NATRIJ HLORID 0,9% VIOSER

NATRIJ HLORID 0,9% VIOSER 9 g000 mL

500 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju ), u kartonskoj kutiji

Supstance:
natrijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL B05BB01 otopina za infuziju