ARANESP

ARANESP 150 µg/0.3 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml) otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
darbepoetin alfa
Jačina ATC Oblik
150 µg/0.3 mL B03XA02 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki