MEDICINSKI KISEONIK UTP

MEDICINSKI KISEONIK UTP 99,5 % v/v inhalacija

Cilindar (čelična boca pod pritiskom) 3L

Supstance:
kiseonik
Jačina ATC Oblik
99,5 % v/v inhalacija V03AN01 medicinski gas, komprimovani

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MEDICINSKI KISEONIK UTP, najmanje 99,5%

V/V, medicinski gas, komprimovani

kiseonik (O

2

)

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Sačuvajte ovu uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovno pročitati.
U slučaju dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj je lijek propisan Vama lično. Nemojte ga davati nikom drugom.
O svakoj nuspojavi obavijestite ljekara ili farmaceuta.

U uputstvu ćete pronaći slijedeće informacije:
1. Šta je Medicinski kiseonik UTP i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Medicinski kiseonik UTP
3. Kako uzimati Medicinski kiseonik UTP
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Medicinski kiseonik UTP
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije.

1.

Šta je Medicinski kiseonik UTP i za šta se koristi

Medicinski kiseonik UTP je lijek koji sadrži kiseonik, gas neophodan za život.

Proizvodi se u dva oblika, kao tečnost koja se isporučuje u rashladnim posudama te u gasovitom
obliku u čeličnim bocama pod pritiskom od 150 ili 200 bara koje mogu biti različitog volumena, a
njegova primjena vezana je uz prikladne uređaje: regulatore pritiska i isparivače.

Gasoviti medicinski kiseonik u čeličnim bocama pod pritiskom primjenjuje se preko regulatora pritiska i
protoka koji se montiraju na bocu s kiseonikom.
Obvezno se trebaju poštovati uputstva za rukovanje takvim uređajem.

Gasoviti medicinski kiseonik u baterijama boca primjenjuje se preko cjevovoda kojima se dovodi na
mjesto primjene (bolesničke sobe, operacijske dvorane i sl.), gdje se preko zidnih uređaja za regulaciju
pritiska i protoka daje bolesniku.
Liječenje kiseonikom može se provoditi pri normalnom i pri povišenom pritisku.

Liječenje kiseonikom pri normalnom pritisku (normobarično liječenje kiseonikom)
Liječenje kiseonikom pri normalnom pritisku koristi se za slijedeća stanja:
-

nedostatka kiseonika u krvi ili u pojedinim organima, ili za sprječavanje takvog stanja;

cluster glavobolja (specifična vrsta glavobolje s kratkim i vrlo jakim napadima boli koji
zahvataju jednu stranu glave).

Liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku (hiperbarično liječenje kiseonikom)
Liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku smiju sprovoditi samo kvalifikovaniani zdravstveni radnici.
Liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku koristi se za slijedeća stanja:
-

liječenje teških trovanja ugljičnim monoksidom ( npr. kada je bolesnik u nesvijesti);

dekompresijska bolest;

prisutnost mjehurića gasa u krvotoku (gasna embolija);

dodatak liječenju kod oštećenja kostiju nakon liječenja zračenjem;

dodatak liječenju kod odumiranja mišićnog tkiva koje nastaje kao posljedica infekcije nekim
bakterijama.

2.

Prije nego počnete uzimati Medicinski kiseonik UTP

Nemojte uzimati Medicinski kiseonik UTP pri povišenom pritisku ako imate neliječeni kolaps pluća
zbog neprirodnog prisustva zraka u grudnoj šupljini (pneumotoraks). Obavijestite svog ljekaraa ako ste
ikada imali pneumotoraks.

Budite oprezni s Medicinskim kiseonikom UTP
Prije početka liječenja Medicinskim kiseonikom potrebno je znati slijedeće:
U visokim koncentracijama kiseonik kože izazvati štetne učinke. Može izazvati kolaps alveola (plućnih
mjehurića) što uzrokuje prestanak snadbijevanja krvi kiseonikom.
Ovo se može desiti tokom upotrebe sledećih koncentracija kisika:
-

100% u trajanju dužem od 6 sati

60 – 70% u trajanju dužem od 24 sata

40 – 50% tijekom slijedeća 24 sata

ispod 40% u trajanju dužem od 48 sati.

Potreban je poseban oprez prilikom davanja kiseonika novorođenčadi ili nedonoščadi kako bi se
smanjio rizik od oštećenja kao što je oštećenje oka. Potrebno je koristiti najnižu djelotvornu
koncentraciju kojom se postiže zadovoljavajuća zasićenost krvi kiseonikom. Potrebno je izbjegavati
promjene u zasićenosti kiseonikom.
Potreban je poseban oprez kod povišenih vrijednosti ugljen dioksida u krvi. Primjena kiseonika u ovom
slučaju može dovesti do gubitka svijesti.
Ukoliko imate probleme sa disanjem uzrokovane smanjenom koncentracijom kiseonika u krvi tada je
prilikom liječenja kiseonikom potreban strogi lijekarski nadzor.
Obavijestite lijekara ukoliko ste ikada imali kolaps pluća.
Obavijestite lijekara ukoliko ste ikada imali zatajenje srca ili bolujete od bolesti srca.
Nikada nemojte mijenjati koncentraciju kiseonika kojim se liječite kako ne biste izazvali promjene u
zasićenosti krvi kiseonikom.

Prije uzimanja Medicinskog kiseonika posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku
Prije početka liječenja kiseonikom pri povišenom pritisku obavijestite Vašeg ljekara ukoliko:
-

bolujete od hronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB)

bolujete od bolesti pluća uzrokovane gubitkom elasticiteta plućnog tkiva praćene (ozbiljnim)
problemima s disanjem

bolujete od upale gornjih disajnih puteva

ste nedavno imali operaciju srednjeg uha

ste imali operaciju grudnog koša

imate nekontrolisanu visoku temperaturu

bolujete od teške epilepsije

imate probleme sa srcem

imate strah od zatvorenog prostora (klaustrofobiju)

bolujete ili ste ikada bolovali od kolapsa pluća (pneumotoraks).

Potreban je oprez prilikom liječenja trudnica ili potencijalno trudnih žena kiseonikom pod povišenim
pritiskom. Korist liječenja treba nadmašiti rizik. Primjenu je potrebno procijeniti za svaku trudnicu.
Prilikom svake upotrebe kiseonika potrebno je voditi računa o opasnosti od spontanog izbijanja
požara.

Ako uzimate druge lijekove s Medicinskim kiseonikom UTP
Upotreba Medicinskog kiseonika može promijeniti željene ili uzrokovati neželjene efekte drugih
lijekova. Za više informacija obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od slijedećih lijekova:
-

Amiodaron (lijek za liječenje srčanih aritmija)

Bleomicin ili aktinomicin ( lijekovi za liječenje raka).

Ovi lijekovi mogu izazvati oštećenje pluća koje se može pojačati uz istovremeno udisanje medicinskog
kiseonika, sa mogućim smrtnim ishodom.

Slijedeći lijekovi mogu pojačati štetne učinke Medicinskog kiseonika:
-

Adriamicin (lijek za liječenje raka)

Menadion (lijek koji se uzima kako bi se smanjili štetni učinci antikoagulanasa)

Promazin, klorpromazin i tioridazin (lijekovi za liječenje teških psihičkih poremećaja (psihoza))

Klorokin (lijek za liječenje malarije)

Kortikosteroidni hormoni kao što su kortizol, hidrokortizon, prednizolon i drugi (lijekovi koji
stimulišu određene dijelove nervnognog sistema)

Furadantin i slični antibiotici.

Ostali učinci Medicinskog kiseonika
Ukoliko ste prethodno liječeni zbog oštećenja pluća izazvanog slobodnim radikalima (npr. u slučaju
trovanja parakvatima) tada primjena Medicinskog kiseonika može pogoršati nastalo oštećenje.
Štetni učinci Medicinskog kiseonika mogu se pojačati kod bolesnika koji pate od nedostatka vitamina
C, vitamina E ili glutationa (hranjiva materija potrebna za normalan rad imunog sistema).
Rendgenski zraci mogu pojačati štetne učinke Medicinskog kiseonika.
Štetni učinci Medicinskog kiseonika mogu se pojačati kod bolesnika sa pojačanim radom štitnjače.
Uzimanje hrane i pića s Medicinskim kiseonikom TGt - nije poznato da uzimanje određenih vrsta hrane
može uticati na liječenje Medicinskim kiseonikom. Zabranjeno je piti alkohol tokom liječenja
kiseonikom.

Trudnoća i dojenje
Liječenje kiseonikom pri normalnom pritisku (normobarično liječenje kiseonikom) i u niskim
koncentracijama dozvoljeno je u trudnoći.
Samo u svrhu spašavanja života kiseonik se može kod trudnica koristiti u višim koncentracijama i pri
povišenom pritisku.
Liječenje kiseonikom je dozvoljeno tokom dojenja.
Kod trudnica ili potencijalno trudnih žena liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku trebalo bi se
provoditi samo ako je nužno potrebno. Obavezno obavijestite Vašeg ljekaraa ako ste trudni ili ako
sumnjate na trudnoću.

Upravljanje vozilima i mašinama - ovaj lijek može uticati na smetnje vida i sluha, te na smanjenu
sposobnost reakcije. Ove smetnje smanjuju sposobnost u upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.
Ukoliko osjećate umor ili drugu nuspojavu nakon liječenja kiseonikom nemojte voziti niti rukovati
mašinama.
Prije početka liječenja kiseonikom recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate bilo kakve lijekove,
uključujući lijekove koje uzimate bez recepta

3.

Kako uzimati Medicinski kiseonik UTP

Uvijek trebate uzeti lijek tačno onako kako je opisano u Uputstvu o lijeku ili prema uputstvu Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ukoliko u nešto niste sigurni, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmacutom.
Nikada nemojte sami mijenjati primjenjenu dozu sebi ili Vašem djetetu.

Doziranje
Liječenje kiseonikom pri normalnom pritisku
(normobarično liječenje kiseonikom)
Ukoliko imate nisku koncentraciju kiseonika u krvi ili u određenim organima, tada će Vam ljekar
propisati koliko dugo i koliko puta dnevno trebate uzimati kiseonik, budući da se doziranje razlikuje od
osobe do osobe. Cilj je uvijek koristiti najnižu djelotvornu dozu. Unatoč tome, koncentracija udahnutog
kiseonika ne smije biti niža od 21%, a može se povećati i do 100%.
Liječenje problema sa disanjem uzrokovanih niskim nivoom kiseonika u krvi (hipoksija) ili kada je
kiseonik podražaj za disanje (npr kod plućnih bolesti kao što je KOPB): treba primijeniti koncentraciju
kiseonika ispod 28%, a ponekad čak i ispod 24%. Kod novorođenčadi treba primijeniti koncentraciju
kiseonika ispod 40%, te se samo u izvanrednim stanjima može povećati do 100%. Potrebno je koristiti
najnižu djelotvornu dozu kojom se postiže željeni učinak. Potrebno je izbjegavati promjene u zasićenju
krvi kiseonikom.
Za liječenje cluster glavobolja: potrebno je primjeniti 100% kiseonika pri protoku 7 l/min kroz 15 minuta
preko maske za lice. Liječenje treba započeti odmah nakon pojave prvih simptoma.
Kako provoditi liječenje kiseonikom pri normalnom pritisku?
Medicinski kiseonik je gas koji se primjenjuje kroz udahnuti zrak uz pomoć odgovarajuće opreme kao
što su nosna kanila ili maska za lice. Višak kiseonika izlazi kroz izdahnuti zrak te se ponovno ne udiše
( to je tzv. non – rebreathing system).
Ukoliko ne možete samostalno disati biti ćete podvrgnuti umjetnom disanju. Tokom anestezije koristi
se sistem koji omogućava ponovno udisanje i recikliranje zraka, tako da izdahnuti zrak možete
ponovno udahnuti (tzv. rebreathing system).
Kiseonik se može direktno injicirati u krvotok uz pomoć oksigenatora. Ova tehnika se koristi kada krv
treba preusmjeriti izvan tijela, na primjer kod operacije srca.

Kako se provodi liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku?
Liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku smije provoditi samo kvalifikovano zdravstveno osoblje,
kako bi se izbjegle ozljede uzrokovane pritiskom.

Liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku provodi se tokom 45 do 300 minuta po tretmanu, ovisno o
Vašem zdravstvenom stanju. Liječenje ponekad uključuje jedan do dva tretmana, dok dugotrajno
liječenje može uključivati 30 tretmana i više, a po potrebi može se ponoviti i više puta dnevno.
Liječenje se provodi u specifičnim komorama, barokomorama.
Liječenje kiseonikom pri povišenom pritisku može se takođe provoditi uz pomoć maske za cijelo lice
sa kapuljačom koja pokriva cijelu glavu ili uz pomoć cijevi kroz usta, endotrahealnog tubusa.

Ako uzmete više Medicinskog kiseonika nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Medicinskog kiseonika nego što ste trebali o tome odmah obavijestite Vašeg ljekara
ili farmaceuta.
Štetni učinci kiseonika zavise od pritiska i o trajanju izloženosti kiseoniku. Pri niskim pritiscima veća je
vjerojatnost pojave štetnih učinaka na disajni sistem nego na mozak i kičmenu moždinu (centralni
nervni sistem). U slučaju viših pritisaka pojavljuje se upravo suprotno.
Štetni učinci na pluća uključuju otežano disanje, kašalj i bolove u prsima.
Štetni učinci na centralni nervni sistem uključuju mučninu, vrtoglavicu, tjeskobu, zbunjenost, grčenje
mišića, gubitak svijesti i epileptičke napade.

Ako ste zaboravili uzeti Medicinski kiseonik
Uzimajte kiseonik onako kako je opisano u dijelu Doziranje. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste
nadoknadili zaboravljenu iz razloga što Medicinski kiseonik u visokim koncentracijama može biti
štetan.

Ako prestanete uzimati Medicinski kiseonik
Nemojte prestati uzimati Medicinski kiseonik ako Vam to nije preporučio ljekar. U slučaju bilo kakvih
nejasnoća ili pitanja u svezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Medicinski kiseonik TGT može izazvati nuspojave.

Nuspojave su navedene prema učestalosti:

Manje često (manje od 1 na 100 bolesnika, ali više od 1 na 1000)
-

kolaps pluća, upala poplućnice

hiperbarično liječenje kiseonikom: osjećaj pritiska u srednjem uhu, puknuće bubnjića

Rijetko (manje od 1 na 1000 bolesnika, ali više od 1 na 10000 bolesnika)
-

novorođenčad izložena visokim koncentracijama kiseonika: oštećenje oka koje može dovesti
do oštećenja vida

Vrlo rijetko (manje od 1 na 10000 bolesnika)
-

teški poremećaj disanja (respiratorni distres sindrom)

plućna toksičnost

hiperbarično liječenje kiseonikom: uznemirenost, zbunjenost, gubitak svijesti, epilepsija,
mučnina, omaglica, grčevi, prolazne smetnje vida

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.
Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Medicinski kiseonik UTP

Medicinski kiseonik morate čuvati izvan pogleda i domašaja djece

pri skladištenju i korištenju treba poštovati tehničke propise i norme o posudama pod pritiskom

čuvati na temperaturi do +50°C, na natkrivenom, dobro zračenom prostoru, zaštićeno od
direktnog izlaganja sunčevim zrakama i drugih izvora toplote

boce moraju biti zaštićene od prevrtanja

zabranjeno je bacati boce i lupati po ventilu

boce je zabranjeno skladištiti na stubištu, hodnicima, prolazima i u prostorijama gdje se
obavlja potrošnja

zabranjena je zloupotreba spremnika pod pritiskom, kao i punjenje istih od strane korisnika

za medicinske svrhe smije se koristiti samo originalno punjenje

popravke ventila na bocama, uređaja za redukovanje pritiska i ostale tehničke opreme smiju
obavljati samo ovlašteni stručnjaci

spremnici se ne smiju prilikom čišćenja tretirati materijama koje utiču na san, materijama koje
dovode do narkoze ili materijama koje nadražuju disajni sistem.

Medicinski kiseonik se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju.

Sve cjevovode i armature treba držati čiste od ulja i masti;

Boce vratiti na punjenje pod pritiskom od minimalno 2 bara.

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

Što Medicinski kiseonik UTP sadrži
Medicinski kiseonik, komprimovan sadrži najmanje 99,5%

V/V kiseonika. Nema pomoćnih materija.

Kako Medicinski kiseonik UTP izgleda i sadržaj pakovanja
Medicinski kiseoik UTP, komprimovan
opremljen je u čeličnim bocama pod pritiskom od 150 ili 200

bara, volumena od: 1, 3, 5, 10, 20, 40 i 50 litara i baterije čeličnih boca 12x50L.

Nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet

TGT Tehnogas a.d. Nikole Pašića 28, Trn, Laktaši, Bosna i Hercegovina

Proizvođač lijeka

UTP d.o.o. Uljanik tečni plinovi, Sv. Polikarpa 4, 521000 Pula, Republika Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz
recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja (ZU/Rp).

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 1 x 1 L (boca za gas):
04-07.3-1-7556/15 od 14.02.2017.
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 1 x 3 L (boca za gas):
04-07.3-1-7557/15 od 14.02.2017.
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 1 x 5 L (boca za gas):
04-07.3-1-7558/15 od 14.02.2017.
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 1 x 10 L (boca za
gas): 04-07.3-1-7559/15 od 14.02.2017.
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 1 x 20 L (boca za
gas): 04-07.3-1-7560/15 od 14.02.2017.
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 1 x 40 L (boca za
gas): 04-07.3-1-7561/15 od 14.02.2017.
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 1 x 50 L (boca za
gas): 04-07.3-1-7581/15 od 14.02.2017.
Medicinski kiseonik UTP, medicinski gas, komprimovani, najmanje 99,5 % (v/v), 12 x 50 L (boca za
gas): 04-07.3-1-7582/15 od 14.02.2017.