SOLCOSERYL

SOLCOSERYL 2.125 mg g+ 10 mg g

1 tuba sa 5 g paste za usnu sluznicu, u kutiji

Supstance:
deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi polidokanol
Jačina ATC Oblik
2.125 mg g+ 10 mg g A01AD11 pasta za usnu sluznicu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

 

SOLCOSERYL
(2,125 mg + 10,000 mg)/g pasta za usnu sluznicu
deproteinizovani hemodijalizat teleće krvi, polidokanol

 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas
Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje morate se obratiti svom ljekaru
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primjetite neželjena dejstva koja ovdje nisu navedena, molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.

 

Uputstvo sadrži: 
1. Šta je Solcoseryl i za šta se koristi
2. Prije nego počnete da koristite Solcoseryl
3. Kako koristiti Solcoseryl
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Solcoseryl
6. Dodatne informacije 

1. Šta je Solcoseryl i za šta se koristi 

Solcoseryl pasta za usnu sluznicu je lijek namjenjen za:
- liječenje bolnih i upalnih promjena oralne mukoze, gingive i usana – čireve u ustima (afte), upalu desni (gingivitis, periodontitis),
- liječenje bolnih područja kao posljedice pritiska proteze i
- smanjenje boli tokom nicanja zuba – umnjaka.
Ljekar ili farmaceut mogu da preporuče ovaj lijek da bi se obložila rana nakon hirurških operacija (čišćenja zubnog kamenca, kiretaže, operativnih zahvata u ustima, vađenja zuba, postavljanja proteza, liječenja alveolitisa).

Solcoseryl pasta za usnu sluznicu sadrži aktivno jedinjenje – dijalizat teleće krvi, koji pomaže u poboljšanju protoka krvi i polidokanol koji pomaže da se brzo i trajno smanji bol. Pasta stvara sloj koji se stalno priljepljuje na ranu i štiti je od iritacije jela ili pića.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE SOLCOSERYL 
Nemojte koristiti Solcoseryl:

Ako ste alergični ili preosetljivi na parahidroksibenzoate (E216 i E218), pepermint ulje, levomentol i benzojeve kiseline (E210), koji se sadrže u lijeku kao dodaci, kao i na bilo koji drugi sastojak lijeka. Kod beba i djece mlađe od dvije godine postoji rizik od laringospazma.

Budite oprezni sa Solcoseryl pastom:
Ako se pasta koristi kao što je preporučeno, posebne mjere opreza nisu potrebne. Pastu ne treba koristiti u šupljinama rana koje su zatvorene sa hirurškim suturama, kao na primjer nakon ekstrakcije molara, impaktiranih umnjaka ili apikotomije.

Obavijestite svog ljekara ako imate:
- inficirane mukozne membrane u ustima ili rane, 2
- druge bolesti i
- alergiju, ili ako koristite druge lijekove (uključujući i lijekove koji se uzimaju bez recepta) ili bilo koju supstancu za vanjsku apikaciju. U slučaju akutne upale, preporučuje se ispiranje usta sa rastvorom za dezinfekciju (npr. hlorheksidin diglukonat).
Ukoliko simptomi traju više od deset dana ili se pogoršaju, morate se obratiti ljekaru.

Uzimanje drugih lijekova sa Solcoseryl pastom
Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste do nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. 

Uzimanje hrane i pića sa Solcoseryl pastom
Solcoseryl pasta za usnu sluznicu stvara zaštitni film koji se priljepljuje na oralnu mukozu duže vrijeme i štiti od iritacije tokom uzimanja hrane.

Trudnoća i dojenje
S obzirom na dosadašnja iskustva, ne postoji opasnost ako se lijek koristi pravilno. Ipak, regularna klinička ispitivanja nisu urađena. Tokom trudnoće preporučuje se uzdržavanje od primjene ovog lijeka. Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije primenljivo. 

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Solcoseryl
Pasta za usnu sluznicu Solcoseryl u tragovima sadrži parahidroksibenzoate (E216 i E218), kao konzervanse koji mogu izazvati alergijske reakcije (moguće su i odgođene reakcije). Pasta za usnu sluznicu Solcoseryl u tragovima sadrži benzojevu kiselinu (E210) koja može blago iritirati kožu, oči i mukozne membrane. 

3. KAKO KORISTITI SOLCOSERYL 
Uvijek koristite Solcoseryl onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Ako nije propisano drugačije, primijeniti pastu – oko ½ cm debljine na mjesto lezije, tri do pet puta na dan. Posebno se preporučuje primijeniti pastu prije spavanja.

Pastu ne utrljavati. Da bi se postiglo bolje prijanjanje paste, prije primjene osušiti oboljelo područje gazom ili čistim vrhom prstiju. Potom pastu poravnati vlažnim prstom ili usta promućkati sa vodom. Ovo izaziva da pasta nabubri i da stvara zaštitni film. Za dekubituse od proteze, pastu nanijeti na čistu i suvu protezu. Da bi se postiglo bolje prijanjanje proteze, prije nego što stavite protezu, isperite usta vodom.

Vrijeme trajanja liječenja: do potpunog izlječenja rana. Nakon upotrebe tubu čvrsto zatvoriti. Zatvaranjem se sadržaj štiti od vlage. 

Ako ste nanijeli više Solcoseryl paste za usnu sluznicu nego što treba
Do sada nisu primijećena toksična dejstva predoziranja Solcoseryl pastom za usnu sluznicu.

Ako ste zaboravili nanijeti Solcoseryl pastu za usnu sluznicu
Propuštena doza ne predstavlja problem. 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Solcoseryl paste, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi, Solcoseryl može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih. Neželjena dejstva su grupisana prema učestalosti:
Vrlo česta neželjena dejstva (javljaju se kod jednog na deset korisnika).
Česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog na 100 korisnika).
Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od jednog na 1.000 korisnika).
Rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog na 10.000 korisnika).
Vrlo rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 10.000 korisnika, ali kod više od jednog na 100.000 korisnika).
Učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Vrlo rijetko moguća je pojava alergijskih reakcija, ponekad sa teškoćama u disanju. U tim slučajevima terapiju treba prekinuti.

Nepoznata učestalost: lijekovi koji sadrže pepermint ulje i mentol povezuju se sa laringospazmom kod djece mlađe od dvije godine. Pojava se odnosi na dejstva klase eteričnih ulja i nije primijećena sa Solcoseryl pastom za usnu sluznicu. Ukoliko se pojavi takvo dejstvo, liječenje Solcoseryl pastom mora da se prekine.

Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta!


5. KAKO ČUVATI LIJEK SOLCOSERYL
Solcoseryl pastu za usnu sluznicu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Solcoseryl pasta za usnu sluznicu se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 30°C. Tubu čuvajte čvrsto zatvorenu da bi se sadržaj zaštitio od vlage.
Nakon prvog otvaranja, lijek je stabilan 28 dana.
Nakon prvog otvaranja, lijek možete koristiti 28 dana.
Laka granulirano-zrnasta konzistencija paste pokazatelj je optimalne adhezivne snage i nije znak smanjivanja kvaliteta. Ponekad, tokom otvaranja tube, moguće je izdvajanje ulja, ali to ne djeluje na kvalitet proizvoda.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina. 

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Solcoseryl sadrži
Aktivne supstance su deproteinizovani ekstrakt teleće krvi i polidokanol.
1 gram paste sadrži 2,125 mg deproteinizovanog hemodijalizata teleće krvi, hemijski i biološki standardizovan (izračunato kao suva supstanca) i 10,000 mg polidokanola.

Pomoćne supstance: 1,80 mg metil-parahidroksibenzoata (Е218); 0,20 mg propilparahidroskibenzoata (Е216); natrijum karboksimetil-celuloza; mentol; ulje pepermint; Baza paste (natrijum karboksimetil-celuloza, želatina, pektin, tečni parafin, polietilen).

Kako Solcoseryl izgleda i sadržaj pakovanja
Solcoseryl pasta za usnu sluznicu je svijetlobež, zrnasta, razmaziva, homogena pasta, specifičnog mirisa na pepermint.
Kutija sadrži 1 tubu sa 5 g paste i uputstvo za pacijenta. 

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Mylan d.o.o.
Kolodvorska 12/3, 71 000 Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH
Hegenaustrasse 60, 8602 Wangen, Švicarska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Njemačka

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja
04-07.2-3478/12 od 01.11.2012.