ARANESP

ARANESP 40 µg/0.4 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml) otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
darbepoetin alfa
Jačina ATC Oblik
40 µg/0.4 mL B03XA02 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki