VITAMIN B12 ALKALOID

VITAMIN B12 ALKALOID 500 µg mL

50 staklenih ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju( pakovanje 10 plastičnih (PVC) uložaka po 5 ampula), u kutiji

Supstance:
cijanokobalamin
Jačina ATC Oblik
500 µg mL B03BA01 rastvor za injekciju