Supstanca: Vakcina protiv difterije

VAKCINA PROTIV DIFTERIJE 8

DULTAVAX (▼) suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici ≥ 2 i.j./0.5 mL+ ≥ 20 i.j./0.5 mL+ 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL | 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj šprici i 2 odvojene igle, u kutiji
TETRAXIM suspenzija za injekciju ≥ 30 D'AG'U/0.5 mL+ ≥ 40 mD'AG'U/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL | 1 napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 odvojene igle, u kutiji
INFANRIX - IPV suspenzija za injekciju 30 i.j./0.5 mL+ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 8 µg/0.5 mL+ 40 AgU/0.5 mL+ ≥ 8 AgU/0.5 mL+ 32 AgU/0.5 mL | 1 napunjena šprica (PFS) sa 0,5 mL suspenzija za injekciju i 1 igla, u kutiji
PENTAXIM prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju ≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ ≥ 25 µg/0.5 mL+ 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL | 1 bočica praška i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj šprici (0,5 ml) + 2 odvojene igle, u kutiji
INFANRIX IPV + Hib prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju ≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 8 µg/0.5 mL+ 40 AgU/0.5 mL+ 8 AgU/0.5 mL+ 32 AgU/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL | 1 napunjena šprica (PFS) i 1 staklena bočica praška
INFANRIX Hexa prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju ≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 8 µg/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL+ 40 AgU/0.5 mL+ 8 AgU/0.5 mL+ 32 AgU/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL | 1 bočica sa praškom Hib komponente, jedna napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije DTP-HBV-IPV komponente i dvije igle, u kutiji
HEXAXIM suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici ≥ 20 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL+ 12 µg/0.5 mL | 1 napunjena injekciona šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 odvojene igle, u kutiji
HEXAXIM suspenzija za injekciju ≥ 20 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL+ 12 µg/0.5 mL | 10 bočica po 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji