Supstanca: Glicin

GLICIN 5

HEPASOL 8% rastvor za infuziju 10.4 g/1000 mL+ 13.09 g/1000 mL+ 6.88 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL+ 0.52 g/1000 mL+ 0.88 g/1000 mL+ 4.4 g/1000 mL+ 0.7 g/1000 mL+ 10.8 g/1000 mL+ 10.72 g/1000 mL+ 2.8 g/1000 mL+ 5.82 g/1000 mL+ 4.64 g/1000 mL+ 5.73 g/1000 mL+ 2.24 g/1000 mL | 1 staklena boca sa 500 ml rastvora za infuziju
NUTRINEAL PD4 1,1% rastvor za peritonealnu dijalizu 300 mg/1000 mL+ 270 mg/1000 mL+ 570 mg/1000 mL+ 646 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 595 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 951 mg/1000 mL+ 1393 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 1020 mg/1000 mL+ 955 mg/1000 mL+ 714 mg/1000 mL+ 1071 mg/1000 mL+ 184 mg/1000 mL+ 51 mg/1000 mL+ 4480 mg/1000 mL+ 5380 mg/1000 mL | PVC vrećica sa 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
NUTRINEAL PD4 1,1% rastvor za peritonealnu dijalizu 300 mg/1000 mL+ 270 mg/1000 mL+ 570 mg/1000 mL+ 646 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 595 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 951 mg/1000 mL+ 1393 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 1020 mg/1000 mL+ 955 mg/1000 mL+ 714 mg/1000 mL+ 1071 mg/1000 mL+ 184 mg/1000 mL+ 51 mg/1000 mL+ 4480 mg/1000 mL+ 5380 mg/1000 mL | PVC vrećica 2500 ml
AMINOSTERIL N-HEPA 8% rastvor za infuziju 10,4 g/1000 mL+ 13,09 g/1000 mL+ 6,88 g/1000 mL+ 1,1 g/1000 mL+ 0,52 g/1000 mL+ 0,88 g/1000 mL+ 4,4 g/1000 mL+ 0,7 g/1000 mL+ 10,08 g/1000 mL+ 10,72 g/1000 mL+ 2,8 g/1000 mL+ 5,82 g/1000 mL+ 4,64 g/1000 mL+ 5,73 g/1000 mL+ 2,24 g/1000 mL+ 4,421 g/1000 mL | 500 ml rastvora za infuziju u staklenoj boci,u kutiji
AMINOVEN 10% rastvor za infuziju 5 g/1000 mL+ 4,7 g/1000 mL+ 6,6 g/1000 mL+ 4,3 g/1000 mL+ 5,1 g/1000 mL+ 4,4 g/1000 mL+ 2 g/1000 mL+ 6,2 g/1000 mL+ 12 g/1000 mL+ 3 g/1000 mL+ 14 g/1000 mL+ 11 g/1000 mL+ 11,2 g/1000 mL+ 6,5 g/1000 mL+ 0,4 g/1000 mL+ 1 g/1000 mL | 10 staklenih boca sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji