IBUPROFEN Replek Farm

IBUPROFEN Replek Farm 100 mg/5 mL

100 mL sirupa u staklenoj boci, u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
100 mg/5 mL M01AE01 sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IBUPROFEN REPLEK FARM
100 mg/5 mL, sirup

ibuprofen

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znakove bolesti slične Vašima.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je IBUPROFEN REPLEK FARM i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
3. Kako uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati IBUPROFEN REPLEK FARM
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK IBUPROFEN I ZA ŠTA SE KORISTI
IBUPROFEN REPLEK FARM spada u grupu lijekova pod imenom nesteroidni antiinflamatorni
lijekovi.

IBUPROFEN REPLEK FARM se upotrebljava za olakšavanje bola i upale u stanjima kao što su
osteoartritis, reumatoidni artritis (uključujući juvenilni reumatoidni artritis ili Still-ovu bolest),
artritis kičme (ankilozni spondilitis), otečeni zglobovi (artropatije), smrznuto rame (kapsulitis,
ukočenost i bolovi u ramenu), zapaljenje omotača zgloba (burzitis), zapaljenje tetiva (tendinitis),
zapaljenje tetivnog omotača (tendosinovitis), bolovi u donjem dijelu leđa, kod povreda mekog
tkiva kao što su uganuća ili istegnuća.

IBUPROFEN REPLEK FARM se može koristiti za liječenje bolnih stanja sa blagim do
umjerenim bolovima, kao što su zubobolja, bol nakon operacije, bolne menstruacije i glavobolje,
uključujući migrenu. Takođe se može koristiti za kratkoročno liječenje groznice kod djece starije
od 1 godine.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI IBUPROFEN REPLEK FARM
Nemojte uzimati IBUPROFEN REPLEK FARM
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na ibuprofen ili bilo koju drugu pomoćnu supstancu lijeka
(pogledajte poglavlje 6. „Dodatne informacije“),

imate ili ste imali čir na želucu ili neku drugu želučanu tegobu. Ne uzimajte lijek
IBUPROFEN REPLEK FARM ukoliko imate peptički ulkus (čir na želucu ili
dvanaestopalačnom crijevu) ili krvarenje u želucu, ili ukoliko ste prethodno imali dva ili više
slučaja peptičkog ulkusa, krvarenja u želucu ili perforacije,

ako imate oboljenja koja povećavaju mogućnost krvarenja,

ako imate astmu ili ste imali alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon uzimanja
ibuprofena, acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova,

ako imate teška oboljenja srca, jetre ili bubrega,

ako ste u posljednjem trimestru trudnoće.

Budite oprezni sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM
Prije uzimanja lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM obavijestite svog ljekara ili farmaceuta
ukoliko:
-

ste trudni ili planirate da zatrudnite, ili ako dojite bebu. IBUPROFEN REPLEK FARM može
otežati mogućnost da zatrudnite. Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ako planirate da
zatrudnite ili imate problema sa začećem,

imate sistemski eritematozni lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaje vezivnog tkiva
(autoimune bolesti koje zahvataju vezivno tkivo),

Lijekovi kao što je IBUPROFEN REPLEK FARM, mogu da dovedu do malog povećanja rizika od
srčanog udara (infarkta miokarda) ili moždanog udara. Kao i svaki rizik, i ovaj se povećava
primjenom visokih doza lijeka u toku dužeg perioda. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu niti
dužinu trajanja terapije. Ukoliko imate oboljenja srca, već ste imali moždani udar ili mislite da ste
izloženi riziku od nastanka navedenih bolesti (na primjer, imate visok krvni pritisak, šećernu
bolest, visok nivo holesterola u krvi ili ste pušač), trebalo bi da se posavjetujete sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom u vezi sa terapijom.

Lijek IBUPROFEN REPLEK FARM može da prikrije simptome ili znakove infekcije (visoka
temperatura, bol, otok).
-

Ljekar Vam je rekao da ne podnosite određenu vrstu šećera.

Kod dehidrirane djece i adolescenata postoji rizik od oštećenja bubrega.

Uzimanje drugih lijekova sa IBUPROFEN REPLEK FARM
Neki lijekovi kao što su antikoagulansi (lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr.
acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklodipin), neki lijekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska
(ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II
receptora kao što je losartan) i drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen
može da utiče na njihovo dejstvo. Uvijek se posavjetujte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije
nego što uzmete IBUPROFEN REPLEK FARM sa nekim drugim lijekom. Obavezno obavijestite
Vašeg ljekara ili farmaceuta ako, pored gore navedenih, uzimate neki od sljedećih

lijekova:

diuretici (lijekovi za izbacivanje vode, pojačano mokrenje),

kardiotonični glikozidi, kao što je digoksin, koji se koristi za liječenje oboljenja srca,

litijum,

zidovudin (antivirusni lijek),

kortikosteroidi (koriste se u liječenju upalnih stanja),

metotreksat (koristi se u liječenju nekih vrsta karcinoma),

lijekovi poznati kao imunosupresivi, kao što su ciklosporin i takrolimus (koji smanjuju
Vaš imunološki odgovor),

lijekovi poznati kao selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), koji se
koriste u liječenju depresije,

antibiotici pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin,

aminoglikozidi (vrsta antibiotika),

mifepriston

bilo koji drugi lijek koji sadrži ibuprofen, poput onih koji se mogu kupiti bez recepta,

bilo koji drugi lijek protiv upale i bolova, uključujući acetilsalicilnu kiselinu,

holestiramin (lijek koji se koristi za snižavanje nivoa holesterola),

lijekovi koji su poznati kao derivati sulfoniluree, kao što je glibenklamid (koristi se u
terapiji šećerne bolesti),

vorikonazol ili flukonazol (lijekovi u terapiji gljivičnih infekcija) i

biljne preparate koji sadrže Ginkgo bilobu (istovremena primjena ibupreofena i
preparata koji sadrže Ginkgo bilobu može povećati rizik od krvarenja).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom IBUPROFEN REPLEK FARM
Uvijek uzimajte lijek IBUPROFEN REPLEK FARM kako Vam je rekao ljekar.

Trudnoća i dojenje
U periodu trudnoće i dojenja potrebno je izbjegavati upotrebu lijeka IBUPROFEN REPLEK
FARM.

IBUPROFEN REPLEK FARM ne trebate upotrebljavati u posljednjem trimestru trudnoće. U
prvih 6 mjeseci trudnoće, možete da uzimate IBUPROFEN REPLEK FARM samo po preporuci
Vašeg ljekara.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Prilikom uzimanja lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM može da se javi vrtoglavica i pospanost.
U slučaju da lijek IBUPROFEN REPLEK FARM ima ovakvo dejstvo na Vas, nemojte voziti niti
upravljati mašinama.

Važne informacije o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek IBUPROFEN REPLEK FARM
IBUPROFEN REPLEK FARM sirup sadrži sljedeće pomoćne supstance, za koje bi trebali biti
upozoreni:

Metil parahidroksibenzoat i propil parahidroksibenzoat, konzervansi koji mogu
uzrokovati alergijske reakcije (moguće i reakcije odgođene preosjetljivosti),

Glicerol, koji može uzrokovati glavobolju, želučane tegobe i proliv,

Sorbitol, jer ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije
nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom. Takođe, sorbitol
može imati blago laksativno djelovanje. Kalorijska vrijednost 2,6 kCal/g sorbitola.

Propilen glikol koji može uzrokovati alkoholu slične simptome.

63 % etanol (alkohol). Svaka mjerna kašičica (5 mL) sadrži 300 mg alkohola, što
odgovara 6,04 mL piva i 2,54 mL vina. Štetan je za one koji boluju od alkoholizma. Ovo
treba imati u vidu kada lijek uzimaju djeca i pacijenti sa oštećenjima jetre i epilepsijom.

Boja narandžasta E 110 koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3. KAKO UZIMATI LIJEK IBUPROFEN REPLEK FARM
Uvijek uzimajte IBUPROFEN REPLEK FARM tačno onako kako Vam je ljekar objasnio. Ako
niste sigurni provjerite na kutijici lijeka ili provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom.

IBUPROFEN REPLEK FARM sirup uzimajte u toku ili nakon obroka. Prije upotrebe dobro
protresite bocu.

Doziranje

Odrasli: Uobičajena doza je 4 do 6 kašičica od 5 mL (20 mL-24 mL), tri puta na dan. Vaš ljekar

može odlučiti da poveća ili da smanji dozu, u zavisnosti od toga za šta se lijek koristi. Ali, doza
ne smije da bude veća od 24 kašičice (120 mL/2400 mg) dnevno.

Djeca: IBUPROFEN REPLEK FARM sirup ne smiju uzimati djeca čija je tjelesna težina manja

od 7 kg. Kada se koristi za liječenje povišene tjelesne temperature, sirup se ne treba dugo
upotrebljavati ili davati djeci mlađoj od 1 godine.

Uobičajena dnevna doza je 20 mg/kg tjelesne težine, data u podijeljenim dozama, na sljedeći
način:
1-2 godine: 2,5 mL (50 mg), 3 do 4 puta na dan.
3-7 godina: 5 mL (100 mg), 3 do 4 puta na dan.
8-12 godina: 10 mL (200 mg), 3 do 4 puta na dan.

Razmak između doza treba da bude 6-8 sati, a najmanje 4 sata.

Kod djece sa juvenilnim reumatoidnim artritisom, ljekar može ovu dozu da poveća. Doza ne
treba da bude veća od 40 mg/kg tjelesne težine dnevno, u podijeljenim dozama.

Ako uzmete više lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što je potrebno, odmah kontaktirajte Vašeg ljekara ili otiđite do
odjeljenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici.

Ukoliko ste zaboravili uzeti IBUPROFEN REPLEK FARM
Ako ste propustili ili zaboravili da uzmete lijek, uzmite ga čim se sjetite. Ako je skoro vrijeme za
sljedeću dozu, sačekajte, nemojte uzimati propuštenu dozu, već uzmite sljedeću dozu.

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka!

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka IBUPROFEN
REPLEKFARM obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi,

IBUPROFEN REPLEK FARM može izazvati neželjena djelovanja, iako

su ona obično blaga i ne javljaju se kod svih bolesnika.

Ukoliko bilo koje neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primijetite neželjeno djelovanje koje
nije navedeno u ovom uputstvu, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Pojava neželjenih djelovanja se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja doza lijeka u što
kraćem periodu.

Ako tokom primjene lijeka

IBUPROFEN REPLEK FARM primijetite sljedeća neželjena

djelovanja, odmah prestanite sa upotrebom lijeka i potražite hitnu medicinsku pomoć:

teška glavobolja, visoka temperatura, ukočenost vrata ili preosjetljivost na svjetlo,

primijetite krv u stolici,

pojava crne stolice nalik na katran,

povraćate krv ili komade koji liče na talog kafe.

Prestanite sa upotrebom lijeka IBUPROFEN REPLEK FARM i recite Vašem ljekaru ako imate:

bol u stomaku nejasnog porijekla ili bilo koje simptome u stomaku koji nisu uobičajeni,
otežano varenje, gorušicu, osjećaj mučnine i/ili povraćanje,

pištanje u plućima nejasnog porijekla, otežano disanje, osip po koži, svrbež ili pojavu
modrica,

pojavu žuto obojene kože i/ili bjeloočnica,

jak bol u grlu praćen visokom temperaturom,

zamućen vid ili smetnje u vidu ili pojava da čujete ili vidite neuobičajene stvari,

zadržavanja tečnosti (npr. otečeni gležnjevi).

Lijekovi kao što je IBUPROFEN REPLEK FARM, mogu biti povezani sa malim povećanjem
rizika od srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara.

Rijetko, tokom uzimanja ibuprofena, mogu nastati poremećaji krvi (smanjen broj leukocita,
eritrocita i trombocita), problemi sa bubrezima, jetrom ili teške kožne reakcije.

Vrlo rijetko, ibuprofen može izazvati aseptički meningitis (upala zaštitne opne koja okružuje
mozak).

Ostala neželjena djelovanja uključuju glavobolju, halucinacije, vrtoglavicu, peckanje u šakama i
stopalima, zujanje u ušima, depresiju, zbunjenost, poteškoće pri spavanju, anksioznosti,
smanjen sluh, privremeni osjećaj peckanja u ustima ili grlu, dijareju, zatvor, nadimanje (gasovi),
neočekivanu osjetljivost kože na sunce, zamor, slabost, promjene raspoloženja, oticanje i
iritaciju sluzokože nosa.

Takođe, primijećeno je da ibuprofen ponekad pogoršava simptome Kronove bolesti ili kolitisa.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI IBUPROFEN REPLEK FARM
IBUPROFEN REPLEK FARM morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

Rok trajanje je četiri (4) godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.
Lijek Ibuprofen ne treba upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji!

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta IBUPROFEN REPLEK FARM sadrži
Aktivna supstanca je ibuprofen.
5 mL sirupa sadrži 100 mg ibuprofena,
Pomoćne supstance: metil parahidroksibenzoat; propil parahidroksibenzoat; glicerol;
benzalkonijum hlorid; sorbitol, tečni 70% (nekristališući); saharin natrijum; propilenglikol;

limunska kiselina; natrijum citrat; polisorbat 60; mikrokristalna celuloza i natrijum karboksimetil
celuloza; ksantan guma; boja naranđasta 85E 110, aroma narandža 2808, etanol 96%,
pročišćena voda.

Kako IBUPROFEN REPLEK FARM izgleda i sadržaj pakovanja
IBUPROFEN REPLEK FARM sirup je narandžaste boje, sa karakterističnim mirisom narandže i
gorko-slatkog okusa.

Pakovanje
Kutija sa staklenom bocom sa 100 mL sirupa.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
REPLEK FARM DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
REPLEK FARM DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje Bistarac bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-352/15 od 27.06.2016.