ANDOL

ANDOL 300 mg tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
acetilsalicilna kiselina
Jačina ATC Oblik
300 mg tableta N02BA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ANDOL

300 mg tableta

acetisalicilna kiselina

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.
Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne
informacije o lijeku Andol. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više,
obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama.
Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ukoliko neka od neželjenih
reakcija postane ozbiljnom, ili ako primijetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi,
molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Andol i za šta se koristi?

2.

Prije nego počnete uzimati Andol

3.

Kako uzimati Andol?

4.

Moguće neželjene reakcije

5.

Kako čuvati Andol?

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE ANDOL I ZA ŠTA SE KORISTI?
Djelatna tvar u Andol tabletama je acetilsalicilna kiselina, koja pripada skupini tzv. nesteroidnih
protuupalnih lijekova.

Andol tablete su namijenjene za:

uklanjanje blage do umjerene boli različitog uzroka (glavobolja, zubobolja, grlobolja, bol zbog

upale živca, ishijalgija, bol zbog upalne reumatske bolesti, mišićna bol, bol u zglobovima i
leđima, bol nakon operacija, povreda ili opeklina, bolne menstruacije)

snižavanje povišene tjelesne temperature tokom bolesti poput gripe i prehlade.

Andol 300 mg tablete namijenjene su liječenju odraslih i adolescenata starijih od 16 godina.

Obavezno se obratite ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 5 dana.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ANDOL

Nemojte uzimati Andol:

ako ste preosjetljivi (alergični) na acetilsalicilnu kiselinu, druge salicilate (određene lijekove

protiv bolova) ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste, nakon uzimanja salicilata ili nesteroidnih protuupalnih lijekova, imali astmatski napad

ili oticanje nekog dijela tijela, npr. lica, usana, grla ili jezika (angioedema)

ako imate aktivni čir (ulkus) u probavnom sistemu

ako imate teško zatajenje srca, bubrega ili jetre

ako ste skloni krvarenju

ako ste u posljednjem tromjesečju trudnoće (vidjeti dio „Trudnoća, dojenje i plodnost“)

ako ste mlađi od 16 godina (vidjeti dio „Djeca i adolescenti“)

ako primate metotreksat (lijek za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa) u dozi od

15mg/nedjeljno ili više.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Andol:

ako ste alergični (preosjetljivi) na druge analgetike, protuupalne lijekove, antireumatike ili kada

postoje druge alergije

ako ste u prošlosti imali čir u probavnom sistemu (želučani ili na dvanaesniku); Prestanite

uzimati Andol odmah i obavijestite ljekara ako dođe do krvarenja ili čira u želucu ili crijevima.
Znakovi su krvarenje na usta, krv u stolici i crno obojena stolica;

ako istovremeno uzimate druge lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. antikoagulanse)

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili poremećaj srčanožilne cirkulacije (npr. bolest krvnih

žila bubrega, zatajenje srca, veliki operativni zahvati ili velika krvarenja) jer acetilsalicilna
kiselina može dodatno povećati rizik od oštećenja bubrega

ako imate oštećenje funkcije jetre

ako imate težak nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), jer acetilsalicilna

kiselina može izazvati hemolizu ili hemolitičku anemiju

ako uzimate ibuprofen protiv boli

ako imate astmu, peludnu hunjavicu, nosne polipe ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća, jer

acetilsalicilna kiselina može kod Vas izazvati bronhospazam i astmatski napad ili druge
alergijske reakcije; Isto vrijedi ukoliko reagirate preosjetljivo (npr. kožne reakcije, svrbež,
urtikarija) na druge tvari;

ako planirate operativni zahvat i nakon njega (uključujući manje operacije kao npr. vađenje

zuba): može se javiti povećana sklonost krvarenju. Molimo obavijestite svog ljekara ili
stomatologa ako ste uzeli Andol;

ako imate jake menstruacije (menoragiju)

ako imate upalne bolesti zglobova, giht

ako ste stariji od 65 godina, jer možete biti osjetljiviji na neželjene reakcije nesteroidnih

protuupalnih lijekova, uključujući acetilsalicilnu kiselinu

ako uzimate druge lijekove (vidjeti dio “Drugi lijekovi i Andol”)

Djeca i adolescenti

Postoji moguća povezanost između primjene acetilsalicilne kiseline i pojave Reyeva sindroma kod
djece. Reyev sindrom je vrlo rijetka, ali moguće životno ugrožavajuća bolest koja zahtijeva hitnu
medicinsku skrb. Stoga se acetilsalicilna kiselina ne smije davati djeci mlađoj od 16 godina, osim na
preporuku ljekara.

Drugi lijekovi i Andol

Recite svom ljekaru u slučaju da uzimate sljedeće lijekove:

antacide (lijekove za neutralizaciju želučanog soka) jer mogu smanjiti djelovanje Andol tableta

lijekove protiv zgrušavanja krvi (heparin, varfarin ili druge antikoagulanse) jer je uz primjenu

Andol tableta povećana sklonost krvarenju

neke druge nesteroidne protuupalne lijekove i kortikosteroide odnosno lijekove za ublažavanje

boli i upala

lijekove za liječenje depresije zbog povećanog rizika od nastanka čira i krvarenja u probavnom

sistemu (npr. selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, npr. citalopram, escitalopram,
fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralina)

lijekove za liječenje bolesti srca (digoksin)

lijekove za šećernu bolest (oralne hipoglikemike iz skupine sulfonilureje, inzulin), metotreksat

(za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa) ili valproatnu kiselinu (lijek za liječenje
epilepsije) jer Andol tablete mogu pojačati njihov učinak

lijekove za povišeni pritisak (npr. diuretici i ACE-inhibitori) Iiurikozurike

lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline, a koriste se u liječenju gihta (npr.

probenicid) jer Andol tablete mogu smanjiti njihov učinak

Andol s hranom i pićem

Izbjegavajte alkohol tokom uzimanja Andol tableta jer pojačava štetni učinak salicilatne kiseline na
sluznicu probavnog sistema.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Tokom prvih 6 mjeseci trudnoće, acetilsalicilna
kiselina smije se koristiti samo ako je to apsolutno neophodno.

Tokom zadnja 3 mjeseca trudnoće, acetilsalicilna kiselina ne smije se koristiti jer može produžiti
krvarenje tokom poroda i kod majke i kod novorođenčeta.

Bolesnice koje doje, trebaju izbjegavati uzimanje acetilsalicilne kiseline. Nesteroidni protuupalni
lijekovi mogu kod žena uzrokovati poremećaj plodnosti. Ovaj učinak nestaje nakon prestanka uzimanja
lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema podataka o utjecaju lijeka Andol 300 mg tableta na sposobnost upravljanja motornim vozilima i
rada na mašinama. Ipak, mora se uzeti u obzir, da se može pojaviti omaglica u slučaju predoziranja.

3. KAKO UZIMATI ANDOL?
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš ljekar ili
farmaceut. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Prije prvog uzimanja ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru.

Doziranje

Uobičajna doza je 1-2 tablete, a može se ponavljati svakih 4 do 6 sati. Najveća dnevna doza
acetilsalicilne kiseline iznosi 4 g (13 tableta lijeka Andol 300 mg).

Primjena kod djece i adolescenata

Acetilsalicilna kiselina ne smije se davati djeci i adolescentima mlađima od 16 godina, osim ako to nije
propisao ljekar (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).

Ako ste starija osoba ili imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega, prije primjene lijeka posavjetujte se s
ljekarom.

Način primjene

Kroz usta.
Tabletu treba uzeti cijelu uz čašu vode.

Trajanje liječenja

Potražite savjet ljekara ako simptomi potraju dulje od 3 dana u slučaju vrućice odnosno 5 dana u
slučaju boli.

Ako uzmete više Andola nego što ste trebali

Trovanje salicilatima može nastati uslijed dugotrajnog liječenja salicilatima ili uslijed previsoke
jednokratne doze koja može ugroziti život (predoziranje). Ako uzmete više Andol 300 mg tableta nego
što ste trebali, odmah potražite savjet ljekara. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s
primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NEŽELJENE REAKCIJE
Kao i svi drugi lijekovi Andol 300 mg tablete može izazvati neželjene reakcije iako se one neće javiti
kod svakoga.
Sljedeće kategorije koriste se u navođenju učestalosti neželjenih reakcija:
Vrlo često:

javlja se u više od 1 na 10 bolesnika

Često:

javlja se u 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje često:

javlja se u 1 do 100 na 1.000 bolesnika

Rijetko:

javlja se u 1 do 10 na 10.000 bolesnika

Vrlo rijetko:

javlja se u manje od 1 na 10.000 bolesnika

Nepoznato:

iz raspoloživih podataka se ne može procijeniti
učestalost

Neželjene reakcije rijetke učestalosti:

glavobolja, omaglica, oslabljeni sluh, šum u uhu.

Neželjene reakcije nepoznate učestalosti:

povećana sklonost krvarenju, s produženim vremenom krvarenja. Taj učinak može potrajati 4

do 8 dana nakon prestanka uzimanja Andol tableta. Moguća je i pojava rizika od krvarenja
tokom operativnih zahvata;

reakcije preosjetljivosti (koprivnjača, astma, kožne reakcije, edem)

bol u trbuhu, krvarenje u probavnom sistemu koje može uzrokovati slabokrvnost (anemiju)

zbog nedostatka željeza. Ovakvo je krvarenje češće kod visokih doza, vrijeda (ulkusa) želuca i
crijeva, te i perforacija (puknuća) stjenke probavnog sistema. - Reyev sindrom (također vidjeti
dio „Djeca i adolescenti“).

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu.

5. KAKO ČUVATI ANDOL?
Andol trebate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Andol treba čuvati pri temperaturi do 25°C.
Rok trajanja lijeka je 24 mjeseca od datuma proizvodnje
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Andol sadrži?

Andol sadrži 300 mg acetilsalicilne kiseline u puferiranom obliku.
Andol također sadrži i slijedeće pomoćne tvari: magnezij oksid, teški; kukuruzni škrob; želatina; talk;
škrob, preželatiniran; celuloza, mikrokristalna; silicij dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako Andol izgleda i sadržaj pakovanja?

Andol su bijele, do gotovo bijele, marmorirane, okrugle tablete s natpisom PLIVA na jednoj strani.
Andol tablete pakirane su u blisterima po 10 tableta, 2 blistera u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zageb, Republika Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-3594/16 od 07.11.2016.