Supstanca: Oksaliplatin

OKSALIPLATIN 11

ELOXATIN koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ELOXATIN koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 20 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
SINOXAL prašak za rastvor za infuziju 50 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa 50 mg praška za rastvor za infuziju, u kutiji
SINOXAL prašak za rastvor za infuziju 100 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa 100 mg praška za rastvor za infuziju, u kutiji
OXALIPLATIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/1 mL | staklena bočica sa 10 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
OXALIPLATIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/1 mL | staklena bočica sa 20 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiju
OXALIPLATIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/1 mL | staklena bočica sa 40 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
OXALIPLATIN Pliva 5 mg/ml Koncentrat za otopinu za infuziju 5 mg/1 mL | 1 bočica (tip I prozirno staklo) s čepom od bromobutilnog elastomera sa 20 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
OXALIPLATIN Pliva 5 mg/ml Koncentrat za otopinu za infuziju 5 mg/1 mL | 1 bočica (tip I prozirno staklo) s čepom od bromobutilnog elastomera sa 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
LINOXA koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/20 mL | 1 bočica sa 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
LINOXA koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg/10 mL | 1 bočica sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji