NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA 9 g000 mL

1 plastična (PP) kesa sa 100 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji

Supstance:
natrijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL B05BB01 rastvor za infuziju