ARANESP

ARANESP 500 µg mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 1 ml (500 mcg/1 ml) otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
darbepoetin alfa
Jačina ATC Oblik
500 µg mL B03XA02 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki