GRIPPOSTAD C

GRIPPOSTAD C 200 mg kapsula+ 150 mg kapsula+ 25 mg kapsula+ 2.5 mg kapsula

20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji

Supstance:
paracetamol askorbinska kiselina kofein hlorfenamin
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula+ 150 mg kapsula+ 25 mg kapsula+ 2.5 mg kapsula R05X kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GRIPPOSTAD C

200 mg + 150 mg + 25 mg + 2,5 mg

kapsula, tvrda

paracetamol, askorbinska kiselina, kofein, hlorfenamin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Grippostad C i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Grippostad C
3. Kako se upotrebljava lijek Grippostad C
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Grippostad C
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK GRIPPOSTAD C I ČEMU JE NAMIJENJEN
Grippostad C je lijek koji se koristi u liječenju simptoma sličnih gripu i obične prehlade.
Grippostad C je namijenjen za liječenje prehlade i pratećih simptoma kao što su glavobolja i bol u
rukama i nogama, začepljenje nosa i suvi kašalj.
Grippostad C smanjuje groznicu ako dođe do pratećeg povećanja temperature tijela.
Zbog fiksne kombinacije aktivnih supstanci u lijeku Grippostad C doze se ne mogu individualno
prilagođavati prema jednom simptomu. U ovim slučajevima preporučuju se lijekovi različitog sastava.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK GRIPPOSTAD C
Ne uzimajte Grippostad C

ako ste alergični na paracetamol, askorbinsku kiselinu, kofein, hlorfenamin hidrogen maleat ili na
bilo koji od sastojaka u lijeku (navedeni su u dijelu 6)

ako imate teško oštećenu funkciju bubrega

ako imate teško oštećenu funkciju jetre

kod djece mlađe od 12 godina

ako ste trudni

ako dojite

Kada uzimate lijek Grippostad C posebno vodite računa

Razgovarajte sa vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete Grippostad C .

Grippostad C treba upotrebljavati sa posebnom pažnjom i poslije konsultacije sa Vašim ljekarom:

ako imate oštećenu funkciju bubrega;

ako imate oštećenu funkciju jetre;

ako imate povećan sadržaj bilirubina u krvi (Gilbert-ov sindrom);

ako imate kamen u bubregu (oksalatna urolitijaza);

ako imate bolesti deponovanja gvožđa (talasemija, hemohromatoza, sideroblastična anemija);

ako ste hronični alkoholičar;

ako imate smetnje u pražnjenju želuca (piloroduodenalna opstrukcija) i/ili bešike;

ako imate povećan pritisak u oku (glaukom uskog ugla);

ako imate čir u želucu ili crijevima (ventrikularni ili duodenalni ulkus);

ako imate pojačanu funkciju štitne žlijezde (hiperthiroidizam);

ako imate srčane aritmije;

ako imate poremećaj anksioznosti.

Ako se stanje pogorša, ako nema poboljšanja i ako se pojave komplikacije i visoka temperatura

morate se konsultovati sa Vašim ljekarom.
Lijekove koji sadrže paracetamol, kao što je Grippostad C , treba koristiti samo nekoliko dana i to ne u
visokim dozama bez savjeta Vašeg ljekara ili stomatologa.

Dugotrajna upotreba visokih doza lijekova protiv bolova, kao što je Grippostad C , u suprotnosti sa
njihovom namjenom, može da izazove glavobolju koja se ne smije liječiti povećanjem doze ovih
lijekova.

Kao i kod drugih lijekova koji sadrže paracetamol, kao što je Grippostad C , uzimanje doza koje su
veće od preporučenih može dovesti do teških oštećenja jetre. Kod ovih pacijenata neophodno je
trenutno liječenje.

Da bi se izbjegao rizik predoziranja treba voditi računa da se kod uzimanja drugog lijeka koji sadrži
paracetamol ne prekorači maksimalna dnevna doza. Pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta da li neki od
drugih lijekova koje istovremeno uzimate sadrži paracetamol i da li treba prilagoditi dozu.

U pojedinačnim slučajevima kod pacijenata koji imaju nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze
(nasljedni poremećaj metabolizma crvenih krvnih ćelija) javljala se teška hemolitička anemija
(rastvaranje crvenih krvnih ćelija) poslije uzimanja visokih doza askorbinske kiseline (vitamin C). Mora
se izbjeći uzimanje većih doza od preporučenih.

Postoji rizik formiranja kamenčića kalcijum oksalata poslije upotrebe visokih doza askorbinske kiseline
(vitamin C) ako imate predispozicije za stvaranje kamena u bubregu.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Moguće su slijedeće interakcije za supstance koje ulaze u sastav lijeka Grippostad C :

Istovremena upotreba lijekova koji odlažu pražnjenje želuca (npr. propantelin) mogu da uspore
resorpciju i dejstvo paracetamola.

Istovremena upotreba lijekova koji ubrzavaju pražnjenje želuca (npr. metoklopramid) mogu da
ubrzaju resorpciju i dejstvo paracetamola.

Istovremena upotreba AZT (zidovudin, koristi se za liječenje HIV) pojačava tendenciju razvoja
neutropenije. Grippostad C treba upotrebljavati istovremeno sa AZT samo nakon savjeta ljekara.

Probenecid (lijek protiv gihta). Kod istovremene upotrebe sa probenecidom Vaš ljekar će smanjiti
dozu lijeka Grippostad C , ako je to neophodno, zbog toga što razgradnja paracetamola u
organizmu može da bude usporena.

Salicilamidi (lijekovi protiv bolova). Istovremena upotreba salicilata može da produži dejstvo lijeka
Grippostad C .

Lijekovi koji indukuju (povećavaju) aktivnost nekih metaboličkih enzima u jetri koji su odgovorni
za razgradnju nekih lijekova u jetri. Među njima su neke tablete za spavanje (barbiturati), neki
lijekovi za epilepsiju (fenitoin, karbamazepin) i lijekovi koji se koriste u liječenju tuberkuloze
(rifampicin). Istovremena upotreba ovih lijekova može povećati hepatotoksičnost paracetamola.

Lijekovi koji spriječavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi). Ponovljena upotreba lijeka Grippostad

C u toku nekoliko nedjelja pojačava dejstvo antikoagulansa.

Holestiramin (lijek koji smanjuje povećanu količinu masti u krvi). Holestiramin smanjuje resorpciju
paracetamola.

Lijekovi za smirenje kao što su tablete za spavanje (barbiturati), lijekovi za liječenje alergija

(antihistaminici) i lijekovi za liječenje mentalnih bolesti (psihoaktivni lijekovi). Kad se koriste
istovremeno sa lijekom Grippostad C njihov efekat može biti smanjen kofeinom ili pojačan
hlorfenamin maleatom.

Lijekovi koji ubrzavaju rad srca kao što su simpatomimetic (lijekovi koji povećavaju krvni pritisak)
i hormoni štitne žlijezde (tiroksin). Istovremena upotreba ovih lijekova sa lijekom Grippostad C
može da ubrza rad srca.

Teofilin (lijek za astmu). Eliminacija teofilina može da bude smanjena.

Efedrin i slične supstance (nalaze se u lijekovima protiv prehlade i lijekovima protiv groznice).
Istovremena upotreba sa lijekom Grippostad C pojačava navikavanje na supstance slične
efedrinu.

Oralni kontraceptivi (pilula), cimetidin (lijek za želudac) i disulfiram (lijek protiv alkoholizma)

smanjuju razgradnju kofeina u tijelu.

Neke pilule za spavanje (barbiturati) i nikotin (kod pušača) ubrzavaju razgradnju kofeina u

tijelu.body.

Neki lijekovi za liječenje infekcija (inhibitori giraze tipa hinolon karboksilne kiseline) mogu da

smanje eliminaciju kofeina iz tijela.

Lijekovi sa širokim spektrom dejstva (npr. benzodiazepini, lijekovi za smirenje i spavanje).

Istovremena upotreba sa lijekom Grippostad C mođe da izazove različite i nepredvidljive
interakcije. Ako primjetite bilo koje reakcije kada istovremeno uzimate ove lijekove odmah
obavijestite Vašeg ljekara.

Grippostad C i alkohol
Grippostad C se ne smije koristiti zajedno sa alkoholom zbog toga što alkohol može uticati na dejstvo i
neželjena dejstva lijeka Grippostad C.

Primjena lijeka Grippostad C u periodu trudnoće i dojenja
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Trudnoća

Ne smijete upotrebljavati Grippostad C ako ste trudni.

Dojenje

Ne smijete upotrebljavati Grippostad C ako dojite bebu zbog toga što se supstance koje se nalaze u
lijeku Grippostad C mogu izlučiti u mlijeko dojilja.

Uticaj lijeka Grippostad C na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Čak i kada se upotrebljava prema uputstvu ovaj lijek može da promijeni pažnju toliko da poremeti
sposobnost učešća u saobraćaju ili upravljanja mašinama. Ovo se posebno odnosi na kombinaciju sa
alkoholom.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK GRIPPOSTAD C
Uvijek uzimajte ovaj lijek kao što je opisano u ovom uputstvu ili kao što su Vam rekli Vaš ljekar ili
farmaceut. Ako niste sigurni provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina
Ukoliko Vam nije drugačije propisao Vaš ljekar, preporučena doza je 2 kapsule tri puta dnevno.

Pacijenti koji imaju oštećenu funkciju jetre i/ili bubrega
Doza se može smanjiti ili se interval između doza može produžiti kod pacijenata koji imaju oštećenu
funkciju jetre odnosno bubrega, kao i povišen bilirubin u krvi (Gilbert-ov sindrom). Posavjetujte se sa
Vašim ljekarom o ovome.

Grippostad C se ne smije koristiti kod pacijenata koji imaju teško oštećenu funkciju jetre odnosno
bubrega (vidjeti dio “Ne uzimajte Grippostad C ”).

Način upotrebe
Uzmite kapsule sa dovoljnom količinom tečnosti (na primjer, jednom čašom vode).

Trajanje liječenja
Grippostad C ne treba uzimati u dužem vremenskom periodu ili u visokim dozama bez konsultacije sa
Vašim ljekarom.

Ako ste uzeli više lijeka Grippostad C nego što je trebalo
Ako sumnjate na predoziranje lijekom Grippostad C odmah kontaktirajte Vašeg ljekara koji će odrediti
šta treba da radite. U zavisnosti od vremena koje je proteklo od uzimanja lijeka Vaš ljekar će odrediti
neophodne mjere.
Slijedeći znaci mogu da ukažu na predoziranje lijeka Grippostad C :

Paracetamol: U slučaju predoziranja u početku (prvi dan) se javljaju mučnina, povraćanje,
gubitak apetita, blijedilo i bol u želucu. I pored subjektivnog poboljšanja opšteg stanja drugog
dana poslije unošenja lijeka mogu se razviti oštećenja jetre.

Hlorfenamin maleat: Poslije predoziranja simptomi su crvenilo lica, fiksirane raširene zjenice oka,
suva usta i zatvor. Mogu se javiti halucinacije, poremećena koordinacija i konvulzije.

Kofein: Predoziranje kofeinom izaziva tremor, CNS simptome i kardiovaskularne poremećaje.

Askorbinska kiselina (vitamin C): Visoke doze mogu izazvati prolazni proliv.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Grippostad C
Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite propuštenu dozu. Nastavite da upotrebljavate Grippostad C
kao što je preporučeno. Ako imate dodatnih pitanja koja se odnose na upotrebu ovog lijeka
razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek Grippostad C, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.
Sljedeće frekvencije se koriste u procjeni neželjenih dejstava:

Često: može se javiti kod 1 od 10 pacijenata

Suva usta.

Manje često: može se javiti kod 1 od 100 pacijenata

Alergijske reakcije kože (crvenilo ili modrice) povremeno praćena povećanjem temperature
(groznica izazvana lijekovima) i oštećenjima sluznice.

Rijetko: može se javiti kod 1 od 1000 pacijenata

Povećanje parametara jetre (transaminaze).

Veoma rijetko: može se javiti kod 1 od 10000 pacijenata

Promjene u krvnoj slici kao što su smanjenje broja bijelih krvnih ćelija (leukopenija, neutropenija,
agranulocitoza), smanjen broj trombocita u krvi (trombocitopenija, trombocitopenična purpura),
pancitopenija (smanjen broj svih krvnih ćelija), smanjeno formiranje krvnih ćelija u koštanoj srži
(aplastična anemija) i u visokim dozama formiranje methemoglobina (promjene pigmenta krvi
koje mogu dovesti do nedostatka kiseonika u tkivima).

Za aktivnu supstancu paracetamol prijavljene su ozbiljne reakcije preosjetljivosti (angioedem,
dispneja, znojenje, mučnina, hipotenzija koja izaziva prekid cirkulacije i anafilaktički šok).

Povećanje apetita.

Psihotične reakcije.

Nevoljni pokreti (diskinesija)

Početak glaukoma (glaukom uskog ugla; oboljenje oka sa povećanjem pritiska u oku) i/ili
poremećaji vida.

Paracetamol može da izazove grčeve respiratornih mišića (bronhospazam) (analgetička astma)
kod predisponiranih pacijenata.

Gastrointestinalni problemi.

Poslije produžene upotrebe visokih doza ili predoziranja mogu nastati oštećenja jetre.

Poremećaji mokrenja, poslije produžene upotrebe visokih doza mogu nastati oštećenja bubrega.

Nije poznato: frekvencija se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka

Unutrašnja uznemirenost, nesanica.

Zamor, pospanost.

Neregularan broj otkucaja srca (aritmije) kao što je povećan broj otkucaja srca (tahikardija).

U pojedinačnim slučajevima poslije upotrebe lijeka Grippostad C opisane su veoma ozbiljne
reakcije kože sa plikovima (Stevens-Johnson-ov sindrom, Lyell-ov sindrom).

Paracetamol može da utiče na neke laboratorijske testove za mokraćnu kiselinu i određivanje
nivoa glukoze u krvi.

Upotreba visokih doza aksorbinske kiseline (vitamin C) može za utiče na rezultate nekih
laboratorijskih testova (na primjer, glukoza, mokraćna kiselina, kreatinin, neorganski fosfat,
okultna krv u fecesu).

Hlorfenamin maleat može da utiče na rezultate alergijskih testova na koži.

Značajna neželjena dejstva i znaci na koje treba da obratite pažnju i mjere liječenja
U slučaju da se pojavi reakcija alergijskog šoka odmah zovite hitnu medicinsku pomoć.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite Vašeg ljekara.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK GRIPPOSTAD C

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
5 godina.
Nemojte koristiti lijek Grippostad C poslije isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i na blisteru
poslije “EXP:” Rok upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 30

o

C.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Grippostad C
Aktivne supstance su: paracetamol, askorbinska kiselina (vitamin C), kofein, hlorfenamin hidrogen
maleat.
Jedna tvrda kapsula sadrži 200 mg paracetamola, 150 mg askorbinske kiseline, 25 mg kofeina i 2,5
mg hlorfenamin hidrogen maleata.

Ostali sastojci su: želatin, glicerol tristearat, laktoza monohidrat, natrijum dodecil sulfat, prečišćena
voda, boje hinolin žuto (E104), eritrozin (E127), titan dioksid (E171).

Kako izgleda lijek Grippostad C i sadržaj pakovanja
Gornji dio kapsule: žuto neproziran.
Donji dio kapsule: bijelo neproziran, ispunjen bijelim do žućkastim praškom.
Grippostad C je dostupan u pakovanju sa 10 ili 20 tvrdih kapsula.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
GRIPPOSTAD C, kapsula, tvrda, 10 x (200 mg + 150 mg + 25 mg + 2,5 mg): 04-07.10-5917/13 od
26.09.2014.

GRIPPOSTAD C, kapsula, tvrda, 20 x (200 mg + 150 mg + 25 mg + 2,5 mg): 04-07.10-5918/13 od
26.09.2014.