NORPREXANIL 5 mg/5 mg tableta

NORPREXANIL 5 mg/5 mg tableta 5 mg tableta+ 5 mg tableta

30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji

Supstance:
amlodipin perindopril
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta+ 5 mg tableta C09BB04 tableta