KETONAL DUO

KETONAL DUO 150 mg kapsula

20 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (2 blistera po 10 kapsula) u kutiji

Supstance:
ketoprofen
Jačina ATC Oblik
150 mg kapsula M01AE03 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda