IBUPROFEN Replek Farm

IBUPROFEN Replek Farm 100 mg g

50 g kreme u Al-tubi, u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
100 mg g M02AA13 krema

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IBUPROFEN REPLEK FARM
100 mg/g, krema

ibuprofen

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da ga pažljivo koristite prema

uputstvu, kako bi postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.

Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savjet, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije prvog dana upotrebe ovog lijeka,

obavezno posjetite ljekara!

Sadržaj uputstva:
1. Šta je IBUPROFEN REPLEK FARM i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
3. Kako uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati IBUPROFEN REPLEK FARM
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK IBUPROFEN I ZA ŠTA SE KORISTI
Ovaj lijek sadrži ibuprofen koji spada u grupu lijekova pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni
lijekovi (NSAIL), koji djeluju tako da ublažavaju bolove i smanjuju upalu (otoke).

Može se koristiti za ublažavanje bolova i upala (otoka) uzrokovanih bolovima u leđima, reumatskih
i bolova u mišićima, uganuća, istegnuća i sportskih povreda.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI IBUPROFEN REPLEK FARM
Ovaj lijek mogu koristiti odrasli i djeca od 12 i više godina. Međutim, neki ljudi ne treba da koriste
ovaj lijek ili prvo trebaju potražiti savjet od svog farmaceuta ili ljekara.

Nemojte uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM:

ako ste alergični (preosjetljivi) na ibuprofen ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledajte
"Šta sadrži lijek IBUPROFEN REPLEK FARM");

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu ili druge nesteroidne antiinflamatorne lijekove
(ako ste ikada imali astmu, curenje nosa, svrbež kože ili oticanje usana, lica ili grla nakon
uzimanja ovih lijekova);

na povrijeđenoj, oštećenoj, bolesnoj ili inficiranoj koži;

ako ste mlađi od 12 godina;

ako ste trudni ili dojite.

Budite posebno oprezni sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM:

Ako imate čir na želucu ili čir na crijevima, ili ste imali u prošlosti;

Ako imate probleme s bubrezima;

Ako imate ili ste imali astmu;

Ako se razvije osip nakon primjene kreme u tom slučaju kremu više ne primjenjujte;

Ova krema može učiniti Vašu kožu osjetljivijom na sunce. Držite tretirane površine van direktne
sunčeve svjetlosti, ali ne pokrivajte sa flasterima ili zavojima.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM

Posebno je važno ako istovremeno uzimate:

Acetilsalicilnu kiselinu ili druge nesteroidne antiinflamatorne lijekove (ako koristite ove
lijekove sa kremom IBUPROFEN REPLEK FARM, mogućnost pojave neželjenih
djelovanja je veća);

Lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska ili lijekove za razrjeđivanje krvi (krema
IBUPROFEN REPLEK FARM rijetko može da utiče na ove lijekove).

Ako niste sigurni u vezi interakcija sa bilo kojim drugim lijekom obratite se svom farmaceutu. Ovo
uključuje lijekove koje Vam je propisao ljekar kao i lijekove koje ste sami uzeli, uključujući herbalne
lijekove i homeopatske preparate.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM
Hrana i piće ne utiču na dejstvo kreme.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

IBUPROFEN REPLEK FARM krema ne smije se upotrebljavati u periodu trudnoće i dojenja.

Uticaj na upravljanje vozilima i rad na mašinama
IBUPROFEN REPLEK FARM krema ne utiče na sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i
rukovanje mašinama.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek IBUPROFEN
Ibuprofen Replek Farm krema sadrži metil parahidroksibenzoat i propil parahidroksibenzoat.
Mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće su i reakcije odgođene preosjetljivosti).

3. KAKO UZIMATI LIJEK IBUPROFEN REPLEK FARM
Doziranje

Uzrast

Koliko da koristite

Koliko često da koristite

Odrasli i djeca od 12 i više

godina

2-5 cm kreme

(50–125 mg ibuprofena) na

zahvaćeno područje

Svakih 4 sata, ako je

potrebno.

Nemojte koristiti više od 4

puta u toku 24 sata

Nemojte da koristite češće nego svaka 4 sata

Kremu nanosite samo na kožu.
Lagano umasirajte kremu u zahvaćeno području dok se ne apsorbira.
Oprati ruke odmah nakon primjene kreme.
Izbjegavajte kontakt sa očima, ustima, usnama ili nosem, ili nanošenje na upaljenu ili oštećenu
kožu.
Ne koristite flastere ili zavoje preko kreme.
Ne koristiti za djecu mlađu od 12 godina.
Nemojte koristiti više od gore preporučene količine.
Ako se razvije osip prestanite koristiti kremu.
Ako se simptomi pogoršaju, ili ne nestanu nakon 14 dana, razgovarajte sa Vašim ljekarom.

Ako neko slučajno proguta kremu: Ako slučajno progutate kremu, isperite usta i obratite se Vašem
ljekaru, ili najbližoj bolnici što je prije moguće. Ponesite lijek i ovo uputstvo sa Vama.

Ako ste uzeli više lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM nego što je trebalo
Predoziranje kod lokalne primjene ibuprofena nije vjerovatno.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM
obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi krema

IBUPROFEN REPLEK FARM može izazvati neželjena djelovanja, koja

su obi

čno blaga i ne javljaju se kod svih bolesnika.

Ako dobijete bilo koje od ovih ozbiljnih neželjenih djelovanja, prestanite da koristite kremu i idite
odmah kod ljekara:

Neobjašnjivo otežano disanje (astma), pogoršanje postojeće astme, teškoće pri disanju,
oticanje lica, jezika, vrata ili grla (teške alergijske reakcije).

Alergijske reakcije kože, kao što su svrbež, crveni, podignuti osip (koje ponekad mogu biti
teške i uključivati ljuštenje, plikove i lezije kože).

Ako dobijete bilo koje od sljedećih neželjenih djelovanja, obratite se Vašem farmaceutu ili
ljekaru:

Bol u stomaku, žgaravica.

Probleme sa bubrezima (posebno kod osoba sa istorijom problema sa bubrezima).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI IBUPROFEN REPLEK FARM
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

Ibuprofen Replek Farm se ne smije koristiti poslije isteka roka trajanja navedenog na pakovanju!
Rok trajanja lijeka je četiri (4) godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta IBUPROFEN REPLEK FARM sadrži
Aktivna supstanca je ibuprofen.
1 g kreme sadrži 100 mg ibuprofena.
Pomoćne supstance: metil parahidroksibenzoat; propil parahidroksibenzoat; glicerol; parafin, bijeli,
meki; emulgade SE; parafin, tečni; cetilalkohol; propilenglikol; karbomer; natrijum-hidroksid; voda,
prečišćena.

Kako IBUPROFEN REPLEK FARM izgleda i sadržaj pakovanja
Ibuprofen Replek Farm krema je homogena, bijela krema koja se lako nanosi.

Pakovanje
Kutija sa alu-tubom sa 50 g kreme (100 mg/ g).

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
REPLEK FARM DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
REPLEK FARM DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje Bistarac bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-351/15 od 27.06.2016.