RHINOBOS

RHINOBOS 325 mg tableta+ 5 mg tableta+ 2 mg tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
paracetamol hlorfenamin
Jačina ATC Oblik
325 mg tableta+ 5 mg tableta+ 2 mg tableta N02BE51 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ RHINOBOS
325 mg/5 mg/2 mg tableta

paracetamol, fenilefrin, klorfenamin (klorfeniramin)

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako biste

primjenom lijeka dobili najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je RHINOBOS i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati RHINOBOS

3.

Kako primjenjivati RHINOBOS

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati RHINOBOS

6.

Dodatne informacije

1.

Šta je RHINOBOS i za šta se primjenjuje

RHINOBOS sadrži tri aktivna sastojka, paracetamol, fenilefrin hidroklorid i klorfenamin maleat, čija se
djelovanja međusobno upotpunjavaju.
Paracetamol ublažava bol i snižava povišenu tjelesnu temperaturu.
Fenilefrin hidroklorid otvara začepljene sinusne šupljine i puteve i uspostavlja prohodnost nosnih
puteva, čime se ostvaruje lakše disanje.
Klorfenamin maleat umanjuje curenje i začepljenost nosa, kao i suzenje očiju, te poboljšava kvalitet
sna.

RHINOBOS se primjenjuje za ublažavanje sljedećih simptoma prehlade, gripe, alergijskog rinitisa ili
drugih alergijskih bolesti koje se ispoljavaju u gornjem dijelu dišnih organa i puteva:

glavobolja;

grlobolja;

začepljenost u sinusima i pritisak;

začepljenost u nosu;

pojačana sekrecija iz nosa i kihanje;

povišena tjelesna temperatura;

blagi bol.

RHINOBOS se primjenjuje za ublažavanje ostalih simptoma alergijskog rinitisa koji se manifestuju kao
svrbež nosa ili grla, te osjećaj peckanja i suzenja očiju.
Pored toga RHINOBOS pomaže u prohodnosti nosnih puteva i dekongestiji (otčepljavanju) sinusnih
otvora i puteva.

2. Prije nego počnete primjenjivati RHINOBOS

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati RHINOBOS

Ako ste preosjetljivi (alergični) na aktivne i/ili bilo koje druge sastojke lijeka (vidjeti dio 6.);

Ako primjenjujete bilo koji drugi lijek koji u svom sastavu ima paracetamol, bilo da se radi o

lijeku dostupnom na recept ili bez recepta;

Ako već primjenjujete lijekove iz grupe inhibitora monoaminoksidaze /MAO inhibitori

(primjenjuju se u liječenju depresije, psihijatrijskih ili emocionalnih poremećaja, kao i
Parkinsonove bolesti)/, odnosno, u razdoblju od 14 dana nakon prekida primjene MAO
inhibitora;

Ako imate povišen očni pritisak (glaukom);

Ako imate izrazito povišen krvni pritisak (hipertenziju);

Ako imate teško oštećenje funkcije jetre.

Budite oprezni sa RHINOBOSOM
Posavjetujte se sa Vašim ljekarom prije primjene RHINOBOSA, ako imate neko od sljedećih stanja:

Oboljenje jetre i/ili bubrega;

Začepljenje žučnih kanala i vrata mokraćnog mjehura;

Probleme s mokrenjem uzrokovane uvećanjem prostate;

Hiperaktivnu štitnu žlijezdu (hipertireozu);

Šećernu bolest;

Probleme s disanjem uzrokovane astmom, hroničnim bronhitisom ili emfizemom;

Suženje u probavnom sistemu (piloroduodenalnu opstrukciju);

Čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu;

Oboljenje srca;

Povišen krvni pritisak (hipertenziju);

Izraziti pad krvnog pritiska pri naglom ustajanju (ortostatsku hipotenziju);

Nervozu.

Oprez je potreban nakon transplantacije jetre i u pacijenata koji se liječe zidovudinom (lijek koji se
primjenjuje za liječenje AIDS-a ili HIV infekcije).

Preporučuje se izbjegavati konzumiranje alkoholnih pića za vrijeme primjene lijeka RHINOBOS.

Potrebno je da se javite Vašem ljekaru ako Vam se simptomi pogoršavaju ili traju duže od 7 dana, ako
se jave novi simptomi, kao i u slučaju da dobijete visoku temperaturu. Preporučuje se oprez ako se
groznica pogorša ili traje duže od 3 dana.

Općenito, bez konsultovanja sa Vašim ljekarom, lijekove koji sadrže paracetamol ne treba primjenjivati
duže od nekoliko dana, niti se smiju primijeniti doze veće od preporučenih.

Primjena drugih lijekova sa RHINOBOSOM

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate primjenjivati u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete ili ste

nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ako primjenjujete neke od sljedećih lijekova, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije

primjene RHINOBOSA:

propantelin (antimuskarinski lijek koji usporava pražnjenje želuca);

metoklopramid i cisaprid (lijekovi koji ubrzavaju pražnjenje želuca);

fenitoin i karbamazepin (lijekovi za liječenje epilepsije);

sulfinpirazon (lijek koji se primjenjuje za liječenje gihta);

imatinib (lijek za liječenje leukemije);

varfarin ili druge lijekove za sprečavanje zgrušavanja krvi;

fenoldopam (lijek za srce);

midodrin (lijek za liječenje niskog krvnog pritiska);

kolestiramin (lijek za snižavanje nivoa masnoća u krvi);

lijekove koji ubrzavaju srčani ritam (simpatomimetici, hormoni štitnjače i dr.);

propranolol (lijek za liječenje povišenog krvnog pritiska i nepravilnog rada srca);

triciklične antidepresive;

barbiturate, benzodiazepine, hipnotike (lijekove za smirenje), opioidne analgetike i alkohol;

neuroleptike (lijekove za liječenje psihijatrijskih poremećaja);

prokarbazin (citostatik);

antibiotike (npr. kloramfenikol, izoniazid);

zidovudin i lopinavir (lijekove koji se primjenjuju za liječenje AIDS-a ili HIV infekcije).

Primjena hrane i pića sa RHINOBOSOM
Za vrijeme primjene RHINOBOSA nemojte konzumirati alkohol.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete primjenjivati neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća

Sigurnost primjene RHINOBOSA u trudnica nije utvrđena. Ako ste trudnica ili planirate trudnoću, a
mislite da biste trebali primijeniti lijek RHINOBOS, nemojte to učiniti, a da se prethodno niste
posavjetovali sa Vašim ljekarom.
Ovaj lijek se u trudnoći može primijeniti samo ukoliko Vaš ljekar procijeni da je to neophodno, nakon
njegove pažljive procjene koristi za majku i rizika za plod. Primjenu lijeka u trudnoći treba ograničiti na
najkraći mogući vremenski period.

Dojenje

Pojedini sastojci ovog lijeka mogu dospjeti u majčino mlijeko, te se na taj način mogu ispoljiti štetni
učinci u dojenčeta. Ukoliko ste dojilja i mislite da biste trebali primijeniti lijek RHINOBOS, nemojte to
učiniti, a da se prethodno niste posavjetovali sa Vašim ljekarom. Ovaj lijek se primjenjuje u periodu
dojenja samo ukoliko Vaš ljekar procijeni da je to neophodno, nakon njegove pažljive procjene koristi
za majku i rizika za dojenče.

Upravljanje vozilima i mašinama
Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).

Iako rijetko, lijek RHINOBOS može u nekih osoba izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Ako se to dogodi
Vama, nemojte upravljati vozilima i/ili rukovati mašinama.
Trebate pričekati da se uvjerite kako ovaj lijek djeluje na Vas, prije nego počnete upravljati vozilima i/ili
rukovati mašinama.

Ostala upozorenja
Bez napomena.

3. Kako primjenjivati RHINOBOS

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

Molimo Vas da se pridržavate sljedeće navedenih uputa za efikasno i neškodljivo liječenje s
RHINOBOSOM.
Nikad ne primjenjujte dozu veću od preporučene.

Način primjene

RHINOBOS

tablete primjenjuju se oralno (na usta).

Doziranje

Odrasli i djeca uzrasta 12 godina i starija

2 RHINOBOS

tablete svakih 4 sata.

Nemojte primijeniti više od 12 tableta tokom 24 sata.

Djeca uzrosta od 6 do 11 godina (tjelesne težine 22 kg-43 kg)

1 RHINOBOS

tableta.

Ovu dozu po potrebi možete primjenjivati svakih 4 sata.
Nemojte primijeniti više od 5 tableta tokom 24 sata.

Primjena RHINOBOS

tableta ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina.

Za djecu uzrasta 6 do 11 godina preporučuje se primjena RHINOBOS

sirupa.

Ako primijenite više RHINOBOSA nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

U slučaju predoziranja, što prije se obratite Vašem ljekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu za
pomoć, čak i ako se budete osjećali dobro, jer postoji opasnost od odgođenog oštećenja jetre.
Ponesite sa sobom pakovanje lijeka da bi ljekar znao koji ste lijek primijenili.

Simptomi predoziranja ovim lijekom mogu se ispoljiti u vidu nervoze, bljedila, mučnine, povraćanja,
bola u stomaku, omaglice, omamljenosti, suhoće usta, osjećaja toplote, zujanja u ušima ili grčeva.

Ako ste zaboravili primijeniti RHINOBOS

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

njegovu primjenu prema uobičajenom rasporedu.

Nikad ne primjenjujte dvostruku dozu lijeka odjedanput, da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati RHINOBOS

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nema posebnih napomena.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih uz primjenu ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili

farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi, tako i RHINOBOS može izazvati neželjena djelovanja, mada se ona neće

ispoljiti u svih osoba.

Neželjena djelovanja prikazana su prema organskim sistemima i kategorijama učestalosti.
Učestalost javljanja neželjenih djelovanja prikazana je na sljedeći način:
- Vrlo često (u više od 1 na 10 liječenih osoba);
- Često (u 1 do 10 na 100 liječenih osoba);
- Manje često (u 1 do 10 na 1.000 liječenih osoba);
- Rijetko (u 1 do 10 na 10.000 liječenih osoba);
- Vrlo rijetko (u manje od 1 na 10.000 liječenih osoba);
- Nepoznato (učestalost javljanja neželjenih djelovanja ne može biti procijenjena iz dostupnih
podataka).

Zabilježena su sljedeća neželjena djelovanja lijeka zbog sadržaja paracetamola:

Gastrointestinalni poremećaji

Često: zatvor, mučnina, povraćanje.

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Često: smanjen broj crvenih krvnih zrnaca.

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Često: nedostatak zraka u plućima.
Nepoznato: upala pluća.

Poremećaji jetre i žuči

Nepoznato: zatajenje jetre (kod primjene velikih doza).

Poremećaji nervnog sistema

Često: glavobolja, nesanica.

Psihijatrijski poremećaji

Često: uznemirenost.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često: svrbež.

Poremećaji imunološkog sistema

Rijetko: anafilaksa (teška alergijska reakcija).

Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih reakcija na koži (akutna generalizirana egzantemska
pustuloza, Stevens-Johnson sindrom, toksična epidermalna nekroliza).

Zabilježena su sljedeća neželjena djelovanja lijeka zbog sadržaja fenilefrin hidroklorida:

Gastrointestinalni poremećaji

Često: mučnina.
Nepoznato: tegobe u stomaku.

Srčani i vaskularni poremećaji

Često: povišen krvni pritisak, lupanje srca.
Nepoznato: ubrzan rad srca, oslabljena periferna cirkulacija koja se očituje u vidu osjećaja hladnoće,
trnaca i neosjetljivosti u udovima.

Psihijatrijski poremećaji

Često: prekomjerno uzbuđenje, naročito u djece.
Nepoznato: nervoza.

Poremećaji nervnog sistema

Nepoznato: poremećaji spavanja, vrtoglavica, omaglica, glavobolja, tresavica, drhtanje tijela.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema

Nepoznato: zastoj u mokrenju.

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Nepoznato: nakupljanje tečnosti u plućima.

Poremećaji imunološkog sistema

Nepoznato: anafilaksa (teška alergijska reakcija), reakcije preosjetljivosti (osip, svrbež, oticanje kože i
sluznica).

Opšti poremećaji

Nepoznato: slabost.

Zabilježena su sljedeća neželjena djelovanja lijeka zbog sadržaja klorfenamin maleata:

Gastrointestinalni poremećaji

Često: zatvor, proljev, mučnina i povraćanje.

Poremećaji nervnog sistema

Često: zujanje u ušima, pospanost, glavobolja, vrtoglavica.
Rijetko: poremećaji spavanja, drhtanje tijela, napadi grčeva (konvulzije).

Psihijatrijski poremećaji

Rijetko: smetenost, depresija.

Srčani i vaskularni poremećaji

Rijetko: nizak krvni pritisak, lupanje srca, nepravilan rad srca.

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Rijetko: poremećaji krvi.

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko: poremećaj u radu jetre.

Poremećaji oka

Rijetko: povišen očni pritisak (glaukom).

Poremećaji imunološkog sistema

Rijetko: reakcije preosjetljivosti (osip, svrbež, oticanje kože i sluznica).

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati RHINOBOS
RHINOBOS tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
RHINOBOS tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta RHINOBOS sadrži
Jedna RHINOBOS

tableta sadrži:

Paracetamola 325 mg
Fenilefrin hidroklorida 5 mg
Klorfenamin maleata 2 mg

RHINOBOS

tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: manitol, kukuruzni skrob, mikrokristalnu

celulozu, povidon i magnezij stearat.

Kako RHINOBOS izgleda i sadržaj pakovanja
RHINOBOS

tableta je bijele boje, ovalnog oblika, bikonveksna.

Termoformirajući blister od PVC/PVdC folije, bijele boje i aluminijske folije.

RHINOBOS

tablete pakovane su u kutije s 10 i 20 tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Rhinobos

tablete, 10 tableta (1 PVC/PVdC blister): 04-07.9-503/12 od 17.10.2012.

Rhinobos

tablete, 20 tableta (1 PVC/PVdC blister): 04-07.9-504/12 od 17.10.2012.