IBUPROFEN HF

IBUPROFEN HF 100 mg/5 mL

1 staklena boca sa 100 ml oralne suspenzije, u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
100 mg/5 mL M01AE01 oralna suspenzija

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IBUPROFEN HF
100 mg/5 ml oralna suspenzija

ibuprofen

Važne informacije
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije uzimanja ovog lijeka. Ovo uputstvo sačuvajte, možda
ćete morati ponovo da ga pročitate.
Ovo uputstvo sadrži sažetak informacija koje su trenutno dostupne o lijeku IBUPROFEN HF 100 mg/5 ml
oralna suspenzija.
Za dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je namijenjen Vama. Nemojte ga davati drugima, čak i onda kada su njihovi simptomi isti kao
Vaši.
Ukoliko Vam se jave neželjene reakcije, o tome obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu:
1. Šta je IBUPROFEN HF oralna suspenzija i za šta se koristi?
2. Šta bi trebalo da znate prije nego što počnete sa uzimanjem lijeka IBUPROFEN HF oralna suspenzija?
3. Kako se uzima IBUPROFEN HF oralna suspenzija?
4. Moguće neželjene reakcije lijeka IBUPROFEN HF oralna suspenzija
5. Kako se čuva IBUPROFEN HF oralna suspenzija?
6. Dodatne informacije o lijeku IBUPROFEN HF oralna suspenzija

1. Šta je IBUPROFEN HF oralna suspenzija i za šta se koristi?
IBUPROFEN HF oralna suspenzija pripada grupi lijekova po imenu antiinflamatorni analgetici. Može se
koristiti za uklanjanje bola i upale u slučaju osteoartritisa, reumatoidnog artritisa (uključujući dječji
reumatoidni artritis ili Still-ovu bolest), artritis kičme (ankilozni spondilitis), otečenih zglobova, smrznutog
ramena, bursitisa, tendonitisa, tenosinovitisa, bola u donjem dijelu leđa, kao i istegnuća.

IBUPROFEN HF oralna suspenzija može da se koristi i za snižavanje tjelesne temperature i liječenje
drugih bolnih stanja kao što su zubobolja, bol nakon operacija, periodični bol i glavobolja (uključujući
migrenu) i za ublažavanje groznice kod djece.
Aktivnu supstancu u lijeku IBUPROFEN HF oralna suspenzija je ibuprofen; svaka kašičica od 5 ml sadrži
100 mg ibuprofena.

2. Šta bi trebalo da znate prije nego što počnete sa uzimanjem lijeka IBUPROFEN HF oralna suspenzija?
Nemojte uzimati lijek IBUPROFEN HF oralna suspenzija ukoliko:

Ste osjetljivi (alergični) na bilo koji od sastojaka u suspenziji. Svi sastojci su navedeni u dijelu 6.

Ste ranije imali krvarenje u želucu ili perforaciju nakon uzimanja ibuprofena ili drugih nesteroidnih
antiinflamatornih lijekova (NSAIL).

Trenutno imate peptički čir (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu) ili krvarenje iz želuca, ili
ste ranije imali dva ili više slučaja peptičkih čireva, krvarenja iz želuca ili perforacije.

Ste ranije imali upalu crijeva (ulcerativni kolitis, ili Crohn-ovu bolest).

Imate ozbiljnu srčane insuficijencije ili insuficijenciju jetre ili bubrega.

Imate stanje sa povećanom sklonošću ka krvarenju.

Ste osjetljivi (alergični), ranije imali alergijsku reakciju ili teško disanje nakon uzimanja ibuprofena,
aspirina ili drugih antiinflamatornih analgetika

Ste u trećem tromjesečju trudnoće.

Imate netoleranciju na fruktozu, lošu apsorpciju glukoze-galaktoze ili insuficijenciju sukroze-
izomaltaze.

Budite posebno oprezni sa lijekom IBUPROFEN HF oralna suspenzija ako:

Imate ili ste ranije imali bronhijalnu astmu, hronični rinitis ili alergijske bolesti.

Imate bolesti jetre, bubrega ili srca.

Imate visok krvni pritisak (hipertenziju).

Ste starija osoba – kod starijih osoba su češće neželjene reakcije NSAIL, a naročito krvarenje iz
želuca i perforacija koji mogu biti fatalni.

Vam je Vaš ljekar rekao da imate netoleranciju na neke šećere.

Imate ili ste ranije imali čir na želucu, krvarenje iz želuca ili druge probleme sa želucem.

Ste dehidrirali.

Imate veću sklonost ka krvarenju ili imate krvarenje u lobanji – pogledajte gore.

Imate lupus ili bolest vezivnog tkiva (autoimuna bolest koja pogađa vezivno tkivo).

Ukoliko bilo šta od dalje navedenog važi u Vašem slučaju, molimo Vas da prije uzimanja lijeka
IBUPROFEN HF oralna suspenzija obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

IBUPROFEN HF oralna suspenzija može otežati trudnoću. Ukoliko namjeravate da zatrudnite ili imate
problema sa započinjanjem trudnoće o tome bi trebalo da obavijestite Vašeg ljekara.
Kod dehidrirane djece i adolescenata postoji rizik od insuficijencije bubrega.
Antiinflamatorni lijekovi/analgetici kao što je IBUPROFEN HF oralna suspenzija uzrokuju blago povećanje
rizika od srčanog udara, naročito ukoliko se koriste u velikim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu
dozu ili vrijeme trajanja terapije.
Ukoliko imate neki od dolje navedenih problema, prije uzimanja IBUPROFEN HF oralne suspenzije bi
trebalo da razgovarate sa Vašim ljekarom ili farmaceutom:

Srčani problemi uključujući insuficijenciju srca i anginu (bol u grudima), raniji srčani udar,
operacija bajpasa, bolest perifernih arterija (loša cirkulacija u nogama ili stopalima zbog uskih ili
blokiranih arterija), ili bilo koja vrsta napada (uključujući ‘mini-napad’ ili prolazni ishemijski napad).

Visok krvni pritisak, dijabetes, visok nivo holesterola, slučajevi bolesti srca ili srčanog udara u
porodici, pušenje.

Uzimanje drugih lijekova
Može li IBUPROFEN HF oralna suspenzija da se uzima sa drugim lijekovima?
IBUPROFEN HF oralna suspenzija može da izmjeni dejstvo nekih lijekova, isto kao što neki lijekovi mogu
da izmjene njegovo dejstvo. Na primjer:

Lijekovi koji su antikoagulansi (npr. lijekovi za spriječavanje stvaranja krvnih ugrušaka, kao što su
aspirin/acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin).

Lijekovi koji snižavaju visok krvni pritisak (inhibitori ACE, kao što su kaptopril, beta-blokatori kao
što je atenolol, ili antagonisti angiotenzin-II receptora, kao što je losartan).

Neki lijekovi mogu da utiču na dejstvo lijeka IBUPROFEN HF oralna suspenzija, isto kao što ovaj lijek
može da utiče na dejstvo drugih lijekova. Prije nego što uzmete lijek IBUPROFEN HF oralna suspenzija
zajedno sa drugim lijekovima, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
Pored ranije navedenih lijekova, posebno bi trebalo da skrenete pažnju Vašem ljekaru ili farmaceutu
ukoliko uzimate neki od slijedećih lijekova:

Lijekovi za visoki krvni pritisak (pogledati gore).

Lijekovi za liječenje srčanih tegoba (npr. diuretici kao što je bendroflumetiazid ili furosemid, ili
srčani glikozidi kao što je digoksin).

Antikoagulansi ili antitrombocitni lijekovi (pogledati gore).

Litijum ili inhibitori selektivne reapsorpcije serotonina (SSRI) (za liječenje depresije).

Zidovudin (antivirusni lijek).

Metotreksat (za liječenje nekih vrsta raka).

Lijekovi ciklosporin ili takrolimus (imunosupresivi, koriste se nakon transplantacije organa ili kod
autoimunih stanja kao što su psorijaza ili egzem).

Drugi NSAIL ili antiinflamatorni analgetici, uključujući aspirin i grupu lijekova po imenu inhibitori
COX-2, kao što su celekoksib i lumirakoksib.

Kortikosteroidi (npr. hidrokortizon, betametazon, prednisolon, za liječenje upala).

Vrsta antibiotika koji se nazivaju hinolonski antibiotici (npr. ciprofloksacin i levofloksacin).

Vrsta antibiotika koji se nazivaju aminoglikozidi.

Mifepriston

Lijekovi za oralnu upotrebu, za liječenje dijabetesa (npr. metformin, ili bilo koji derivat sulfoniluree).

Biljni preparat ginkgo biloba (postoje izgledi da ćete lakše krvariti ako istovremeno uzimate
ibuprofen i ginkgo bilobu).

Holestiramin (za liječenje povišenog holesterola).

Vorikonazol ili flukonazol (za liječenje gljivičnih infekcija).

Trudnoća i dojenje:
Obratite se Vašem ljekaru ukoliko ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni. IBUPROFEN HF oralna
suspenzija se ne preporučuje u prvom i drugom tromjesečju (prvih 6 mjeseci) trudnoće osim ukoliko je to
zaista neophodno. Ovaj lijek nemojte uzimati ukoliko ste u trećem tromjesečju (posljednja tri mjeseca)
trudnoće. IBUPROFEN HF oralna suspenzija se ne preporučuje tokom dojenja.

Upravljanje vozilom i rukovanje mašinama:
Lijekovi kao što je IBUPROFEN HF oralna suspenzija mogu izazvati vrtoglavicu, pospanost, zamor i
probleme sa vidom. Ukoliko ste pod uticajem nemojte voziti ili rukovati mašinama.

Šta još treba da znate o lijeku IBUPROFEN HF oralna suspenzija?
Nemojte uzimati lijek IBUPROFEN HF oralna suspenzija ukoliko ste alergični na aspirin. Ukoliko Vam se
tokom uzimanja lijeka iznenada pojave osip kože, bol u očima, bol u ustima ili otežano disanje, prestanite
sa uzimanjem lijeka i obratite se za savjet Vašem ljekaru.

IBUPROFEN HF oralna suspenzija sadrži sljedeće sastojke:
Metil parahidroksibenzoat (E218) i propil parahidroksibenzoat (E216) koje takođe mogu izazvati alergijske
reakcije (sa mogućim odlaganjem).
Sorbitol može imati blago laksativno dejstvo ukoliko uzmete više od 100 ml (2000 mg) lijeka.
Saharoza - treba je uzeti u obzir kod pacijenata sa dijabetes melitusom. Može da ošteti zube.
Ukoliko Vam je Vaš ljekar rekao da imate netoleranciju na neke šećere, obratite mu se prije uzimanja
ovog lijeka.

3. Kako se uzima IBUPROFEN HF oralna suspenzija?
Uvijek uzimajte lijek IBUPROFEN HF oralnu suspenziju tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar.
Ukoliko niste sigurni, pogledajte obilježavanje na kartonskom pakovanju ili se obratite Vašem ljekaru ili
farmaceutu.
IBUPROFEN HF oralna suspenzija se može uzeti sa malo vode. Najbolje bi bilo da se uzima uz obrokom
ili nakon obroka.
Obavezno promućkajte bočicu prije upotrebe.
Pacijentima sa osjetljivim želucem se preporučuje da ibuprofen uzimaju sa obrokom.

Odrasli i adolescenti: Uobičajena doza iznosi četiri do šest kašičica od 5 ml tri puta dnevno. Vaš ljekar

može da odluči da poveća ili smanji ovu dozu, zavisno od Vaših simptoma, ali unijeta količina oralne
suspenzije ne smije da da bude veća od 120 ml (2400 mg) dnevno.

Djeca: Uobičajena doza kod djece iznosi od 20 do 30 mg po kilogramu tjelesne mase dnevno, u

podijeljenim dozama. Ovo se može davati na slijedeći način:

Uzrast/masa

Učestalost

Pojedinačna doza

3-6 mjeseci / (5-7 kg)

Najviše 3 puta dnevno

2.5 ml (50 mg)

6-12 mjeseci / (7-10 kg)

3 puta dnevno

2.5 ml (50 mg)

1 do 2 godina / (10-14.5 kg)

3-4 puta dnevno

2.5 ml (50 mg)

3 do 7 godina / (14.5-25 kg)

3-4 puta dnevno

5 ml (100 mg)

8 do 12 godina / (25-40 kg)

3-4 puta dnevno

10 ml (200 mg)

Ljekar može da odluči da kod djece sa ozbiljnim artritisom poveća dozu na 40 mg/kg tjelesne mase
dnevno ukoliko je neophodno. Djeci čija tjelesna masa ne prelazi 30 kg ne bi trebalo davati više od 500
mg IBUPROFEN HF oralne suspenzije dnevno.

Stariji: Obratiti pažnju na doziranje kod odraslih. Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima, neophodno

je prilagođavanje Vaše dozezbog čega treba da se obratite Vašem ljekaru.

Tokom uzimanja IBUPROFEN HF oralne suspenzije, moguć je privremeni osjećaj peckanja u ustima i grlu.

Ako uzmete više lijeka IBUPROFEN HF oralna suspenzija nego što ste trebali
Odmah se obratite ljekaru ili da idete u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili da uzmete IBUPROFEN HF
Uzmite ga čim se sjetite, osim ukoliko je blizu vrijeme da se uzme slijedeća doza. Ukoliko je došlo vrijeme
da se uzme slijedeća doza, nikako nemojte uzimati propuštenu dozu. Nemojte udvostručivati dozu da
biste nadoknadili propuštenu dozu.

4. Moguće neželjene reakcije lijeka IBUPROFEN HF oralna suspenzija
Kao i kod ostalih lijekova, IBUPROFEN HF oralna suspenzija može da izazove neželjene reakcije, iako su
one obično blage i ne javljaju se kod svakoga. Ukoliko neželjena reakcija postane ozbiljna ili ukoliko
primjetite neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu. Rizik pojave neželjenih reakcija može se svesti na najmanju mjeru uzimanjem najmanje
količine lijeka u najkraćem vremenskom periodu neophodnom za kontrolisanje Vaših simptoma.

Ukoliko Vam se tokom terapije jave slijedeća neželjena dejstva prestanite sa uzimanjem lijeka
IBUPROFEN HF oralna suspenzija
i odmah potražite pomoć ljekara:

Ozbiljna glavobolja, visoka temperatura, ukočeni vrat ili slabo podnošenje jakog svjetla.

Krv u izmetu (stolica/pokreti).

Crna boja stolice.

Povraćanje krvi ili crnih čestica koje liče na talog od kafe.

Obavijestite svog ljekara i prestanite da uzimate IBUPROFEN HF oralnu suspenziju ako se kod Vas javi
slijedeće:

Reakcije preosjetljivosti, kao što su neobjašnjivo teško šištanje, kratak dah, osip kože, svrab ili
modrice.

Neobjašnjivi bol u želucu ili drugi nenormalni simptomi, loše varenje, gorušica, mučnina ili
povraćanje.

Žuta boja očiju i/ili kože.

Snažan bol u grlu praćen groznicom (ovo mogu biti simptomi stanja koje se zove agranulocitoza).

Nejasan ili poremećen vid, priviđanje da ste vidjeli ili čuli čudne stvari.

Zadržavanje tečnosti (npr. otečeni zglobovi).

Lijekovi kao što je IBUPROFEN HF oralna suspenzija mogu blago da povećaju izglede za srčani udar
(infarkt miokarda) ili ili moždani udar (šlog).
Veoma rijetko, IBUPROFEN HF oralna suspenzija može da izazove aseptički meningitis (upalu zaštitne
membrane oko mozga).
IBUPROFEN HF oralna suspenzija može da prikrije znakove infekcije.

U ostale neželjene reakcije lijeka IBUPROFEN HF oralna suspenzija spadaju:

Mučnina, povraćanje, proliv, naduvenost (gasovi), zatvor, bol u želucu.

Čir u ustima.

Čir na dvanaestopalačnom crijevu.

Perforacija želuca.

Pogoršanje Crohn-ove bolesti ili kolitisa.

Upala sluznice želuca.

Upala pankreasa.

Peckanje u ustima ili grlu.

Visok krvni pritisak (hipertenzija).

Insuficijencija srca.

Zapušen nos ili curenje iz nosa (rinitis).

Poremećaji krvi, kao što je smanjenje broja različitih tipova krvnih ćelija.

Otežani san, anksioznost, depresija, konfuzija.

Glavobolja, ukočenost ili peckanje, vrtoglavica, pospanost, zamor, uopšteno ne osjećate se dobro.

Nejasan ili poremećen vid, upala optičkog nerva.

Otežano održavanje ravnoteže, zbog čega ste nestabilni, ošamućeni, vrti Vam se u glavi, ili imate
osećaj da se pomerate, da se vrtite ili da plutate (vrtoglavica), zvonjenje u ušima, otežani sluh.

Problemi sa jetrom, kao što su hepatitis ili žutica.

Problemi sa kožom, kao što je povećana osjetljivost na svjetlo i ozbiljne reakcije (kao što je
pojava plikova na koži, ustima, očima i genitalijama)

Problemi sa bubrezima, uključujući smanjenu funkciju bubrega i insuficijenciju bubrega.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK IBUPROFEN HF oralna suspenzija?

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
3 godine.
Lijek ne treba koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Aktivna supstanca u lijeku IBUPROFEN HF 100 mg/5 ml oralna suspenzija je ibuprofen. Svakih 5 ml
oralne suspenzije sadrži 100 mg ibuprofena.

Ostale supstance u lijeku IBUPROFEN HF 100 mg/5 ml oralna suspenzija:
C
eluloza, mikrokristalna; karboksimetilceluloza natrijum; sorbitol 70%, nekristališući; glicerol; polioksil
hidrogenizovano

ricinusovo

ulje;

limunska

kiselina,

monohidrat;

metilparahidroksibenzoat;

propilparahidroksibenzoat; natrijum-ciklamat; saharin-natrijum; FDC Yellow N° 6 C.1. 15985, aroma
narandže tečna; prečišćena voda.

Kako izgleda lijek IBUPROFEN HF 100 mg/5 ml oralna suspenzija i sadržaj pakovanja
Oralna suspenzija (homogena suspenzija narandžaste boje, mirisa na narandžu).
Staklena bočica braon boje od 125 ml sa 100 ml oralne suspenzije.

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se može izdavati na ljekarski recept.

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum obnove dozvole:
IBUPROFEN HF,100 mg/5 ml oralna suspenzija: 04-07.3-2-423/16 od 28.09.2016.