INFANRIX IPV + Hib

INFANRIX IPV + Hib ≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 8 µg/0.5 mL+ 40 AgU/0.5 mL+ 8 AgU/0.5 mL+ 32 AgU/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL

1 napunjena šprica (PFS) i 1 staklena bočica praška

Supstance:
hemofilus influence B vakcina protiv difterije poliomijelitisa pertusisa tetanusa
Jačina ATC Oblik
≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 8 µg/0.5 mL+ 40 AgU/0.5 mL+ 8 AgU/0.5 mL+ 32 AgU/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL J07CA06 prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju