NORPREXANIL 10 mg/10 mg tableta

NORPREXANIL 10 mg/10 mg tableta 10 mg tableta+ 10 mg tableta

30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji

Supstance:
amlodipin perindopril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta+ 10 mg tableta C09BB04 tableta