Korona virus COVID-19

HEMOMYCIN

HEMOMYCIN 250 mg kapsula

6 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister sa 6 kapsula),u kutiji

Supstance:
azitromicin
Jačina ATC Oblik
250 mg kapsula J01FA10 kapsula, tvrda