ARANESP

ARANESP 50 µg/0.5 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
darbepoetin alfa
Jačina ATC Oblik
50 µg/0.5 mL B03XA02 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki