IBUPROFEN Replek Farm

IBUPROFEN Replek Farm 200 mg tableta

30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
200 mg tableta M01AE01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IBUPROFEN REPLEK FARM
200 mg, film tableta

ibuprofen

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znakove bolesti slične Vašima.

Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako primijetite neko neželjeno djelovanje koje
nije navedeno u ovome uputstvu obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je IBUPROFEN REPLEK FARM i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
3. Kako uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati IBUPROFEN REPLEK FARM
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK IBUPROFEN REPLEK FARM I ZA ŠTA SE KORISTI
IBUPROFEN REPLEK FARM spada u grupu lijekova pod imenom nesteroidni antiinflamatorni lijekovi.
IBUPROFEN REPLEK FARM se upotrebljava za ublažavanje glavobolje, migrene, bola u leđima,
menstrualnog bola, zubobolje (dentalni bol), neuralgije (bol izazvan oštećenjem živaca), mišićnog
bola, reumatskog bola, kod simptoma prehlade i gripe, kao i za povišenu tjelesnu temperaturu. Dužina
terapije je tri dana.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI IBUPROFEN REPLEK FARM
Nemojte uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
IBUPROFEN REPLEK FARM ne smijete upotrebljavati:

ako ste alergični (preosjetljivi) na ibuprofen ili bilo koju pomoćnu supstancu ovog lijeka koja je
navedena u poglavlju 6. „Dodatne informacije“;ako ste prethodno imali astmu, alergijsku
reakciju ili pištanje u plućima nakon uzimanja ibuprofena, acetilsalicilne kiseline ili drugih
nesteroidnih antiinflamatornih lijekova;

ako imate aktivni peptički ulkus (čir na, želucu ili dvanaestopalačnom crijevu) ili krvarenje u
želucu, ili ste u prošlosti imali dvije ili više epizoda peptičkog ulkusa, krvarenja u želucu ili
perforacija;

ako imate oboljenja koja povećavaju mogućnost krvarenja;

ako imate teška oboljenja srca, jetre ili bubrega;

ako ste u posljednjem trimestru trudnoće.

Budite oprezni sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM
Prije uzimanja lijeka IBUPROFEN REPLEKFARM obavijestite svog ljekara ili farmaceuta:

ako ste trudni, planirate da zatrudnite, ili dojite bebu. Ibuprofen može da oteža mogućnost da
zatrudnite. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ako planirate da zatrudnite ili imate problema sa
začećem;

ako imate ili ste imali čir na želucu ili neku drugu želučanu tegobu;

ako imate ili ste imali astmu;

ako imate oboljenje jetre ili bubrega;

ako imate oboljenje srca. Lijekovi kao što je IBUPROFEN REPLEK FARM, mogu biti povezani
sa malim povećanjem rizika od srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara. Rizik je
veći kada se lijek upotrebljava u visokim dozama i duže vrijeme. Nemojte prekoračivati
preporučenu dozu ili dužinu trajanja liječenja. Ako imate problema sa srcem, ako ste imali
moždani udar ili mislite da ste u opasnosti od pojave ovih stanja (na primjer, imate visok krvni

pritisak, dijabetes, visok holesterol ili ste pušač), treba da se posavjetujete sa Vašim ljekarom
ili farmaceutom oko toga da li da uzimate ovaj lijek;

imate sistemski eritematozni lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaje vezivnog tkiva
(autoimune bolesti koje zahvataju vezivno tkivo).

Ljekar Vam je rekao da ne podnosite određenu vrstu šećera.

Kod dehidrirane djece i adolescenata postoji rizik od oštećenja bubrega.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM
Neki lijekovi kao što su antikoagulansi (lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acetilsalicilna
kiselina, varfarin, tiklodipin), neki lijekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što
je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora kao što je losartan) i
drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na njihovo dejstvo. Uvijek
se posavjetujte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete IBUPROFEN REPLEK
FARM sa nekim drugim lijekom.

Obavezno obavjestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako, pored gore navedenih, uzimate neki od
sljedećih

lijekova:

diuretici (lijekovi koji povećavaju izlučivanje mokraće);

kardiotonični glikozidi, kao što je digoksin, koji se koristi za liječenje oboljenja srca;

litijum;

zidovudin (antivirusni lijek);

steroidi (koriste se u liječenju upalnih stanja);

metotreksat (koristi se u liječenju nekih vrsta karcinoma);

lijekovi poznati pod nazivom imunosupresivi, kao što su ciklosporin i takrolimus (koji smanjuju
Vaš imunološki odgovor);

lijekovi poznati pod nazivom selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), koji
se koriste u liječenju depresije;

antibiotici pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin;

aminoglikozidi (vrsta antibiotika);

mifepriston;

bilo koji drugi lijek koji sadrži ibuprofen, poput onih koji se mogu kupiti bez recepta;

bilo koji drugi lijek protiv upale i bolova, uključujući acetilsalicilnu kiselinu;

holestiramin (lijek koji se koristi za snižavanje nivoa holesterola);

lijekovi koji su poznati kao derivati sulfoniluree, kao što je glibenklamid (koristi se za liječenje
šećerne bolesti);

vorikonazol ili flukonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija);

biljne preparate koji sadrže Ginkgo bilobu (istovremena primjena ibupreofena i preparata koji
sadrže Ginkgo bilobu može povećati rizik od krvarenja).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM
Preporučuje se da lijeka uzimate u toku ili poslije jela, sa čašom vode.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

U toku trudnoće trebate izbjegavati upotrebu lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM.
IBUPROFEN REPLEK FARM ne trebate upotrebljavati u posljednjem trimestru trudnoće. U prvih 6
mjeseci trudnoće, možete uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM samo po preporuci Vašeg ljekara.

Dojenje

U toku dojenja trebate izbjegavati upotrebu lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Prilikom uzimanja lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM može se javiti vrtoglavica ili pospanost. Ukoliko
se to desi kod vas, ne vozite i ne upravljajte mašinama.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek IBUPROFEN REPLEK FARM
IBUPROFEN REPLEK FARM film tablete sadrže laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim
ljekarom. Isto tako, ovaj lijek sadrži i boju karmoizin 85 E 122 i boju košinel crvena 80 E 124, koje
mogu prouzrokovati alergijsku reakciju.

3. KAKO UZIMATI IBUPROFEN REPLEK FARM
Uvijek uzimajte IBUPROFEN REPLEK FARM tačno onako kako Vam je ljekar objasnio. Ako niste
sigurni provjerite na kutijici lijeka ili provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Uzmite lijek IBUPROFEN REPLEK FARM uz obrok ili nakon obroka, uz čašu vode. IBUPROFEN
REPLEK FARM tablete bi trebalo progutati cijele bez žvakanja, lomljenja, sitnjenja ili sisanja radi
izbjegavanja neugodnog osjećaja u ustima ili iritacije grla.

Doziranje

Odrasli

Početna doza iznosi 600 do 1800 mg podijeljeno u više doza tokom dana. Vaš ljekar može odlučiti da
Vam poveća dozu zavisno od toga za šta se lijek koristi, ali u toku dana ne biste trebali uzeti više od
2400 mg.

Djeca

Uobičajena doza je 20 mg po kg tjelesne težine, data u podijeljenim dozama. IBUPROFEN
REPLEKFARM tablete ne bi trebala koristiti djeca tjelesne težine manje od 7 kg.

U slučajevima teškog oblika juvenilnog artritisa ljekar može povećati dozu na 40 mg/kg u podijeljenim
dozama.

Ako uzmete više lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli lijeka više nego što bi trebalo, odmah kontaktirajte Vašeg ljekara ili se javite u
odjeljenje hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici i ponesite tablete sa sobom.

Ukoliko ste zaboravili uzeti lijek IBUPROFEN REPLEK FARM
Ako ste propustili ili zaboravili da uzmete lijek, uzmite zaboravljenu dozu čim se sjetite, osim ukoliko je
uskoro vrijeme za sljedeću dozu. Nakon toga, liječenje nastavite prema uobičajenom rasporedu.

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka!

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka IBUPROFEN REPLEKFARM
obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi,

IBUPROFEN REPLEK FARM može izazvati neželjena djelovanja, koja su

obično blaga i ne javljaju se kod svih bolesnika. Ako bilo koje od neželjenih djelovanja postane ozbiljno
ili primijetite neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom uputstvu molimo Vas da o tome
obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Pojava neželjenih djelovanja se može smanjiti ukoliko se koristi najniža efektivna doza tokom što
kraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.

Ako tokom upotrebe lijeka

IBUPROFEN REPLEK FARM primijetite sljedeća neželjena djelovanja,

prestanite sa uzimanjem lijeka i odmah potražite hitnu medicinsku pomoć:
- teška glavobolja, visoka temperatura, ukočenost vrata ili preosjetljivost na svjetlo;
- primijetite krv u stolici;
- pojava crne stolice (nalik na katran);
- povraćate krv ili komade koji liče na talog kafe.

Prestanite sa upotrebom lijeka i obavijestite Vašeg ljekara i prestanite sa primjenom ovog lijeka ako
imate:
- bolove u stomaku nejasnog porijekla ili druge simptome kao otežano varenje, gorušicu, mučninu i/ili
povraćanje;
- pištanje u plućima nejasnog porijekla, kratak dah, osip po koži, svrbež ili pojava modrica;
- pojavu žuto obojene kože i/ili bjeloočnica;
- jak bol u grlu praćen visokom temperaturom;
- zamućen vid ili smetnje u vidu ili pojava da čujete ili vidite neuobičajene stvari;
- zadržavanje tečnosti (npr. otečeni gležnjevi).

Lijekovi kao što je IBUPROFEN REPLEK FARM, mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od
srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara.

Rijetko, tokom uzimanja ibuprofena, mogu nastati poremećaji krvi, problemi sa bubrezima, problemi sa
jetrom ili ozbiljne reakcije na koži.

Vrlo rijetko, ibuprofen može izazvati aseptički meningitis (upala moždanih ovojnica).

Ostala neželjena djelovanja prilikom upotrebe ibuprofena su glavobolja, halucinacije, vrtoglavica,
peckanje (žarenje) u rukama i nogama, zujanje u ušima, depresija, zbunjenost, otežano spavanje,
anksioznost, pogoršanje sluha, proljev, zatvor, nadimanje (gasovi), neočekivana osjetljivost kože na
sunce, umor, slabost, promjene raspoloženja, i otok i iritacija u nosu.

Također, primijećeno je da ibuprofen ponekad pogoršava simptome Kronove bolesti ili kolitisa.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI IBUPROFEN REPLEK FARM
IBUPROFEN REPLEK FARM morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

Ok trajanja lijeka je četiri (4) godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta IBUPROFEN REPLEK FARM sadrži
Aktivna supstanca je ibuprofen.
1 film tableta sadrži 200 mg ibuprofena.

Pomoćne supstance: laktoza monohidrat; kukuruzni škrob; kroskarmeloza-natrijum; povidon; celuloza,
mikrokristalna; stearinska kiselina; natrijum-laurilsulfat; hipromeloza; makrogol 6000; talk; dimetikon;
titan-dioksid, boja karmoizin 85 E 122; boja košinel crvena 80 E 124.

Kako IBUPROFEN REPLEK FARM izgleda i sadržaj pakovanja
IBUPROFEN REPLEK FARM 200 mg film tablete su bikonveksne, okrugle, purpurne film tablete.

Pakovanje
Kutija sa 30 film tableta od 200 mg u blister-pakovanju.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
REPLEK FARM DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
REPLEK FARM DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje Bistarac bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-349/15 od 27.06.2016.