NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA 9 g000 mL

40 plastičnih (PP) kesa sa po 100 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji

Supstance:
natrijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL B05BB01 rastvor za infuziju