AMLODIPIN PharmaS

AMLODIPIN PharmaS 5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC-aluminijumska blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
amlodipin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C08CA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

AMLODIPIN PharmaS
5 mg tableta
, 10 mg tableta

amlodipin

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Sačuvajte uputstvo, jer ćete ga možda trebati ponovno pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama lično i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako imaju

iste simptome kao i Vi.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:

1.

ŠTA JE LIJEK AMLODIPIN PharmaS I ČEMU JE NAMIJENJEN

2.

ŠTA MORATE DA PROČITATE PRIJE UPOTREBE LIJEKA

3.

KAKO SE LIJEK AMLODIPIN PharmaS upotrebljava

4.

NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA

5.

ČUVANJE I ROK UPOTREBE

6.

DODATNE INFORMACIJE

1. ŠTA JE LIJEK AMLODIPIN PharmaS I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Amlodipin pripada grupi lijekova koji se nazivaju kalcijumski antagonisti. Kod bolesnika sa povišenim
krvnim pritiskom amlodipin dovodi do sniženja krvnog pritiska širenjem krvnih sudova što omogućava
lakši protok krvi.

SASTAV
AMLODIPIN PharmaS 5 mg tablete: jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata.
AMLODIPIN PharmaS 10 mg tablete: jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina u obliku amlodipin-
besilata.

Farmaceutski oblik i sadržaj
AMLODIPIN PharmaS tablete od 5 mg su bijele, bikonveksne, okrugle, bez oznaka
AMLODIPIN PharmaS tablete od 10 mg su bijele, bikonveksne, okrugle, bez oznaka

Sadržaj pomoćnih supstanci
Kalcijum-hidrogen fosfat, dihidrat; Magnezijum-stearat; Celuloza, mikrokristalna; Natrijum-
skrobglikolat

PAKOVANJE
AMLODIPIN PharmaS tablete 5 mg
20 tableta (dva blistera po 10 tableta)
30 tableta (tri blistera po 10 tableta)

AMLODIPIN PharmaS tablete 10 mg
20 tableta (dva blistera po 10 tableta)
30 tableta (tri blistera po 10 tableta)

Farmakoterapeutska grupa: Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim
delovanjem Derivati dihidropiridina

Anatomsko-terapeutsko-hemijska klasifikacija (ATC): C08CA01

KAKO LIJEK AMLODIPIN PharmaS DJELUJE?
Kod bolesnika sa povišenim krvnim pritiskom, amlodipin snižava krvni pritisak širenjem krvnih sudova,
a to omogućava i lakši protok krvi.

Kod bolesnika sa anginom pektoris amlodipin poboljšava snabdijevanje srčanog mišića krvlju. U tom
slučaju srčani mišić dobija više kiseonika, što za rezultat ima sprečavanje nastanka bola u grudima
(anginoznog bola).
Amlodipin ne obezbjeđuje momentalni prestanak anginoznog bola.
KADA SE LIJEK AMLODIPIN PharmaS UPOTREBLJAVA?
Amlodipin tablete se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije) ili posebnog tipa bola u
grudima koji se zove angina, čiji je rijedak oblik Prinzmetalova ili varijant-angina.

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRIJE UPOTREBE LIJEKA

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja DA, onda obavijestite svog ljekara prije uzimanja
amlodipin tableta:

Da li ste upravo imali srčani napad ili ste u hipertenzivnoj krizi?

Da li imate oboljenje jetre?

Da li ste mlađi od 18 godina?
Vaš ljekar Vam može i pored toga propisati ove tablete.
Obavijestite svog ljekara ako uzimate bilo koji drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez
ljekarskog recepta.

KADA NE SMIJETE UZIMATI LIJEK
Amlodipin tablete ne smijete koristiti ako imate neko od sljedećih stanja:

Alergiju na amlodipin, druge kalcijumske antagoniste ili na bilo koji sastojak Amlodipin tableta, koja se
mogla javiti kao svrab, crvenilo kože ili otežano disanje.

Kardiogeni šok, aortnu stenozu (sužavanje aortnog srčanog zalistka) ili nestabilnu anginu.

Za vrijeme trudnoće ili dojenja. Ako ste žena u reproduktivnom periodu, preporučuje se efikasna
kontracepcija.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Prije nego što započnete terapiju amlodipinom upozorite Vašeg ljekara:

ako imate srčanu insuficijenciju

ako imate oboljenje jetre

UZIMANJE LIJEKA AMLODIPIN PharmaS SA HRANOM ILI PIĆIMA
Lijek možete uzimati bez obzira na obroke.

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Amlodipin tablete ne bi trebalo da uzimate ako ste trudni ili dojite svoju bebu. Žene u godinama u
kojima mogu da ostanu trudne ne bi trebalo da uzimaju amlodipin tablete, osim, ukoliko koriste
efikasnu kontracepciju.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I
MAŠINAMA
Amlodipin neće uticati na Vašu sposobnost da vozite ili upravljate mašinama.
Međutim, ako patite od vrtoglavice, glavobolje, umora ili se osjećate bolesno, morate biti pažljivi
prilikom izvođenja ovih radnji.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Potreban je oprez kod istovremene primjene amlodipina i inhibitora ili induktora CYP3A4.

3. KAKO SE LIJEK AMLODIPIN PharmaS UPOTREBLJAVA

Ukoliko mislite da lijek AMLODIPIN PharmaS suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, obratite

se ljekaru ili farmaceutu.

Odrasli (uključujući starije osobe):
U zavisnosti od oboljenja koje je kod Vas prisutno, uobičajena doza lijeka amlodipina 5 mg ili 10 mg
tablete je jedna tableta dnevno.

Uzimajte tablete kako Vam je odredio ljekar. Najbolje je uzimati amlodipin tablete svakoga dana u isto
vrijeme sa malo tečnosti.
Nemojte prekidati uzimanje tableta. One Vam mogu pomoći da se i ubuduće osjetite dobro.
Nemojte čekati da potrošite sve tablete prije nego što posjetite svog ljekara.

Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo da uzimate lijek AMLODIPIN PharmaS.

Vaš ljekar će možda željeti da Vam produži liječenje.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka AMLODIPIN PharmaS

nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa

Vašim ljekarom ili farmaceutom!

Ako ste uzeli više tableta nego što Vam je ljekar prepisao, to može da bude opasno.
Odmah obavestite svog ljekara ili idite do najbližeg odjeljenja hitne medicinske pomoći.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK AMLODIPIN PharmaS

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako propustite da uzmete tabletu, tu dozu potpuno izostavite. Uzmite svoju sljedeću dozu sljedećeg
dana u isto vreme.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK AMLODIPIN PharmaS
U slučaju dužeg prekida terapije mogu nastati komplikacije i bolesti kao posljedica neliječenog
visokog krvnog pritiska.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
Kao i svi lijekovi, AMLODIPIN PharmaS tablete mogu da izazovu neželjena dejstva.
Veoma uobičajena su: glavobolja, otok (na primjer oticanje članaka), osip po koži, osjećaj umora, bol
u želucu, zajapurenost, vrtoglavica, palpitacije (lupanje srca) i osjećaj da ste bolesni.
Ukoliko Vam se ovi simptomi jave i traju duže od nedjelju dana, obavezno obavijestite svog ljekara.

Rijetka i veoma rijetka neželjena dejstva:

Svrab kože, gubitak kose, otežano disanje, bol u trbuhu, bol u leđima, bol u grudima, povraćanje,
poremećaj varenja, grčevi u mišićima, slabost, pospanost, poremećaji spavanja, promijenjena
pokretljivost crijeva, bol u mišićima i zglobovima, promjene raspoloženja, povećana potreba za
mokrenjem, promjene čula ukusa, suvoća usta, gubitak osjećaja bola, zvonjenje u ušima, pojačano
znojenje, nesvjestica, nizak krvni pritisak, oštećenje crvenih krvnih zrnaca (neuobičajene modrice i
krvarenja), crvene mrlje na koži, promjene u tjelesnoj težini, nemogućnost postizanja erekcije,
poremećaji vida, povećana osjetljivost, naročito na koži, bockanje, lakše stvaranje modrica ili
ljubičastih mrlja na koži, kašalj, kijanje ili curenje iz nosa i osip.
Veoma rijetko se javljaju nenormalna funkcija jetre, zapaljenja jetre, žuta koža, teške kožne reakcije,
poremećaji krvi, zapaljenje nerava, zapaljenje krvnih sudova, povećanje šećera u krvi, oticanje ili
osjetljivost desni, zapaljenje gušterače i povećanje grudi kod muškaraca.

Javljala su se i sljedeća neželjena dejstva, ali njihova povezanost sa liječenjem amlodipin tabletama ili
sa stanjem bolesti nije sigurna: srčani napad (infarkt miokarda), nepravilni otkucaji srca (aritmija) i bol
u grudima.

Svi lijekovi mogu da izazovu alergijske reakcije. Ozbiljne alregijske reakcije su veoma rijetke i rijetko
su opasne po život. Bilo koje iznenadno šištanje, otežano disanje, oticanje kapaka, lica ili usana, osip
ili svrab (naročito onaj koji zahvata čitavo tijelo) trebalo bi odmah prijaviti ljekaru.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

ČUVANJE

Držati lijek AMLODIPIN PharmaS, tablete van domašaja djece!

Lijek čuvati na temperaturi do 25

º

C

ROK UPOTREBE
3 godine od datuma proizvodnje.

Lijek se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA
Neupotrebljeni lijek se uništava prema važećim propisima.

6.DODATNE INFORMACIJE

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
PharmaS d.o.o. Beograd
, Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
PharmaS d.o.o. Beograd
, Industrijska zona Bagljaš bb, Aerodrom, Zrenjanin, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
PharmaS d.o.o.
Pijačna 14 K, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM IZDAVANJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET U BIH
Tablete 20 x 5 mg

broj: 04-07.1-4013-6/10 od 02.06.2011. godine

Tablete 20 x 10 mg

broj: 04-07.1-4013-7/10 od 02.06.2011. godine

Tablete 30 x 5 mg

broj: 04-07.9-2090/14 od 25.09.2014. godine

Tablete 30 x 10mg

broj: 04-07.9-2091/14 od 25.09.2014. godine