Supstanca: Levodopa

LEVODOPA 15

NAKOM tableta 250 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 100 tableta (10 PVC/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji
MADOPAR tableta 100 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | staklena bočica sa 100 tableta sa sredstvom za sušenje, u kutiji
MADOPAR HBS kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 100 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula | 100 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (1 bočica sa 100 kapsula) u kutiji
REKOVEREN tableta 100 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 100 tableta (1 polietilenska bočica) u kutiji
DAMAR tableta 250 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 100 tableta (10 blistera sa 10 tableta) u kutiji
STALEVO film tableta 100 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | HDPE - bočica sa 30 film tableta u kutiji
STALEVO film tableta 150 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | HDPE - bočica sa 30 film tableta u kutiji
STALEVO film tableta 50 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | HDPE - bočica sa 30 film tableta u kutiji
SCRIPTA film tableta 50 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | 30 film tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
SCRIPTA film tableta 75 mg/1 tableta+ 18.75 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | 30 film tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
SCRIPTA film tableta 100 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | 30 film tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
SCRIPTA film tableta 125 mg/1 tableta+ 31.25 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | 30 film tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
SCRIPTA film tableta 150 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | 30 film tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
DOPADEX tableta s produženim oslobađanjem 50 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 PA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DOPADEX tableta s produženim oslobađanjem 25 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta | 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 PA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji