GLUKOZA SA NATRIJ KLORIDOM DIACO

GLUKOZA SA NATRIJ KLORIDOM DIACO 9 g000 mL+ 50 g000 mL

staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju

Supstance:
natrijum-hlorid glukoza
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL+ 50 g000 mL B05BB02 otopina za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GLUKOZA SA NATRIJ KLORIDOM LDB
(50+9)g / 1000 mL, otopina za infuziju
Glukoza, natrijum klorid

Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo, jer ono sadrži važne informacije.

Sačuvajte priloženo uputstvo. Možda će Vam poslije opet zatrebati.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek propisan je osobno Vama. Nemojte ga davati drugima, jer bi mogao naškoditi.

čak i ako imaju simptome jednake vašim.

Ukoliko primijetite znakove neželjenog dejstva, molimo da o tome obavijestite svog

ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Glukoza sa natrij kloridom LDB i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Glukozu sa natrij kloridom LDB?
3. Kako uzimati Glukozu sa natrij kloridom LDB?
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako se čuvati Glukozu sa natrij kloridom LDB?
6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE GLUKOZA SA NATRIJ KLORIDOM LDB I ZA ŠTA SE KORISTI?
Glukoza sa natrij kloridom LDB je otopina ugljičnog hidrata sa sadržajem elektrolita.

Područja primjene:

supstitucija tečnosti i elektrolita kod hipohloremične alkaloze

gubitak hlorida

hipotonična dehidratacija

izotonična dehidratacija

djelimično obezbjeđivanje potreba za energijom

kao nosilac rastvora za kompatibilne elektrolitne koncentrate i lijekove.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI GLUKOZU SA NATRIJ KLORIDOM LDB ?
Glukoza sa natrij kloridom LDB ne smije se upotrebljavati ako imate:

povišenu količinu vode u organizmu (hiperhidracija)

povećan volumen krvi (hipervolemija)

povišenu količinu tekućine i natrija u organizmu (zadržavanje tekućine i natrija),

teške bubrežne probleme (smanjen rad bubrega, smanjeno izlučivanje mokraće ili
nemogućnost izlučivanja mokraće)

nekompenzirano zatajenje srca. To je zatajenje srca koje nije odgovarajuće liječeno te se
javljaju simptomi kao što su nedostatak zraka i oticanje zglobova

povišenu koncentraciju natrija u krvi (hipernatrijemija)

povišenu koncentraciju klorida u krvi (hiperkloremija)

nakupljanje tekućine u organizmu (generalizirani edem)

ciroza jetara s nakupljanjem tekućine

šećernu bolest koja nije pravilno liječena

probleme s razgradnjom šećera (metabolizacija šećera):

metabolički stres (kada tjelesni metabolizam ne funkcionira ispravno, zbog teške bolesti)

povišene koncentracije šećera u krvi (hiperglikemija)

hiperosmolarna koma (nesvijest). To je koma koja se javlja u bolesnika sa šećernom
bolesti koji nisu odgovarajuće liječeni.

povišene koncentracije laktata u krvi (hiperlaktatemija)

Pri primjeni infuzije, Vaš liječnik će napraviti kontrolu krvi i urina, radi nadziranja:

količine natrija i klorida u Vašoj krvi (Vaših elektrolita u plazmi)

količine šećera (glukoze)

Obzirom da otopina sadrži glukozu može uzrokovati povišenu koncentraciju šećera u
krvi(hiperglikemiju). Ukoliko dođe do povišenja šećera liječnik će:

smanjiti brzinu infuzije

primijeniti inzulin

To je veoma važno ako:

bolujete od šećerne bolesti,

nedavno ste imali moždani udar (visoke razine šećera u krvi mogu uzrokovati pogoršanje
i usporiti oporavak)

nedavno ste liječeni od smanjenog volumena krvi (hipovolemije).

Vaš liječnik će prilagoditi brzinu infuzije kako bi se izbjeglo povišenje razine šećera u krvi.
Ako imate šećernu bolest i bubrežne tegobe (zatajenje bubrega), Vaš liječnik će pažljivo pratiti
razinu šećera u Vašoj krvi. Vaše potrebe za inzulinom i kalijem mogu se promijeniti tijekom
primanja otopine infuzijom.

Vaš liječnik uzet će u obzir ako primate prehranu infuzijom u venu (parenteralnu prehranu).
Tijekom dugotrajne primjene otopine infuzijom, možda ćete trebati dodatnu prehranu. Vaš liječnik
će također pratiti razinu kalija u krvi kako bi se izbjeglo sniženje razine kalija u krvi
(hipokalijemija).

Djeca i adolescenti
Otopina za infuziju mora se primjenjivati s posebnim oprezom kod nedonoščadi i novorođenčadi u
dobi manjoj od 3 mjeseca.
Kod nedonoščadi i dojenčadi može doći do prekomjernog zadržavanja natrija zbog nepotpune
razvijenosti funkcije bubrega. Toj djeci se ne smije dati nova doza otopine za infuziju natrijevog
klorida bez prethodnog određivanja koncentracije natrija u krvi.
Obzirom da kod novorođenčadi, a naročito nedonoščadi i novorođenčadi niske porođajne težine
postoji povišen rizik od nastanka previsoke ili preniske količine šećera u krvi (hipoglikemija ili
hiperglikemija), potreban je stalni nadzor tijekom intravenske primjene otopina koje sadrže
glukozu.
Niska koncentracija šećera u krvi kod novorođenčadi može izazvati produžene napadaje, komu i
oštećenje mozga.
Visoka koncentracija šećera u krvi može izazvati krvarenje u mozgu, gljivičnu i bakterijsku
infekciju, oštećenje vida (prematurna retinopatija), infekciju crijeva (nekrotizirajući enterokolitis),
plućne probleme (bronhopulmonarna displazija), produženo liječenje u bolnici i smrt

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Glukoza sa natrij kloridom LDB
Molimo da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite druge lijekove, odnosno ako ste
ih nedavno koristili, pa i u slučaju da se radi o lijekovima za koje nije neophodan recept.

Molimo Vas obavijestite liječnika ako uzimate lijekove koji sadrže:

kortikosteroide (protuupalne lijekove)

karbenoksolon (protuupalni lijek za liječenje ulkusa želuca)

Ovi lijekovi mogu uzrokovati zadržavanje natrija i vode, dovodeći do:

oticanja tkiva zbog zadržavanja vode pod kožom (edem)

visokog krvnog tlaka (hipertenzije)

Trudnoća i dojenje
Ne postoje smetnje upotrebi prilikom trudnoće ili dojenja.
Prije upotrebe bilo kojeg lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama.
Otopina za infuziju ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. KAKO UZIMATI GLUKOZU SA NATRIJ KLORIDOM LDB ?
Molimo da Glukozu sa natrij kloridom LDB uvijek primjenjujete strogo prema uputama ljekara.
Ukoliko niste sigurni u primjenu, molimo zatražite savjet od ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek ćete dobiti intravenskom infuzijom.
Doziranje zavisi o dobi, težini, kliničkom stanju pacijenta i elektrolitskom statusu i osmolaritetu, a
zavisi i od izračunatog deficita natrija. Savjetuje se da se glukoza aplicira brzinom od najviše 0,4 –
0,8g po satu po kg tjelesne težine.
Doza se prilagođava prema individualnim potrebama za tekućinom, elektrolitima i energijom, radi
toga se mora uzeti u obzir starosna dob, tjelesna težina, klinički i biološki uvjeti bolesnika
(acidobazna ravnoteža), te istovremeno drugo liječenje.

Ukoliko ste upotrijebili veću količinu Glukozu sa natrij kloridom LDB od preporučene:

Predoziranje može uzrokovati prezasićenost vodom, hiperosmolaritet, indukciju acidoznog
metaboličkog nivoa, te povišen sadržaj glukoze u krvi (hiperglikemija).

Terapija u slučaju predoziranja:
Prekid upotrebe otopine, ubrzana eliminacija putem bubrega, ograničen dovod odgovarajućih
elektrolita i u datom slučaju, apliciranje inzulina.
Neželjena dejstva uzrokovana viškom glukoze:

previsoka koncentracija glukoze u krvi (hiperglikemija),

visoka koncentracija krvi (hiperosmolarnost),

glukoza u mokraći (glikozurija),

velika količine mokraće (osmotska diureza),

manjak tekućine u organizmu (dehidracija organizma),

poremećaj elektrolita (smanjene količine kalija, fosfata i magnezija, a povišenu ili
smanjenu količinu natrija),

acidobazni poremećaj (povišen ili smanjen pH krvi).

Neželjena dejstva uzrokovana viškom natrija:

hipernatrijemija

Simptomi viška natrija (hipernatrijemije) u krvi su:

plućni i periferni edem

dehidracija mozga koja uzrokuje jaku pospanost i smetenost koja može progredirati do
konvulzija, kome,zatajenja disanja i smrti

žeđ

smanjeno lučenje sline i suza

vrućica

ubrzani otkucaji srca (tahikardja)

povišen krvni tlak (hipertenzija)

glavobolja

omaglica

nemir

razdražljivost

slabost.

Neželjena dejstva uzrokovana viškom klorida:

manjak bikarbonata i sniženje pH vrijednosti krvi (metabolička acidoza)

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Sljedeća neželjena dejstva zabilježene su pri primjeni ove otopine. Neželjena dejstva su
navedene prema organskim sustavima (MedDRA klasifikacija).
Neželjena dejstva uzrokovana primjenom otopine:

Poremećaji metabolizma i prehrane

Psihijatrijski poremećaji

Poremećaji živčanog sustava

Poremećaji oka

Srčani poremećaji

Krvožilni poremećaji

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Poremećaji probavnog sustava

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI GLUKOZU SA NATRIJ KLORIDOM LDB ?
Lijek čuvati na temperaturi od 15 do 25¨C u hermetički zatvorenim bočicama. Ne smije se
zamrzavati. Treba provjeriti datum isteka roka koji se nalazi na bočici i koji se odnosi na proizvod
u neotvorenoj bočici čuvanoj na ispravan način. Pažnja: ne koristite nakon isteka roka trajanja.
Rok trajanja lijeka je 3 godine.

Uputa o trajnosti sredstva nakon otvaranja pakovanja ili pripreme
Ne smije se upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno. Smije se koristiti samo bistra i bezbojna
otopina.
Ove otopine bez konzervansa namijenjene su samo za jednokratnu upotrebu.
Lijek je potrebno primijeniti odmah po otvaranju spremnika.
Neupotrijebljenu otopinu valja zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži otopina Glukoze 5% + NaCl 0,9% ?

Djelotvorne tvari:

1000 ml infuzijske otopine sadrži:

Glukoza monohidrat

50,0 g

Natrijev klorid:

9,0 g

Preostali sadržaj čini:

na 1000 ml

voda za injekcije
otopina ugljičnog hidrata sa elektrolitima

1 ml sadrži:

0,154 mmol Na

+

0,154 mmol Cl

pH-vrijednost:

3,5 – 6,5

teoretska osmolarnost: 585 mOsm/l

Kako izgleda otopina Glukoze 5% + NaCl 0,9% i sadržaj pakovanja:
Otopina Glukoze 5% + NaCl 0,9% raspoloživa je u staklenoj boci sa gumenim čepom u
zapremini 500 mL.

Režim izdavanja
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarnog, sekundarnog ili tercijarnog tipa.

Naziv i adresa proizvođača
Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A. (LDB)
Via Flavia 124, Trst, Italija

Proizvođač gotovog lijeka
S.M.Farmaceutici S.r.l.
Zona industriale, 85050 Tito Scalo (PZ), Italija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Exico Healthcare d.o.o.
Stara Cesta bb, Vogošća, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Staklena boca 500 mL: 04-07.3-2-2941/15 od 12.10.2015.