Supstanca: Loratadin

LORATADIN 18

FLONIDAN tableta 10 mg/1 tableta | 20 tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji
FLONIDAN tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (1 blister po 10 tableta) u kutiji
FLONIDAN direkt oralna disperzibilna tableta 10 mg/1 tableta | 1 Al/Al blister, peel-off sa 10 oralnih disperzibilnih tableta, u kutiji
FLONIDAN oralna suspenzija 5 mg/5 mL | 120 ml oralne suspenzije u boci, u kutiji
CONTRAL tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al-blister) u kutiji
BELODIN tableta 10 mg/1 tableta | 7 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
LORAMIN tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (1 blister), u kutiji
LORATADIN ALKALOID tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji
LORATADIN ALKALOID oralni rastvor 1 mg/1 mL | 1 staklena boca sa 120 mL oralnog rastvora u kutiji
LORATADIN REMEDICA tableta 10 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
LORATADIN Replek Farm tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (PVC/Al blister sa 10 tableta) u kutiji
LORATADIN Replek Farm sirup 5 mg/5 mL | 120 ml sirupa u tamnoj staklenoj bočici sa kašičicom za doziranje, u kutiji
LOSTOP tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
LOSTOP sirup 5 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 100 ml sirupa i graduiranom kašičicom, u kutiji
RINOLAN tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
RINOLAN sirup 5 mg/5 mL | staklena bočica sa 100 ml sirupa i kašičicom, u kutiji
PRESSING tableta 10 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji
PRESSING sirup 5 mg/5 mL | staklena boca sa 120 mL sirupa i plastičnom kašičicom od 5 ml, u kutiji