ARANESP

ARANESP 60 µg/0.3 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml) otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
darbepoetin alfa
Jačina ATC Oblik
60 µg/0.3 mL B03XA02 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki