PARALEN vrući napitak s okusom trešnje

PARALEN vrući napitak s okusom trešnje 650 mg kesica+ 10 mg kesica

6 kesica sa po 5 g granula za oralni rastvor, u kutiji

Supstance:
paracetamol acetilsalicilna kiselina fenilefrin
Jačina ATC Oblik
650 mg kesica+ 10 mg kesica N02BE51 granule za oralni rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje
650 mg + 10 mg
granule za oralni rastvor
paracetamol, fenilefrin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte priloženo uputstvo jer sadrži važne informacije za Vas.

Uvijek uzimajte lijek tačno onako kako je opisano u uputstvu ili onako kako Vam je objasnio ljekar ili
farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može Vam ponovo zatrebati.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se Vašem farmaceutu

Ukoliko Vam se ispolje neželjeni efekti, o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. To
uključuje neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu. Vidite odjeljak 4.

Kontaktirajte ljekara ako se simptomi pogoršaju ili ne poprave nakon 3 dana

Sadržaj uputstva:

1.

Šta je PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje i za šta se koristi?

2.

Prije nego počnete uzimati PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje

3.

Kako uzimati PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje?

4.

Mogući neželjeni efekti

5.

Kako čuvati PARALEN vrući napitak sa okusom trešenje ?

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je Paralen vrući napitak sa okusom trešnje i za šta se koristi?

PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje je kombinacija dva aktivna sastojka – paracetamola i
fenilefrina. Dok paracetamol oslobađa od bola i groznice, fenilefrin otčepljava nos.
PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje olakšava simptomime gripe i prehlade, uključujući
groznicu, bolne sinuse, glavobolju, grlobolju, bol u zglobovima i mišićima. Također oslobađa zapušen
nos i nazalne sinuse i na taj način olakšava disanje.
Ovaj lijek uzimajte samo onda kada su simptomi gripe ili prehlade praćeni začepljenim nosem ili
bolnim sinusima. Ako Vam nos nije začepljen, trebate koristiti lijek sa samo jednim aktivnim sastojkom,
tj. paracetamolom.
Lijek je namijenjen odraslima i djeci starijim od 15 godina.

2. Prije nego počnete uzimati PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje

Nemojte uzimati PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje
- ako ste alergični/preosjetljivi na paracetamol, fenilefrin hidrohlorid ili bilo koji drugi sastojak ovog

lijeka (vidi odjeljak 6),

- ako patite od ozbiljnih oboljenja jetre,
- ako imate visok krvni pritisak ili ozbiljna oboljenja srca i krvnih žila,
- ako vam je štitna žlijezda preaktivna (hipertiroidizam),
- ako imate dijabetes (šećernu bolest),
- ako imate glaukom uskog ugla,
- ako je prisutna urinarna retencija (otežano mokrenje),
- ako imate vaskularni tumor adrenalne žlijezde (feohromocitom),
- ako istovremeno uzimate lijekove:

za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti (iz grupe inhibitora monoamino oksidaze) ili ste

ih uzimali u posljednje dvije sedmice,

za liječenje depresije iz grupe tricikličnih antidepresiva,

za liječenje visokog krvnog pritiska ili oboljenja srca iz grupe beta blokatora.

Ukoliko niste sigurni da li se sva gore navedena stanja odnose na Vas, posavjetujte se sa ljekarom.

Upozorenja i mjere opreza

Posavjetujte se sa ljekarom prije uzimanja ovog lijeka ako:

imate oboljenje jetre ili bubrega,

ste trudnica ili dojite

imate tešku anemiju koja se zove hemolitična anemija,

- Vam je ljekar rekao da imate nizak broj granulocita (vrsta bijelih krvnih zrnaca) u krvi,
- pretjerano konzumirate alkohol,

ste muškarac i imate uvećanu prostatu,

imate Raynaudov sindrom (koji se manifestuje promjenom boje kože i osjećaja zimice),

imate bronhijalnu astmu,

imate nedostatak enzima glukozo-6-fosfat dehidrogenaze.

Uzimanje doza viših od preporučenih može rezultirati rizikom od ozbiljnih poremećaja funkcije jetre.

Djeca
Lijek nije namjenjen djeci mlađoj od 15 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa PARALEN vrućim napitkom sa okusom trešnje

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove,
uključujući lijekove koji se mogu dobiti bez ljekarskog recepta.

Ne uzimajte PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje, ako uzimate:
-

bilo koji drugi lijek koji u sebi sadrži paracetamol,

druge lijekove za prehladu i gripu,

lijekove za liječenje nazalne kongestije (začepljenog nosa),

lijekove za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti (iz grupe inhibitora monoamino oksidaze) ili
ste ih uzimali u posljednje dvije sedmice, lijekove za liječenje depresije iz grupe tricikličnih
antidepresiva, ili lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska ili oboljenja srca iz grupe beta
blokatora (vidi odjeljak Nemojte uzimati PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje u gornjem
tekstu).

Posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom ako uzimate:
- lijekove za liječenje mučnine i povraćanja (metoklopramid ili domperidon),
- lijekove za razrjeđivanje krvi (varfarin ili kumarin),
- lijekove koji se koriste za liječenje epilepsije (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, primidon,

karbamazepin, lamotrigin, topiramat),

- lijekove koji se koriste u liječenju migrene (ergotamin i metilsergid),
- lijekove koji se primjenjuju za liječenje kongestije i astme (simpatomimetici),
- rifampicin ili izoniazid (liječenje tuberkuloze),
- hloramfenikol, flukloksacilin (antibiotik),
- zidovudin (koristi se u liječenju AIDS-a i HIV-a),
- holestiramin (lijek za snižavanje nivoa masnoća u krvi),
- acetilsalicilnu kiselinu i druge nesteroidne antiupalne lijekove,
- digoksin (primjenjuje se za jačanje srčane funkcije),
- probenecid (koristi se kod gihta),
- lijekove za spavanje, sedative i druge lijekove za supresiju centralnog nervnog sistema,
- druge lijekove koji utiču na funkciju jetre,
- lijekove koji se korite u liječenju deprsije iz grupe inhibitora monoamino oksidaze ili tricikličkih

antidepresiva,

- lijekove i dodatke prehrani koji sadrže žuti kantarion.

Uzimanje hrane i pića sa PARALEN vrućim napitkom sa okusom trešnje

Ako se tokom liječenja pojave probavni problemi, lijek uzmajte uz obrok.
Ne pijte alkohol tokom terapije ovim lijekom. Istovremeno konzumiranje alkohola može uzrokovati
oštećenja jetre.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate zatrudniti, obratite se ljekaru ili farmecutu za
savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se primjena PARALEN vrućeg napitka sa okusom trešnje u trudnoći i tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama

Kod osjetljivih osoba, oavj lijek može izazvati vrtoglavicu, usljed čega su mogući neželjeni efekti u
aktivnostima koje zahtijevaju povećanu pažnju. Ne vozite, niti upravljajte mašinama ukoliko se to desi
Vama.

PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje sadrži saharozu
Lijek sadrži 3,14 g saharoze po jednoj dozi. Pacijenti sa dijabetesom ovo trebaju uzeti u obzir. Ako
Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, posavjetujte se sa njim/njom prije uzimanja ovog
lijeka.

3. Kako uzimati PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje

Uvijek uzimajte PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje tačno onako kako je opisano u ovom
uputstvu ili kako Vam je ljekar ili faramceut rekao. Ukoliko niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Odrasle osobe uključujući i starije i djecu stariju od 15 godina: jedna vrećica se rastvori u šolji vruće
vode (ne kipuće) do četiri puta na dan. Možete zasladiti napitak medom ili šećerom po želji.
Pojedinačnu dozu primjeniti u razmaku ne kraćem od 4 sata.
Ne uzimajte više od 4 vrećice u 24 sata!

Pacijenti sa poremećajem funkcije jetre i bubrega
Posavjetujte se sa svojim ljekarom o prilagođavanju doze prije primjene ovog lijeka. Nakon što izvrši
procjenu Vašeg zdravstvenog stanja, ljekar može savjetovati nižu dozu ili međudozni interval duži od 4
sata.

Ne uzimajte lijek duže od 7 dana bez konsultacija sa ljekarom.
Ako se simptomi ne povuku, pogoršaju se ili ostanu prisutni i nakon 3 dana, obratite se ljekaru.

Ako uzmete više PARALEN vrućeg napitka sa okusom trešnje nego što ste trebali
Odmah potražite savjet ljekara u slučaju predoziranja ili u slučaju da dijete proguta lijek, čak i ako se
osjećaju dobro, jer postoji rizik od ozbiljnog oštećenja jetre koji se manifestuje tek nakon dužeg
vremena.

Ako ste zaboravili uzeti PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje
Ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu čim se sjetite. Upamtite da razmak između dvije
doze ne treba biti kraći od 4 sata. Ne uzimajte duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu!

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom PARALEN vrućeg napitka sa okusom

trešnje, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Poput svih lijekova, PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje može uzrokovati neželjene efekte, iako
se na ispoljava kod svih.

Prekinite primjenu ovog lijeka i odmah potražite savjet ljekara u slučaju pojave sljedećih vrlo rijetkih
neželjenih efekata:

mučnine, koprivnjače, iznenadne pojave otoka (npr. lica i grla), osjećaja nelagode u grudima
sa poteškoćama u disanju ili gutanju (znaci anafilakse),

oticanje različitih dijelova tijela, najčešće lica ili vrata,

Ozbiljne kožne reakcije, kojima često prethodi povišena tjelesna temperatura, glavobolja, grlobolja,
osjećaj bolova u tijelu (simptomi nalik gripi). Reakcije na koži su udružene sa oštećenjem mukoze, u
formi čireva u usnoj šupljini, grlu, nosu, spolnim organima i konjuktivitis (crvene i otečene oči). Osip na
koži može razviti u velika područja sa plikovima i ljuštenjem kože.
Neželjeni efekti koji se mogu pojaviti pobrojani su niže u grupama u skladu sa učestalošću:

Često (može se pojaviti kod 1 na 10 pacijenata):

Glavobolja, vrtoglavica, nesanica (insomnija).

Rijetko (može se pojaviti kod 1 na 1000 pacijenata):

Mučnina, nemir, nervoza.

Vrlo rijetko (može se pojaviti kod 1 na 10 000 pacijenata):

oboljenja krvi (promjene u krvnim vrijednostima poput sniženih vrijednosti bijelih krvnih zrnaca
ili broja trombocita). Krvna oboljenja se mogu manifestirati kao bezbolna, sa okruglim
određenim ljubičastim flekama po koži, ponekad grupisanim u veće mrlje, krvarenjem iz desni,
nosa ili podlivima od neznatnog udarca, povećanom osjetljivošću ka infekcijama, te kao
iscrpljenost, glavobolja),

alergijske kožne rekacije, osip uključujući ozbiljne kožne reakcije

teškoće pri disanju ili hripanje (simptomi bronhospazma),

oboljenja jetre i bubrega ,

palpitacije (brzi nejadnaki otkucaji srca), povećan krvni pritisak,

povraćanje, dijareja.

Nije poznato: (učestalost se ne može odrediti iz raspoloživig podataka)

Bolne oči i pečenje u očima, pomućenje vida, nenormalna osjetljivost na ili nepodnošenje
svjetlosti, akutni glaukom uskog ugla (naglo nastajanje pomućenja vida, ozbiljna očna i bol
lica, svjetlosni halo – vizuelna aura oko izvora svjetlosti)

ubrzana ili neuredna srčana frekvenca,

upala jetre (hepatitis) koji može dovesti do akutnog zatajenja jetre.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom
uputstvu

o

lijeku,

kao

i

one

koje

jesu.

5. Kako čuvati PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje?

Čuvati van dohvata i vidokruga djece.
Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25

C, zaštićeno od vlage.

PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje se ne smije koristiti poslije isteka roka trajanja navedenog
na pakovanju. Datum naveden na pakovanju se odnosi na posljednji dan tog mjeseca.

Lijekove ne treba bacati putem otpadnih voda niti kućnog otpada. O najboljem načinu odlaganja
neutrošenih lijekova informišite se kod Vašeg farmaceuta. Poduzimanje ovakvih mjera pomaže u
zaštiti okoliša.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DODATNE INFORMACIJE

Šta PARALEN VRUĆI NAPITAK SA OKUSOM TREŠNJE sadrži?
Aktivne supstance u jednoj vrećici su paracetamol 650 mg i fenilefrin hidrohlorid 10 mg.
Pomoćne supstance su: sukroza (saharoza), limunska kiselina, tartarna (vinska) kiselina, povidon 25,
acesulfam K, okus trešnje Permaseal, ružičasti ekstrakt antocijanina (E163), askorbinska kiselina
obložena etil celulozom (vitamin C).

Kako PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje izgleda i sadržaj pakovanja?
PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje je bijelo ružičasti prah sa crvenim česticama.
Dostupan je u zatvorenim vrećicama (papir/Al/PE) u kutiji. Jedna vrećica sadrži 5 g granula za oralni
ratsvor.
Veličina pakovanja: 6 kesica.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište proizvođača)
Sanofi-aventis Groupe
174, avenue de France,
75013 Pariz
Francuska

Proizvođač (proizvođač gotovog lijeka)
Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Češka Republika

Nositelj odobrenja u BiH
Sanofi-aventis d.o.o. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1/8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
PARALEN vrući napitak sa okusom trešnje, 650 mg + 10 mg, 6 kesica sa po 5 g granula za oralni rastvor:
04-07.9-3658/14 od 21.05.2015.