Supstanca: Hlorfenamin

HLORFENAMIN 25

LUPOCET FLU šumeća tableta 300 mg/1 tableta+ 280 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi, u kutiji
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 10 tableta
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 20 tableta
RHINOBOS sirup 160 mg/5 mL+ 2.5 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL | smeđa staklena boca sa 100 ml sirupa, sigurnosnim zatvaračem za djecu (CRC/TE) i kašičica graduirana na 2,5 ml i 5 ml, u kutiji
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta, u kutiji
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
RHINOBOS sirup 160 mg/5 mL+ 2.5 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL | 100 ml sirupa u boci sa plastičnim navojnim zatvaračem
RHINOSTOP sirup 101 mg/5 mL+ 20.2 mg/5 mL+ 1.01 mg/5 mL | staklena bočica sa 100 mL sirupa, u kutiji
RHINOSTOP tableta 251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta+ 2.54 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
RHINOSTOP tableta 251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta+ 2.54 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji
LUPOCET FLU FORTE šumeća tableta 500 mg/1 tableta+ 280 mg/1 tableta+ 1.41 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem, u kutiji
COLDSTOP sirup 101 mg/5 mL+ 20.2 mg/5 mL+ 1.01 mg/5 mL | bočica 100 ml, u kutiji
COLDSTOP tableta 250 mg/1 tableta+ 60 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta | 20 tableta
TYLOL COLD SYRUP sirup 160 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL+ 5 mg/5 mL+ 15 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 100 ml sirupa i dozirnom kašičicom (5 ml), u kutiji
TYLOL HOT šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 PET/AI/LLDP kesica sa 20 g šumećih granula u kutiji
TYLOL HOT šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 6 vrećica po 20 g šumećih granula, u kutiji
TYLOL HOT D šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 kesica po 6 g šumećih granula u kutiji
TYLOL HOT Pediatric šumeće granule 250 mg/1 kesa+ 30 mg/1 kesa+ 2 mg/1 kesa | 12 kesica po 10 g šumećih granula, u kutiji
TYLOLFEN HOT šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 10 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 PET/AI/LLDPE vrećica sa 20 g šumećih granula u kutiji
PHARMAGRIP prašak za oralnu suspenziju 650 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica+ 4 mg/1 kesica | 10 kesica po 4 g praška za oralnu suspenziju, u kutiji
PHARMAGRIP kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula+ 4 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC/Al blister sa 14 kapsula), u kutiji
GRIPPOSTAD C kapsula, tvrda 200 mg/1 kapsula+ 150 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula | 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji
GRIPPOSTAD C kapsula, tvrda 200 mg/1 kapsula+ 150 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula | 10 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC//Al - blister sa 10 kapsula) u kutiji
TYLOL HOT D šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 (PET/Al/LLDPE) kesica sa 6 g šumećih granula, u kutiji
GRILIF kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula+ 4 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC/PVDC blister sa 14 kapsula), u kutiji