VERAPAMIL Replek Farm

VERAPAMIL Replek Farm 80 mg tableta

50 obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
verapamil
Jačina ATC Oblik
80 mg tableta C08DA01 obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Verapamil Replek Farm
80mg
obložena tableta

verapamil

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1. Šta je lijek Verapamil Replek Farm, i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Verapamil Replek Farm
3. Kako uzimati lijek Verapamil Replek Farm?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Verapamil Replek Farm?
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Verapamil Replek Farm i za šta se koristi?

Verapamil Replek Farm tablete pripadaju grupi lijekova poznatih kao ''blokatori kalcijumskih kanala''.
Blokatori kalcijumskih kanala mijenjaju količinu kalcijuma koja ulazi u ćelije mišića srca i krvnih
sudova. Ovo može promijeniti snagu i brzinu kojom srce radi. Ovo, takođe, dovodi do relaksacije
krvnih sudova, što omogućava srcu da lakše pumpa krv kroz tijelo. Na ovaj način, omogućava se da
više kiseonika stiže do srčanog mišića i utiče na sniženje krvnog pritiska.

Verapamil Replek Farm tablete se koriste za liječenje hipertenzije (povišenog krvnog pritiska),
nepravilnog srčanog ritma i za sprečavanje i liječenje napada angine pektoris (bol u grudima).
Aktivni sastojak Verapamil Replek Farm tableta je verapamil hidrohlorid.

2. Prije nego počnete uzimati lijek Verapamil Replek Farm

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova, ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Lijek Verapamil Replek Farm ne smijete koristiti:

 kod veoma niskog krvnog pritska koji je rezultat ozbiljnih srčanih problema (kao tokom šoka)
 ako ste u skorije vrijeme imali srčani napad
 u slučaju srčane slabosti ili srčanog bloka drugog ili trećeg stepena (poremećen nervni signal

u srcu – što dovodi do veoma sporog srčanog ritma) ili u slučaju električne abnormalnosti srca
(atrijalna fibrilacija/flater) što izaziva periode vrlo brzog srčanog ritma (Wolff-Parkinson-White
sindrom)

 ako imate problema sa srčanim zaliscima ili „sindrom bolesnog sinusa srca“ (neravnomjeran

srčani ritam)

 Ako koristite beta-blokere u injekcijama
 Ako ste preosjetljivi(alergični) na verapamil ili na bilo koju drugu komponentu lijeka
 ako ste trudni ili planirate da ostanete trudni

Kada uzimate lijek Verapamil Replek Farm, posebno vodite računa:

Razgovarajte sa svojim doktorom ili farmaceutom prija uzimanja lijeka Verapamil Replek Farm ako:

 ako ste ikada patili od srčane insuficijencije,atrioventrikularnog bloka I stepena ili

neravnomjernog srčanog ritma

 imate veoma nizak krvni pritisak
 imate smanjenu funkciju jetre ili bubrega;
 imate oboljenje koje se manifestuje slabošću mišića (mijastenija gravis, Lambert-Eaton

sindrom, ili progresivnu Duchenne mišićnu distrofiju)

Primjena drugih lijekova

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste donedavno uzimali neki drugi lijek,

uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta i biljne lijekove.

Posebno je važno da kažete Vašem ljekaru ukoliko koristite neki od sljedećih lijekova:

- beta-blokatore koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska i srčanih oboljenja (tu su uključeni i
metoprolol i propranolol);
- alfa blokeri koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja i poremećaja
prostate (oni uključuju prazosin i terazosin);
- lijekove poznate kao “statini” kao što su simvastatin, lovastatin, atorvastatin, koji se koriste za
smanjenje vrednosti holesterola;
- bilo koji drugi lijek za liječenje visokog krvnog pritiska ili nenormalnog srčanog ritma (aritmija) kao što
su flekainid, hinidin, digoksin, digitoksin i disopiramid;
- lijekove za liječenje depresije (uključujući kantarion), anksioznosti ili psihoze. Tu su uključeni i
imipramine, buspiron i litijum.
- gliburid, koji se koristi za terapiju određenih tipova šećerne bolesti);
- aspirin, ne-steroidni anti-inflamatorni lijek protiv bolova (NSAIL) koji se koristi za ublažavanje bolova
i smanjenje temperature
- midazolam, koji se koristi kao sedative ili anastetik;
- lijekovi za suzbijanje imunog odgovora kao što su ciklosporin, sirolimus, everolimus i takrolimus. Oni
se koriste za prevenciju odbijanja transplatovanog organa
- teofilin, koji se koristi za terapiju astme;
- doksorubicin, koji se koristi za terapiju kancera;
- cimetidine, koji se koristi za terapiju gorušice ili čira;
- karbamazepin, ili fenobarbital (fenobarbiton). Ovi lijekovi se koriste za terapiju epilepsije.;
- rifampicin, koji se koristi za liječenje tuberkuloze i drugih tipova infekcije;
- ritonavir, koji se koristi za liječenje HIV-a;
- eritromicin, klaritomicin i telitromicin, koji se koriste za liječenje određenih tipova infekcije;
- kolhicin ili sulfinpirazon, koji se koriste za terapiju gihta;
- eritromicin, telitromicin, klaritromicin, rifampicin (lijekovi za terapiju infekcija);
- almotriptan, koji se koristi za terapiju migrene;

Obavijestite svog hirurga ili stomatologa da uzimate Verapamil Replek Farm ako je planirana
operacija jer to može uticati na anesteziju koja se koristi.

Uzimanje lijeka Verapamil Replek Farm sa hranom ili pićima

Nemojte uzimati Verapamil Replek Farm sa sokom od grejpfruta, budući da može izmijeniti apsorpciju
lijeka. Sokovi od pomorandže, jabuke ili paradajza ne utiču na efekat verapamila.

Verapamil Replek Farm može povećati količinu alkohola u tijelu i vrijeme koje je potrebno da se
alkohol eliminiše iz organizma. Izbjegavajte da pijete alkoholna pića dok uzimate ovaj lijek.

Primjena lijeka Verapamil Replek Farm u periodu trudnoće i dojenja

Porazgovarajte sa svojim doktorom ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite.

Uticaj lijeka Verapamil Replek Farm na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

NEMOJTE da vozite, rukujete mašinama niti da radite bilo šta što zahtjeva budnost, dok ne utvrdite
kako tablete utiču na vas. Verapamil Replek Farm može uticati na neke ljude tako da osjećaju
vrtoglavicu i umor.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Verapamil Replek Farm

Lijek Verapamil Replek Farm sadrži šećere laktozu i saharozu.
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek Verapamil Replek Farm

Uvijek uzimajte Verapamil Replek Farm onako kako Vam je ljekar propisao. Možete proveriti sa

ljekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Vaš ljekar će Vas savjetovati koliko dugo da uzimate lijek. Ne prekidajte tretman dok se ne

posavjetujete sa Vašim ljekarom.

Ako imate utisak da lijek Verapamil Replek Farm djeluje veoma jako ili slabo, obratite se Vašem

ljekaru ili farmaceutu.

Progutajte tabletu sa čašom vode za vrijeme ili ubrzo nakon jela.
Trebalo bi da progutate tablete bez žvakanja ili drobljenja.
Doza lijeka Verapamil Replek Farm zavisi od stanja koje se liječi.

Odrasli

Za terapiju visokog krvnog pritiska (hipertenzije):

Uobičajena doza je 40 mg do 120 mg lijeka Verapamil Replek Farm, 3-4 puta dnevno. Maksimalna
dnavna doza je 480 mg, koja se uzima u podijeljenim dozama, po uputstvu doktora.

Za terapiju angine pektoris (bol u grudima):
Uobičajena doza je 80-120 mg lijeka Verapamil Replek Farm 3-4 puta dnevno.

Za terapiju poremećaja srčanog ritma:
Uobičajena doza je 40 - 120 mg, 3-4 puta dnevno.

Ako ste uzeli više lijeka Verapamil Replek Farm nego što je trebalo

Ako ste uzeli više tableta nego što je trebalo (predoziranje)trebalo bi ODMAH da se javite doktoru ili
odete u najbližu bolnicu i da sa sobom ponesite tablete.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Verapamil Replek Farm

Ako ste zaboravili da uzmete tablete, uzmite ih čim se sjetite, osim ako je uskoro vrijeme za sljedeću
dozu. Ako jeste, nemojte uzeti propuštenu dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadoknadili
propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Verapamil Replek Farm

Ako naglo prestanete da uzimate lijek vaše stanje se može pogoršati. Važno je da nastavite da
uzimate lijek sve dok vam doktor ne kaže da prestanete. NEMOJTE prestati samo zato što se
osjećate bolje.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, i lijek Verapamil Replek Farm može izazvati neželjena dejstva, koja se ne

javljaju kod svih pacijenata.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primijetite neko neželjeno dejstvo lijeka

koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

ODMAH se javite Vašem ljekaru u slučaju pojave sledećih neželjenih dejstava:

Žuta prebojenost kože ili očiju, groznica, osjetljivost u predjelu trbuha. To su mogući znaci da
Vaša jetra ne funkcioniše dobro;

Palpitacije, bolovi u grudima koji se javljaju po prvi put ili postaju sve učestaliji, otečeni
gležnjevi, vrele i bolne šake ili stopala;

Neočekivano zviždanje u grudima, teškoće pri disanju, oticanje usta, usana ili jezika ili težak
oblik osipa po koži. To mogu da budu simptomi alergijske reakcije.

Česta (javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata)

vrtoglavica

glavobolja

usporen rad srca

crvenilo

nizak krvni pritisak

konstipacija

mučnina

otečena stopala ili gležnjevi

Manje česta (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata)

nepravilan ili ubrzan rad srca

bol u stomaku

umor

Rijetka (javljaju se kod manje od 1 na 1000 pacijenata)

osjećaj bockanja ili peckanja na koži

tremor

pospanost

zujanje u ušima (tinitus)

mučnina

znojenje više nego uobičajeno

Ostala neželjena dejstva (nepoznate učestalosti)

alergijske reakcije

poremećaji kretanja

paraliza

napadi

nervoza

vertigo

srčani napad

zastoj rada srca

neuobičajen srčani ritam

crvenilo lica ili vrata

osjećaj žarenja, crvenilo i oticanje šaka, stopala ili drugih ekstremiteta

teškoće pri disanju

nelagodnost u stomaku

otečene desni koje počinju da se šire na zube

opstrukcija crijeva

oticanje usta, usana ili jezika ili težak oblika osipa po koži

osip

gubitak kose (alopecija)

svrab

bolovi u zglobovima i/ili mišićima i slabost mišića

impotencija

curenje mlijeka iz dojki

uvećanje dojki ili oticanje

vise vrijednosti prolaktina od normalnih (ženski hormone) u krvi koji izaziva proizvodnju
mlijeka u dojkama

povišeni enzimi jetre

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara
ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom
uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Verapamil Replek Farm

Rok upotrebe

Tri (3) godine.

Lijek ne treba upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

Čuvanje

Čuva se na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

Čuvati van domašaja i pogleda djece!

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Verapamil Replek Farm

VERAPAMIL REPLEK FARM, 80 mg, obložene tablete
Jedna (1) obložena tableta sadrži:
Aktivna supstanca: 80 mg verapamil-hidrohlorida
Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon; natrijum-skrobglikolat;
talk; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat; saharoza; acacia; opaluks as 22863 boja; makrogol
6000.

Kako izgleda lijek Verapamil Replek Farm i sadržaj pakovanja

Kutija sa 50 obloženih tableta od 80 mg u blister-pakovanju.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

Replek Farm DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Replek Farm DOOELSkopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Alvogen Pharma d.o.o.

Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Verapamil Replek Farm, obložena tableta, 50 x 80 mg: 04-07.10-4006/13 od 12.08.2014.