Supstanca: Buprenorfin

BUPRENORFIN 17

BUPRENORFIN ALKALOID sublingvalna tableta 0.4 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji
BUPRENORFIN ALKALOID sublingvalna tableta 0.4 mg/1 tableta | 28 sublingvalnih tableta (4 PVC/ Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
BUPRENORFIN ALKALOID sublingvalna tableta 2 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/ Al - blister ), u kutiji
BUPRENORFIN ALKALOID sublingvalna tableta 2 mg/1 tableta | 28 sublingvalnih tableta (4 PVC/ Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
BUPRENORFIN ALKALOID sublingvalna tableta 8 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/ Al - blister), u kutiji
BUPRENORFIN ALKALOID sublingvalna tableta 8 mg/1 tableta | 28 sublingvalnih tableta (4 PVC/Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
SUBOXONE sublingvalna tableta 8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 28 sublingvalnih tableta (4 PVC/Al - blistera po 7 tableta) u kutiji
SUBOXONE sublingvalna tableta 2 mg/1 tableta+ 0.5 mg/1 tableta | 28 sublingvalnih tableta (4 PVC/Al - blistera po 7 tableta) u kutiji
SUBOXONE sublingvalna tableta 8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji
SUBOXONE sublingvalna tableta 2 mg/1 tableta+ 0.5 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/Al - blister sa 7 tableta) u kutiji
TRANSTEC 35 µg/h transdermalni flaster 20 mg/1 strip | 4 transdermalna flastera (4 vrećice sa po 1 transdermalnim flasterom), u kutiji
TRANSTEC 52,5 µg/h transdermalni flaster 30 mg/1 strip | 4 transdermalna flastera (4 vrećice sa po 1 transdermalnim flasterom), u kutiji
TRANSTEC 70 μg/h transdermalni flaster 40 mg/1 strip | 4 transdermalna flastera (4 vrećice sa po 1 transdermalnim flasterom), u kutiji
BUPRENORFIN LEK sublingvalna tableta 2 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 7 tableta), u kutiji
BUPRENORFIN LEK sublingvalna tableta 8 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 7 tableta), u kutiji
BUPRENORFIN / NALOKSON MYLAN sublingvalna tableta 2 mg/1 tableta+ 0,5 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 tableta), u kutiji
BUPRENORFIN / NALOKSON MYLAN sublingvalna tableta 8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 7 sublingvalnih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 tableta), u kutiji