NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA 9 g000 mL

10 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa od 500 ml rastvora za infuziju kartonskoj u kutiji

Supstance:
natrijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL B05BB01 rastvor za infuziju