LORATADIN ALKALOID

LORATADIN ALKALOID 1 mg mL

1 staklena boca sa 120 mL oralnog rastvora u kutiji

Supstance:
loratadin
Jačina ATC Oblik
1 mg mL R06AX13 oralni rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LORATADIN ALKALOID
1 mg / 1 mL, oralni rastvor

loratadin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da
škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje
nisu navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Loratadin Alkaloid i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Loratadin Alkaloid
3. Kako uzimati Loratadin Alkaloid
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Loratadin Alkaloid
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LORATADIN ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI
Loratadin pripada grupi lijekova nazvanih antihistaminici. Djeluje tako što inhibira oslobađanje nekoliko
različitih alergijskih medijatora uključući histamin, leukotrijene i prostaglandine.

Loratadin Alkaloid oralni rastvor koristi se u liječenju:

sezonskog i nesezonskog alergijskog rinitisa (curenje nosa);

alergijskog konjunktivitisa (suzenje, svrab u očima);

hronične urtikarije i druge alergijske dermatoze.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LORATADIN ALKALOID
Nemojte uzimati Loratadin Alkaloid
- ako ste alergični (preosjetljivi) na loratadin ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

Budite oprezni s Loratadin Alkaloid oralnim rastvorom
- ako imate oboljenje jetre.

Uzimanje drugih lijekova s Loratadin Alkaloid oralnim rastvorom
Molimo Vas obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji
drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Istovremena peroralna primjena loratadina sa ketokonazolom, eritromicinom, ili cimetidinom može
povećati serumsku koncentraciju loratadina. Iako zbog toga nisu prijavljeni neželjeni efekti
preporučuje se oprez pri istovremenom davanju.

Laboratorijska ispitivanja
Ako ste planirali da vam se rade neke kožne testove za alergiju, onda prestanite da uzimate ovog
lijeka dva dana prije ispitivanja, jer ovaj lijek može da djeluje na rezultate ispitivanja.

Uzimanje hrane i pića s Loratadin Alkaloid oralnim rastvorom
Lijek se može uzimati sa ili bez hrane.
Alkohol ne dovodi do pojačavanja efekata loratadina.

Trudnoća i dojenje

Prije nego počnete uzimati neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

1

Kao mjeru predostrožnosti, preporučuje se izbjegavanje korištenja lijeka loratadin tokom trudnoće.
Loratadin prolazi u majčino mlijeko, pa se njegova primjena kod žena koje doje ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i mašinama
U preporučenoj dozi, Loratadin Alkaloid oralni rastvor, ne očekuje se da Vam izazove pospanost ili
smanjenu pažnju. Ipak, vrlo rijetko kod nekih osoba može da se javi pospanost, koja može da utiče na
sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Loratadin Alkaloid
Loratadin Alkaloid oralni rastvor sadrži maltitol (E965). Ako vam je ljekar rekao da imate bolest
nepodnoženja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati oval lijek posavetujte se sa svojim
ljekarom.

Loratadin Alkaloid oralni rastvor sadrži i metil parahidroksibenzoat (E218) i propil parahidroksibenzoat
(E217) koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i reakcije odgođene preosjetljivosti).

3. KAKO UZIMATI LORATADIN ALKALOID

Uvjek uzimajte lijek Loratadin Alkaloid tačno kako Vam je objasnio Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste

sasvim sigurni provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

10 mg loratadin (10 mL oralnog rastvora) jedanput na dan.

Djeca od 2 do 12 godina:

Djeca 2-12 godina i tjelesne težine preko 30 kg: 10 mg loratadin (10 mL oralnog rastvora) jedanput na

dan.

Djeca 2-12 godina i tjelesne težine do 30 kg: 5 mg loratadin (5 mL oralnog rastvora) jedanput na dan.

Ako uzmete više nego što ste trebali Loratadin Alkaloid
Ako ste uzeli više od ovog lijeka nego što ste trebali, odmah kontaktirajte Vašeg ljekara.
Moguća je pojava pospanost, tahikardije i glavobolje.

Ako ste zaboravili uzeti Loratadin Alkaloid

Ne uzimajte duplu dozi kako bi nadomijestili preskoćenu tabletu.

Lijek se uzima samo jednom dnevno. Ukoliko se propusti uzeti lijek, treba ga uzeti čim prije osim ako
je već vrijeme za uzimanje naredne doze.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Loratadin Alkaloid obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi Loratadin Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, iako se to ne dešava kod

svih pacijenata.

Najčešća neželjena dejstva zabilježena kod odraslih i djece starije od 12 godina su:
Pospanost

Glavobolja

Pojačan apetit

Problemi sa spavanjem

Najčešća neželjena dejstva zabilježena kod djece starosti od 2 do 12 godina su:
Glavobolja

Nervoza

Umor

Sljedeća vrlo rijetka neželjena dejstva (mogu se javiti kod 1 na 10.000 pacijenata koji su uzimali lijek
Loratadin Alkaloid) su takođe uočena tokom primjene loratadina:
Teške alergijske reakcije

Vrtoglavica

Konvulzije

Ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

2

Suva usta

Problemi sa varenjem

Problemi sa jetrom

Gubitak kose

Osip

Umor


Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LORATADIN ALKALOID
Loratadin Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.
Rok upotrebe lijeka je 2 godine.
Loratadin Alkaloid se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Loratadin Alkaloid sadrži
Aktivna supstanca je loratadin.
Jedan (1) mL oralnog rastvora sadrži 1 mg loratadina.
Pomoćne supstance: saharin natrijum; glicerol; limunska kiselina monohidrat; propilen glikol; maltitol;
metil parahidroksibenzoat; propil parahidroksibenzoat; tečna aroma višnje; prečišćena voda.

Kako Loratadin Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Loratadin Alkaloid oralni rastvor je bezbojan, bistar rastvor sa prijatnim mirisom.
Oralni rastvor je pakovan u tamnoj staklenoj bočici od neutralnog stakla tipa III, zatvorenoj plastičnim
zatvaračem (HDPE) sa dozerom PP28S.
Kutija sadrži 1 bočicu sa 120 mL oralnim rastvorom, plastičnim dozerom, uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Alkaloid AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak 4b, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-6524/15 od 23.08.2016.

3