NATRIJ KLORID DIACO

NATRIJ KLORID DIACO 9 g000 mL

staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju

Supstance:
natrijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL B05XA03 otopina za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NATRIJ KLORID LDB
9g/ 1000 mL, otopina za infuziju

natrijum hlorid

Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo jer ono sadrži važne informacije.

Sačuvajte priloženo uputstvo. Možda će Vam poslije opet zatrebati.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek propisan je osobno Vama. Nemojte ga davati drugima, jer bi im mogao

naškoditi, čak i ako imaju simptome jednake vašim.

Ukoliko primijetite znakove neželjenog dejstva, molimo da o tome obavijestite svog

ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Natrij klorida LDB i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Natrij klorid LDB ?
3. Kako uzimati Natrij klorid LDB ?
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Natrij klorid LDB ?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE NATRIJ KLORID LDB I ZA ŠTA SE KORISTI?
Otopina natrijevog klorida 0,9% je elektrolitni rastvor.

Područja primjene:

supstitucija tečnosti i elektrolita kod hipohloremične alkaloze

gubitak klorida

kratkoročni intravazalni volumenski nadomjestak

hipotonična dehidratacija

izotonična dehidratacija.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI NATRIJ KLORID LDB
NATRIJ KLORID LDB ne smije se upotrebljavati:

ako imate previše tekućine u tijelu (stanja hiperhidratacije).

Budite oprezni sa lijekom NATRIJ KLORID LDB kod:

umanjenog nivoa kalija u krvi (hipokalijemija)

povišenog nivoa natrija u krvi (hipernatrijemija)

povišenog nivoa klorida u krvi (hiperkloremija)

oboljenja koja nalažu restriktivnu upotrebu natrija, kao što su slabosti srca (srčana
insuficijencija), nakupljanje tekućine u plućima (plućni edem), nakupljanje tekućine u tkivu
(opći edemi), visoki krvni pritisak, oboljenja uzrokovana trudnoćom uz visoki krvni pritisak
(hipertenzija), grčeve i nakupljanje tekućine u tkivu (eklampsija), teški funkcionalni
poremećaji bubrega (teška bubrežna insuficijencija)

Neophodne su kontrole statusa elektrolita i tekućine.

Uzimanje drugih lijekova sa NATRIJ KLORIDOM LDB
Molimo da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite druge lijekove, odnosno ako ste
ih nedavno koristili, pa i u slučaju da se radi o lijekovima za koje nije neophodan recept.

NATRIJ KLORID LDB za infuziju se ne preporuča ako koristite kortikoide/steroide i karbenoksolon
jer su povezani sa zadržavanjem natrija i vode (s edemom i hipertenzijom).

Trudnoća i dojenje
Ne postoje smetnje upotrebi prilikom trudnoće ili dojenja.
Obratiti pažnju na pojavu eklampsije (vidi pod 2.)
Prije upotrebe bilo kojeg lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
Otopina za infuziju ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

3. KAKO UZIMATI NATRIJ KLORID LDB ?
Molimo da Natrij klorid LDB uvijek primjenjujete strogo prema uputama ljekara. Ukoliko niste
sigurni u primjenu, molimo zatražite savjet od ljekara ili farmaceuta.

Intravenskom infuzijom. Doziranje zavisi od dobi, težini, kliničkom stanju pacijenta i elektrolitskom
statusu i osmolaritetu, a zavisi i od izračunatog deficita natrija.

Preporučene doze za liječenje izotonične izvanstanične dehidracije i nedostatka natrija su:

Odrasli:
500 mL do 3 litre / 24 sata

Djeca i dojenčad:

20 do 100 mL tijekom 24 sata po kg tjelesne težine, ovisno o dobi i ukupnoj tjelesnoj težini.

Brzina infuzije ovisi o bolesnikovom kliničkom stanju.

Kad se otopina Natrij Klorid LDB upotrebljava kao prijenosno sredstvo ili kao otapalo za
intravensku primjenu kompatibilnih lijekova, koriste se doze od 50 do 250 mL po lijeku.

Brzina doziranja u tom slučaju određena je prirodom i načinom doziranja propisanog lijeka.

Teoretski deficit natrija može se izračunati slijedećom formulom:
DEFICIT(mmol/I)=(140-P)xV
P= plazmatska koncentracija natrija (mmol/L)
V= volumen tjelesne vode (60%tjelesne težine kod djece i odraslih muškaraca,50% kod odraslih
žena,50% odnosno 45% kod starijih muškaraca, odnosno žena)

Ukoliko ste upotrijebili veću količinu Natrij klorid LDB od preporučene:
Simptomi predoziranja su:

previše tekućine u tijelu

povišene vrijednosti natrija i klorida u krvi (hipernatrijemija, hiperhloremija)

hiperosmolaritet

indukcija acidoznog metaboličkog nivoa.

Terapija u slučaju predoziranja:

Prekid upotrebe otopine, ubrzana eliminacija putem bubrega i ograničen dovod odgovarajućih
elektrolita.

4.MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
U nastavku su navedene neželjena dejstva natrij klorida prema klasifikaciji MedDRA.Nisu
dostupni dovoljni podaci kojim bi se mogla definisati učestalost navedenih pojava.

Poremećaj ravnoteže tekućine i elektrolita: hipernatremija, hipervolemija hipoosmolarnost
plazme (za otopine od 0,45%) hiperhloremija (što može prouzrokovati gubitak bikabonata
i izazvati acidozu).

Poremećaji živčanog sustava:glavobolja, vrtoglavica, nemir, vrućica, razdraženost,
slabost, mišićni rigiditet, konvulzije, koma, smrt.

Psihijatrijski poremećaji: ospanost, konfuzija.

Poremećaji dišnog sustava,prsišta i sredoprsja:dispneja (otežano disanje), prekid disanja.

Poremećaji probavnog sustava: žeđ, smanjeno lučenje pljuvačke, mučnina, povraćanje,
proljev, abdominalni bolovi.

Srčani poremećaji: tahikardija (ubrzan rad srca).

Poremećaji oka: smanjeno suzenje.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava: bubrežna insuficijencija.

Krvožilni poremećaji: hipotenzija, hipertenzija, periferni i plućni edem.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene: upala na mjestu primjene, lokalna reakcija
i bol, venska iritacija, venska tomboza ili flebitis uzrokovan primjenom, ekstravazacija,

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu za pacijenta, kao i one koje jesu.

Ukoliko ste pogođeni nekom od navedenih neželjenih dejstava ili dejstava koji nisu navedeni u
ovom uputstvu za pacijenta, molimo da se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu.

5. KAKO ČUVATI NATRIJ KLORID LDB?
Lijek čuvati na temperaturi od 15 do 25¨C.
Rok trajanja lijeka je 3 godine.
Lijek čuvati u hermetički zatvorenim bočicama. Ne smije se zamrzavati. Treba provjeriti datum
isteka roka koji se nalazi na bočici i koji se odnosi na proizvod u neotvorenoj bočici čuvanoj na
ispravan način. Pažnja: ne koristite nakon isteka roka trajanja.

Uputa o trajnosti sredstva nakon otvaranja pakovanja ili pripreme
Ne smije se upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno. Smije se koristiti samo bistra i bezbojna
otopina.
Mješavine s dodacima moraju se pripremati u aseptičnim uvjetima.
Ove otopine bez konzervansa namijenjene su samo za jednokratnu upotrebu.
Lijek je potrebno primijeniti odmah po otvaranju spremnika.
Neupotrijebljenu otopinu valja zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži Natrij klorid LDB?
Djelotvorne tvari:

1000 mL otopine sadrži:

Natrijev klorid:

9,0 g

Preostali sadržaj čini voda za injekcije:
1 ml sadrži:

0,154 mmol Na

+

0,154 mmol Cl

pH-vrijednost:

4,5 – 7,0

teoretska osmolarnost:

308 mOsm/L

1gNaCl=394mg Na

+

ili 17,1mEq ili 17,1 mmol Na

+

i Cl

-

1mmo Na

+

=23mg Na

+

Kako izgleda otopina Natrij klorid LDB i sadržaj pakovanja:
Natrij klorid LDB raspoloživ je u staklenim bocama sa gumenim čepovima u pakovanjima od 500
mL i 1000 mL.

Režim izdavanja
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog tipa.

Naziv i adresa proizvođača
Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.
Via Flavia 124, Trst, Italija

Proizvođač gotovog lijeka
S.M.Farmaceutici S.r.l.
Zona industriale, 85050 Tito Scalo (PZ), Italija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Exico - Healthcare d.o.o.
Stara cesta bb, Vogošća, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Otopina za infuziju, Staklena boca 500mL: 04-07.3-2-2937/15 od 12.10.2015.
Otopina za infuziju, Staklena boca 1000mL: 04-07.3-2-2938/15 od 12.10.2015.