IBUPROFEN LEK

IBUPROFEN LEK 400 mg kapsula

30 kapsula mehkih (3 blistera sa 10 kapsula ), u kutiji (PVdC/Al blisteri, dodatno pakovanje PVC/Al blisteri)

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
400 mg kapsula M01AE01 kapsula, mehka

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Ibuprofen Lek
400 mg
kapsula, mehka
Ibuprofen

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Ibuprofen Lek i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete da koristite Ibuprofen Lek
3. Kako se Ibuprofen Lek uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako se Ibuprofen Lek čuva
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE IBUPROFEN LEK I ZA ŠTA SE KORISTI

Svaka kapsula sadrži 400 mg ibuprofena.
Ibuprofen pripada grupi lijekova koji se nazivaju Nesteroidinim antiinflamatornim lijekovima (NSAIL)
koji djeluju protiv bolova i smanjuju upalu, otok i povišenu tjelesnu temperaturu.

Vaš lijek Ibuprofen Lek 400 mg je namijenjen za ublažavanje blagog do umjerenog bola, uključujući
reumatski i mišićni bol, bol u leđima, glavobolju, zubobolju, menstrualni bol, povišenu tjelesnu
temperaturu i simptome prehlade i gripe. Takođe djeluje protiv migreneznog bola (sa ili bez simptoma
aure, kao što su npr. poremećaji vida, ukočenost ili poremećaji govora) i sličnih simptoma kao što su
mučnina i osjetljivost na svjetlost i zvuk.

2. O ČEMU MORETE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE

IBUPROFEN LEK

Molimo Vas pročitajte sljedeće informacije.

Lijek nemojte davati djeci mlađoj od 12 godina, izuzev ako ljekar nije savjetovao drugačije.

Nemojte uzimati Ibuprofen Lek 400 mg

ako ste oboljeli trenutno ili ako ste nekada ranije imali najmanje dvije ili više odvojenih epizoda
ulkusa (grizlice) želuca ili krvarenja iz želuca

ako ste u prošlosti imali krvarenje iz želuca ili perforaciju (tačkaste proboje) želuca zbog liječenja
sa ovim lijekom ili bilo kojim drugim lijekom iz grupe NSAIL

ako bolujete od poremećaja krvarenja ili bilo koje druge bolesti krvi

ako se alergični na ibuprofen, bilo koji drugi pomoćni sastojak ovog lijeka, acetilsalicilnu kiselinu ili
bilo koji drugi lijek za ublažavanje bola iz grupe NSAIL

ako ste oboljeli od teške bolesti jetre, bubrega ili imate zatajenje (insuficijenciju) srca

ako ste u zadnjem trimestru (poslednja 3 mjeseca) trudnoće.

Budite posebno oprezni pri uzimanju Ibuprofen Lek

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo Uputstvo, jer sadrži važne podatke za vas.
Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako je napisano u ovom Uputstvu ili kako vam je rekao vaš
ljekar ili farmaceut.

Spremite Uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Ukoliko se ne osjećate bolje ili se vaše stanje pogorša, morate se obratiti ljekaru.

ako ste oboljeli od astme ili polenske groznice

ako bolujete od bolesti jetre ili bubrega

ako ste oboljeli od autoimunih bolesti, uključujući sistemski eritemski lupus (SLE) – stanje kada
imuni sistem oštećuje vezivno tkivi dovodeći do bola u zglobovima, promjena na koži i poremećaja
drugih organa

ako ste oboljeli ili ste ranije imali podatak u Vašoj Istoriji bolesti o poremećajima probavnog
sistema, kao što su ulcerozni kolitis ili Crohnova bolest, jer lijekovi kao što je ibuprofen mogu da
pogoršaju ova stanja

ako ste u prvom ili drugom tromjeseječju /trimestru/ trudnoće (prvih 6 mjeseci trudnoće).

Lijekovi kao što je Ibuprofen Lek mogu 400 mg mogu da budu povezani sa blagim povećanjem rizika
od srčanog udara (infarkt miokarda) ili od moždanog udara. Svaki rizik je veći sa višim dozama i
produženim liječenjem. Nemojte da prekoračite preporučene doze ili trajanje liječenja (10 dana).
Ako imate tegobe sa srcem, prethodni moždani udar ili mislite da imate rizike za nastanak ovih stanja
(npr. ako imate povišeni krvni pritisak, šećernu bolest /diabetes mellitus/, povišen holesterol /masnoće
u krvi/ ili ste pušač) o Vašem liječenju biste trebali da razgovarate sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.400 mg400 mg400 mg400 mg400 mg

Uzimanje drugih lijekova i Ibuprofen Lek 400 mg
Obavijestite ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili ćete uzimati bilo koje druge
lijekove.

Nemojte uzimate ovaj lijek ako upotrebljavate aspirin/acetilsalicilnu kiselinu u dnevnoj dozi većoj od 75
mg ili druge lijekove protiv bolova.

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ili apotekarom ako upotrebljavate:

lijekove koji su antikoagulansi (lijekovi koji smanjuju zgrušavanje krvi, kao npr što su: aspirin,
varfarin, tiklopidin), diuretike (vodene tablete – lijekovi koji povećavaju količinu urina koju stvarate)
ili određene lijekove koji smanjuju povišen krvni pritisak (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta
blokatore kao što je atenolol ili antagoniste angiotenzin II receptora kao što je losartan) ili druge
lijekove koji mogu da utiču ili na njihovo djelovanje utiče ibuprofen.

ostale lijekove kao što su: kortikosteroidi (upotrebljavaju se u liječenju astme, za liječenje kožnih
oboljenja i drugih stanja), antitrombocitne lijekove (upotrebljavaju se za sprečavanje zgrušavanja
krvi da bi se spriječio moždani ili srčani udar), srčani glikozidi (upotrebljavaju se kod pacijenata sa
srčanim tegobama), selektivne inhibitore preuzimanja serotonina (SSRI) ili litijum (upotrebljava se
za liječenje depresije), metotreksat (upotrebljava se za liječenje određenih malignih /zloćudnih/
bolesti, psorijaze /kožno oboljenje/ ili reumatoidni artritis), ciklosporin ili takrolimus (upotrebljavaju
se kod pacijenata koji su imali transplantaciju organa i za liječenje određenih kožnih promjena),
zidovudin (upotrebljava se u liječenju HIV infekcije), hinolonski antibiotici (grupa antibiotika za
liječenje određenih infekcija /upala/), fenitoin (upotrebljava se u liječenje epilepsije) ili antacide
(upotrebljavaju se u liječenju loše probave).

Uvijek biste trebali da potražite savjet ljekara ili apotekara prije upotrebe ibuprofena sa drugim
lijekovima.
400 mg400 mg

Uzimanje Ibuprofen Lek 400 mg sa hranom, pićem i alkoholom
Lijek Ibuprofen Lek 400 mg progutajte sa čašom vode u toku ili nakon obroka.
Izbjegavajte alkohol jer može naglasiti neželjena dejstva lijeka Ibuprofen Lek 400 mg posebno
djelovanje na želudac, crijeva ili mozak.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ibuprofen pripada grupi lijekova koji se nazivaju nesteroidni antiinflamatorni lijkovi i koji mogu da
oštete plodnost kod žena. Ovaj učinak je reverzibilan (povratan) nakon prestanka upotrebe ovog lijeka.
Malo je vjerovatno da će ibuprofen, koji se povremeno upotrebljava, da utiče na Vašu mogućnost da
zatrudnite, međutim, recite Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka ako imate poteškoće sa začećem
ili pokušavate da zatrudnite.

Ako ste u prvih 6 mjeseci trudnoće (prva dva trimestra trudnoće) razgovarajte sa Vašim ljekarom prije
upotrebe ibuprofena.

Nemojte upotrebljavati ibuprofen u zadnja 3 mjeseca trudnoće (poslednje tromjesječje trudnoće).

Ibuprofen se pojavljuje u majčinom mlijeku u vrlo malim koncentracijama, ali je malo vjerovatno da će
nepovoljno da utiče na dojenče.

Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na mašinama
Ne očekuje se pri preporučenim dozama i trajanju terapije.

Važne informacije o nekim od sastojaka lijeka
Ibuprofen Lek 400 mg sadrži sorbitol.
Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na određene šećere, kontaktirajte ljekara prije primjene
ovog medicinskog proizvoda.

3. KAKO SE IBUPROFEN LEK UZIMA

Ibuprofen Lek je namijenjen samo za kratkotrajnu upotrebu. Treba da uzmete najnižu dozu u
najkraćem vremenskom periodu koji je neophodan za otklanjanje simptoma. Ne biste trebali
upotrebljavati ovaj lijek duže od 10 dana, osim ako Vam ljekar nije rekao drugačije. Ako simptomi
bolesti traju ili se pogoršavaju, obratite se Vašem ljekaru.

Odrasle osobe, stariji pacijenti i mlađe osobe starije od 12 godina:
1 kapsula do 3 puta u toku dana po potrebi. Preporučeni vremenski interval između doza je prosječno
6 do 8 sati, s tim da vremenski interval između doza mora da bude najmanje 4 sata. Nemojte uzimati
više od 3 kapsule (1200 mg ibuprofena) u periodu od 24 sata.

Kapsule se trebaju uzeti sa vodom. Nemojte da žvačete kapsule.

Ako uzmete više lijeka Ibuprofen Lek 400 mg nego što ste trebali
Ako uzmete više lijeka Ibuprofen Lek 400 mg nego što ste trebali, obratite se svom ljekaru ili hitnoj
službi. Preostale kapsule ponesite sa Vama da ih pokažete ljekaru.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi drugi lijekovi, tako i Ibuprofen Lek može izazvati neželjena dejstva, mada ih svi ne dobijaju.

Sljedeće navedena neželjena dejstva su vrlo rijetka, ali ako Vam se javi bilo koji od sljedeće navedenih
PRESTANITE odmah sa upotrebom ovog lijeka i obratite se Vašem ljekaru ili apotekaru:

ulceracija (grizlica) želuca ili perforacija. Simptomi mogu da uključuju jak bol u trbuhu, povraćanje
krvi (ili tečnog sadržaja koji liči na toz od kafe), krv u stolici (fecesu) ili izbacivanje crne stolice koja
je tamna kao katran.

zapaljenje (inflamacija) moždanih ovojnica (meningitis). Simptomi mogu da uključuju zakočen vrat,
glavobolju, mučninu, povišenu tjelesnu temperaturu ili osjećaj dezorjentacije.

teške alergijske reakcije koje mogu da budu opsane po život (životno-ugrožavajuće). Simptomi
mogu da uključe iznenadne znakove alergije kao što su: osip, svrab ili koprivnjača po koži,
nesvjesticu, nizak krvni pritisak, ubrzan srčani rad, otok lica, jezika i grla, kratkoću daha, zviždanje
u grudima ili otežano disanje.

astma ili pogoršanje astme, ako i druge poteškoće pri disanju.

ozbiljne promjene na koži koje mogu da zahvate usta i ostale dijelove tijela. Ovo stanje može da
napreduje do ozbiljnih reakcija na koži koje počinju sa bolnim crvenim područijima, zatim velikim
mjehuranjem i završava se sa ljuštenjem slojeva kože oko usta, nosa, očiju i genitalija. Sve ovo
može da bude praćeno sa povišenom tjelesnom temperaturom i drhtavicom, bolovima u mišićima i
opštim stanjem slabosti.

poteškoće sa jetrom. Simptomi mogu da uključuju žutilo kože i beonjača.

Lijekovi kao što je ibuprofen mogu biti udruženi sa blagim povećanjem rizika od srčanog udara („infarkt
miokarda“) ili moždanog udara.

Ostala moguća neželjena dejstva

Ako se bilo koji od sljedeće navedenih neželjenih dejstava pogorša ili primjetite neželjena dejstva koja
nisu navedena u ovom Uputstvu, molimo Vas obratite se Vašem ljekaru ili apotekaru.

Manje česta:

alergijske reakcije kao što je koprivnjača, osip po koži ili svrab (ili sistemski eritemski lupus /SLE/)

bol u trbuhu, smetnje pri probavi, žgaravica ili mučnina

glavobolja ili ošamućenost.

Rijetka:

proljev, vjetrovi (gasovi opstipacija (zatvor) ili povraćanje.

Vrlo rijetka:

smanjenje broja krvnih ćelija, što može da dovede do toga da je koža blijeda ili žuta, bolno grlo,
blage grizlice (ulceracije) po ustima, simptomi slični gripi, iscrpljenost ili slabost, lako nastajanje
modrica ili krvarenje na koži ili iz nosa.

povišen krvni pritisak, zatajenje srca ili bol u grudima

nervoza, poremećaji vida, zvonjava u uhu i ošamućenost

tegobe sa bubrezima. Simptomi mogu da uključuju otok skočnih zglobova.

ozbiljne kožne reakcije. Simptomi mogu da uključuju mjehuranje kože.

pojava krvi u urinu ili pjenastog urina.

Nepoznata:

pogoršanje simptoma kolitisa (upala debelog crijeva) ili Crohnove bolesti (upalna bolest crijeva).

Procjena učestalosti neželjenih dejstava se bazira na sljedećim podacima o učestalosti: vrlo često
(≥1/10), često (≥1/100, <1/10), manje često (≥1/1000, <1/100), rijetko (≥1/10000, <1/1000), vrlo rijetko
(<1/10000), nepoznato (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO SE IBUPROFEN LEK ČUVA

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30

C.

Rok trajanja je 2 godine.
Nemojte koristiti lijek nakon isteka datuma roka upotrebe koji je naveden na kutiji. Datum isteka
upotrebe lijeka se odnosi na poslednji dan u mjesecu.
Nemojte koristiti lijek ako primjetite bilo koji znak oštećenja.

Lijekovi se ne trebaju odlagati putem tečnog otpada ili putem kućnog otpada. Pitajte vašeg farmaceuta
kako da odložite lijekove kojima je istekao datum upotrebe. Ove mjere pomažu da se očuva životna
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Ibuprofen Lek 400 mg, kapsula, mehka sadrži

Aktivna supstanca je ibuprofen.

Ostali sastojci su polietilenglikol 400, sorbitan monooleat, povidon K-30, kalij hidroksid, želatin,
sorbitol, trigliceridi, šelak, željezni oksid crni (E172), propilen glikol, amonijev hidroksid, N-butil alkohol
i voda.

Kako izgleda Ibuprofen Lek 400 mg, kapsula, mehka i sadržaj pakovanja lijeka
Prozirne meke želatinske kapsule ovalnog oblika sadrže viskoznu bezbojnu do blijedo žućkastu
prozirnu tekućinu, sa oznakom „125“ koja je utisnuta crnom bojom na ovojnici kapsule.

Ibuprofen Lek 400 mg dostupan je u blister pakovanju od 10 i 30 (3x10) kapsula.

Režim izdavanja
Rp - Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Ime i adresa posjednika odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d.Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Ibuprofen Lek 400 mg, kapsula mehka x 10: 04-07.9-7484/13 od 15.04.2015.
Ibuprofen Lek 400 mg, kapsula mehka x 30: 04-07.9-7483/13 od 15.04.2015.