Supstanca: Darbepoetin alfa

DARBEPOETIN ALFA 11

ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 10 µg/0.4 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,4 ml otopine za injekciju, u kutiji.
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 20 µg/0.5 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml) otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 30 µg/0.3 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml) otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 40 µg/0.4 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml) otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 50 µg/0.5 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 60 µg/0.3 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml) otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 80 µg/0.4 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml) otopine za injekcije, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 100 µg/0.5 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml) otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 150 µg/0.3 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml) otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 300 µg/0.6 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml) otopine za injekciju, u kutiji
ARANESP otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 500 µg/1 mL | 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 1 ml (500 mcg/1 ml) otopine za injekciju, u kutiji