ARANESP

ARANESP 20 µg/0.5 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml) otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
darbepoetin alfa
Jačina ATC Oblik
20 µg/0.5 mL B03XA02 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki