ARANESP

ARANESP 10 µg/0.4 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,4 ml otopine za injekciju, u kutiji.

Supstance:
darbepoetin alfa
Jačina ATC Oblik
10 µg/0.4 mL B03XA02 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki