelesna temperatura djeteta viša od 38,5°C, sljedeće korake treba poduzeti u cilju poboljšanja
djelotvornosti liječenja ovim lijekom:

- skinuti odjeću dijetetu
- dati djetetu da pije tečnosti
- ne ostavljati dijete u prezagrijanoj prostoriji

Primjenom u pravilnim vremenskim razmacima izbjegavaju se oscilacije nivoa boli ili temperature.
S obzirom da ovaj lijek sadrži vitamin C treba izbjegavati uzimanje lijeka na kraju dana.
U slučaju ozbiljne bubrežne bolesti (ili teškog zatajenja bubrega), interval između primjena mora biti
najmanje 8 sati i ne smije iznositi više od 6 tableta na dan (tj 3000 mg)
Nemojte nastaviti sa uzimanjem ovog lijeka bez savjetovanja sa Vašim ljekarom ukoliko je bol prisutna više
od 5 dana, ili ako se temperatura ne snižava nakon više od 3 dana, ukoliko je lijek nedovoljno djelotvoran, ili
ukoliko se razviju i drugi simptomi.

Ako uzmete više FEBRICET C šumećih tableta nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli previše lijeka (predoziranje) ili je do trovanja došlo nesretnim slučajem odmah se javite
Vašem ljekaru ili najbližoj bolničkoj ustanovi.

Ako ste zaboravili uzeti FEBRICET C šumeće tablete
Ukoliko zaboravite uzeti propisanu dozu, nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu,
nego nastavite terapiju.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom FEBRICET C šumećih tableta obratite se

svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek Febricet C, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.
Ukoliko se javi neko od slijedećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu

.

U određenim rijetkim slučajevima, postoji mogućnost pojave erupcija na koži ili crvenila ili alergijske
reakcije u obliku naglog oticanja lica ili vrata ili nagle slabosti sa padom krvnog pritiska. Prekinite odmah sa
uzimanjem lijeka, obavijestite vašeg ljekara i nemojte više nikad ponovo uzeti lijekove koji sadrže
paracetamol.

U posebno rijetkim slučajevima, prilikom krvnih pretraga, uočene su promjene u laboratorijskih nalazima radi
čega je bilo neophodno redovito kontrolisati krv: npr. izrazito smanjen broj leukocita ili trombocita, koje mogu
dovesti do krvarenja iz nosa i zubnog mesa. Ako bi se to dogodilo, posavjetujte se sa vašim ljekarom.

Visoke doze vitamina C (preko 1 g), ubrzavaju pojavu bubrežnih kamenaca u određenih osoba,
a mogu ubrzati i hemolizu (raspad crvenih krvnih stanica) u osoba sa nedostatkom G6PD.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK FEBRICET C

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

2 (dvije) godine.
Nemojte koristiti lijek FEBRICET C poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 30ºC u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od vlage.

Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek FEBRICET C

Aktivne supstance su:

FEBRICET C, 330mg + 200 mg, šumeće tablete:

1 šumeća tableta sadrži: 330 mg paracetamola
200 mg askorbinske kiseline

Ostali sastojci su:

FEBRICET C, 330mg + 200 mg, šumeće tablete:

- natrijum-hidrogenkarbonat

- natrijum-karbonat, bezvodni
- limunska kiselina, bezvodna
- laktoza, monohidrat
- dokusat-natrijum

- saharin-natrijum

- natrijum-benzoat
- povidon

Kako izgleda lijek FEBRICET C i sadržaj pakovanja

FEBRICET C, 330mg + 200 mg, šumeće tablete:

Okrugle, ravne tablete bijele do blijedožute boje.
Fiola sa 10 šumećih tableta, zatvorena sa plastičnim zatvaračem sa desikantom (silikagel).

Režim izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

7. Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-8984/16 od 10.04.2017.