ASPIRIN Plus C

ASPIRIN Plus C 400 mg tableta+ 240 mg tableta

10 šumećih tableta (5 stripova po 2 tablete) u kutiji

Supstance:
askorbinska kiselina acetilsalicilna kiselina
Jačina ATC Oblik
400 mg tableta+ 240 mg tableta N02BA51 šumeća tableta

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

ASPIRIN PLUS C
400 mg/240 mg šumeća tableta

acetilsalicilatna kiselina, askorbatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom farmaceutu.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 5
dana.

Šta se nalazi u ovoj uputi:

1. Šta je Aspirin plus C i za šta se koristi?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Aspirin plus C?
3. Kako uzimati Aspirin plus C?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Aspirin plus C?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Šta je Aspirin plus C i za što se koristi?

Aspirin plus C sadrži acetilsalicilatnu kiselinu, tvar koja se uz ostale salicilate ubraja u skupinu tzv.
nesteroidnih protuupalnih lijekova i askorbatnu kiselinu (vitamin C).

Aspirin plus C ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu.

Aspirin plus C šumeće tablete upotrebljavaju se za kratkotrajno simptomatsko ublažavanje glavobolje,
zubobolje, grlobolje uslijed prehlade, bolova kod menstruacije, bolova u mišićima i zglobovima, bolova
u leđima, blagih artritisnih bolova, te za simptomatsko ublažavanje bolova i sniženje povišene tjelesne
temperature kod prehlade ili gripe.

Aspirin plus C šumeće tablete namjenjene su liječenju odraslih i adolescenata starijih od 16 godina.

Obavezno se obratite ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 5 dana.

2.

Šta morate znati prije nego počnete uzimati Aspirin plus C?

Nemojte uzimati Aspirin plus C:
-

ako ste alergični na acetilsalicilatnu kiselinu ili druge salicilate (određene lijekove protiv bolova),
askorbatnu kiselinu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako ste u prošlosti imali astmatske napadaje nakon primjene salicilata ili drugih nesteroidnih
protuupalnih lijekova (posebna skupina lijekova protiv bolova, povišene tjelesne temperature ili
upale);

ako imate aktivni čir u probavnom sistemu;

ako imate povećanu sklonost krvarenjima;

ako imate teško zatajenje funkcije jetre ili bubrega;

ako imate teško zatajenje srčane funkcije;

ako uzimate 15 mg ili više metotreksata sedmično (vidjeti dio Drugi lijekovi i Aspirin plus C);

ako ste u posljednjem tromjesečju trudnoće (vidjeti dio Trudnoća, dojenje i plodnost)

ako ste mlađi od 16 godina (vidjeti dio Djeca i adolescenti);

Upozorenja i mjere opreza:
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Aspirin plus C.
-

ako ste alergični na druge analgetike (lijekovi protiv bolova), protuupalne lijekove, antireumatike
(posebni lijekovi protiv reumatizma ili upala) i kada imate druge alergije;

ako ste u prošlosti imali hronični ili ponavljajući čir (želučani ili na dvanaestopalačnom crijevu) ili
krvarenja u probavnom sistemu; Prestanite uzimati Aspirin plus C odmah i obavijestite ljekara

ako dođe do krvarenja ili čira u želucu ili crijevima. Znakovi su krvarenje na usta, krv u stolici i
crno obojena stolica.

ako istovremeno uzimate i lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi (vidjeti dio Drugi lijekovi i
Aspirin plus C);

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili cirkulaciju krvi (npr. bolest krvnih žila bubrega,
kongestivno zatajenje srca, gubitak volumena krvi, velik operativni zahvati, sepsa ili velika
krvarenja), obzirom da acetilsalicilatna kiselina može dodatno povećati rizik od oštećenja
bubrega i akutnog zatajenja bubrega. Rizik je posebno velik kada se istovremeno uzima
nekoliko različitih analgetika.

ako imate predispoziciju za nastanak bubrežnih kamenaca kalcijevog oksalata ili ponavljajućeg
nastanka kamenaca u bubregu, potreban je oprez s obzirom na unos askorbatne kiseline.

ako imate blago i umjereno oštećenu funkciju jetre;

ako imate težak nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), jer acetilsalicilatna
kiselina može izazvati hemolizu ili hemolitičku anemiju

ako imate astmu, peludnu hunjavicu, nosne polipe ili hroničnu respiratornu bolest, jer
acetilsalicilatna kiselina može izazvati bronhospazam i astmatski napad ili druge reakcije
preosjetljivosti. Isto vrijedi ukoliko reagirate preosjetljivo (npr. kožne reakcije, svrbež, urtikarija)
na druge tvari;

ako planirate operativni zahvat i nakon njega (uključujući manje operacije kao npr. vađenje
zuba): može se javiti povećana sklonost krvarenju koja traje do nekoliko dana nakon primjene.
Molimo obavijestite svog ljekara ili stomatologa ako ste uzeli Aspirin plus C.

ako imate jake menstruacije (menoragiju);

ako imate upalne bolesti zglobova, giht.

ako ste stariji od 65 godina, jer možete biti osjetljiviji na nuspojave nesteroidnih protuupalnih
lijekova, uključujući acetilsalicilatnu kiselinu

ako uzimate druge lijekove (vidjeti dio

Drugi lijekovi i Aspirin plus C)

Djeca i adolescenti
Primjena acetilsalicilatne kiseline u djece može uzrokovati Reyeov sindrom. Reyeov sindrom je vrlo
rijetka bolest koja može biti smrtonosna, stoga pri pojavi zahtijeva hitnu medicinsku skrb. Zato se
acetilsalicilatna kiselina ne smije davati djeci mlađoj od 16 godina, osim prema posebnom savjetu
ljekara.

Lijekovi koji sadrže acetilsalicilatnu kiselinu ne smiju se za simptomatsko liječenje bolova i povišene
tjelesne temperature tokom virusnih infekcija primjenjivati kod djece i adolescenata bez savjetovanja s
ljekarom. Kod određenih virusnih infekcija, posebno u onih uzrokovanih virusima gripe i vodenih
kozica (varičele), postoji rizik od nastanka Reyeovog sindroma. Rizik može biti uvećan pri
istovremenoj primjeni acetilsalicilatne kiseline s drugim lijekovima; međutim, uzročna povezanost nije
dokazana. Ukoliko se uz navedene bolesti javi učestalo povraćanje, može se sumnjati na Reyeov
sindrom.

Drugi lijekovi i Aspirin plus C
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Ako istovremeno uzimate lijek Aspirin plus C i druge lijekove, može doći do međudjelovanja. Lijek
Aspirin plus C može pojačati učinak nekih lijekova, stoga pripazite ako uzimate:
-

lijekove za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa (metotreksat),

lijekove za ublažavanje upala (npr. nesteroidne protuupalne lijekove) zbog povećanog rizika od
nastanka čira i krvarenja u probavnom sistemu,

lijekove koji utiču na zgrušavanje krvi (npr. varfarin) ili lijekove koji razgrađuju krvne ugruške.
Budući da se istovremenim uzimanjem povećava rizik od krvarenja, obratite pažnju na znakove
potkožnog krvarenja, kao što su npr. modrice,

lijekove za liječenje depresije, zbog povećanog rizika od nastanka čira i krvarenja u probavnom
sistemu (npr. selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, npr. citalopram, escitalopram,
fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin),

lijekove koji se koriste za liječenje bolesti srca (digoksin),

lijekove za liječenje šećerne bolesti (tzv. antidijabetici, npr. inzulin, sulfonilureja) jer je pad
vrijednosti šećera u krvi izraženiji nego inače,

lijekove za liječenje epilepsije (npr. valproatna kiselina),

lijekove za izlučivanje vode (diuretici),

lijekove za liječenje Addisonove bolesti (sistemski glukokortikoidi, osim hidrokortizona)

alkohol

lijekove koji se koriste kod otrovanja željezom (deferoksamin) jer istovremena primjena s
askorbatnom kiselinom može povećati toksičnost željeza u tkivima

Ako uzimate sljedeće lijekove, Aspirin plus C može smanjiti njihovu učinkovitost:
-

lijekovi za sniženje povišenog krvnog pritiska (diuretici i ACE inhibitori)

lijekovi koji povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline i koriste za liječenje gihta (npr. probenecid,
benzbromaron)

Aspirin plus C s hranom, pićem i alkoholom
Aspirin plus C ne smijete uzimati s alkoholom jer se zbog aditivnog učinka alkoholnih pića povećava
opasnost od krvarenja u probavnom sistemu i produžuje vrijeme krvarenja

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Budući da se ne može isključiti mogućnost štetnog djelovanja lijeka Aspirin plus C na trudnoću i plod,
ovaj lijek se ne smije uzimati tokom prvog i drugog tromjesečja trudnoće, osim ako je to prijeko
potrebno. Ukoliko nastojite zatrudnjeti, a uzimate lijekove koji sadrže acetilsalicilatnu kiselinu ili ih
uzimate tokom prvog i drugog tromjesečja trudnoće, primijenjena doza bi trebala biti najmanja
moguća, a trajanje liječenja što je moguće kraće. O sigurnosti primjene, sigurnoj dozi i trajanju
liječenja morate se posavjetovati s Vašim ljekarom.

Lijek Aspirin plus C se ne smije uzimati tokom posljednjeg tromjesečja trudnoće zbog povećanog rizika
od komplikacija za majku i dijete prije i za vrijeme poroda. Tokom posljednjeg tromjesečja trudnoće svi
nestreoidni protuupalni lijekovi mogu imati štetan učinak na srce, pluća ili bubrege ploda, što može
dovesti to zatajenja bubrega ploda, te manjak plodne vode.
Ova skupina lijekova na završetku trudnoće može uzrokovati odgođeni ili produženi porod, te
produženo vrijeme krvarenja u majke i djeteta tokom i nakon poroda.
Male količine acetilsalicilatne kiseline i njezinih razgradnih produkata prelaze u majčino mlijeko. U
dojene novorođenčadi čije su majke povremeno uzimale acetilsalicilatnu kiselinu do sada nisu
primijećene nuspojave, stoga dojenje obično ne treba prekidati.
Međutim, majke koje acetilsalicilatnu kiselinu uzimaju redovno ili u visokim dozama moraju rano
prestati dojiti.

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu u žena uzrokovati poremećaj plodnosti. Ovaj učinak nestaje
nakon prestanka uzimanja lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nema podataka o utjecaju lijeka Aspirin plus C na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na
strojevima. Ipak, mora se uzeti u obzir, da se može pojaviti omaglica u slučaju predoziranja.

Aspirin plus C sadrži natrij
Jedna šumeća tableta sadrži 467 mg natrija. Ako ste na dijeti s malo natrija, trebate voditi o tome
računa.

3.

Kako uzimati Aspirin plus C?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.
Preporučena doza je:
Dob

Pojedinačna doza

Ukupna dnevna doza

Odrasli i osobe starije od 16
godina

1-2 šumeće tablete
(odgovara 400 – 800 mg
acetilsalicilatne kiseline i
240 – 480 mg askorbatne
kiseline)

4-8 šumećih tableta
(odgovara 1600 – 3200 mg
acetilsalicilatne kiseline i
960-1920 mg askorbatne
kiseline)

Način primjene
Kroz usta.
Šumeću tabletu Aspirin plus C potpuno rastopite u čaši vode i popijte.
Nemojte uzimati Aspirin plus C natašte.
Pojedinačna doza se može uzimati u vremenskim intervalima od 4 do 8 sati do ukupno 4 doze na
dan.
Maksimalna dnevna doza od 10 šumećih tableta Aspirin plus C (4000 mg acetilsalicilatne kiseline) se
ne smije prekoračiti.

Nemojte uzimati lijek Aspirin plus C duže od 3 dana (kod bolova) do 5 dana (kod povišene tjelesne
temperature) bez savjetovanja s ljekarom ili stomatologom.

Primjena u djece i adolescenata
Aspirin plus C se ne smije davati djeci i adolescentima mlađima od 16 godina, osim ako nije to
propisao ljekar (vidjeti dio

Upozorenja i mjere opreza).

Ako uzmete više lijeka Aspirin plus C nego što ste trebali
Trovanje salicilatima može nastati uslijed dugotrajnog liječenja salicilatima ili uslijed previsoke
jednokratne doze koja može ugroziti život (predoziranje).

Simptomi umjerenog otrovanja mogu uključivati omaglicu, vrtoglavicu, zujanje u ušima, gluhoću,
znojenje, mučninu i povraćanje, gastritis, glavobolju i smetenost.
Teško predoziranje (moguće po život opasno) može dovesti do ubrzanog disanja (hiperventilacija),
poremećaji u radu srca, pad krvnog pritiska, krvarenja u probavnom sistemu, poremećaji u
zgrušavanju krvi, te poremećaji svijesti do kome.

Ukoliko sumnjate na predoziranje zatražite ljekarsku pomoć. Ljekar će odlučiti o mjerama koje treba
poduzeti ovisno o ozbiljnosti stanja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Aspirin i odmah se javite ljekaru ako primijetite sljedeće:

oticanje lica, jezika i dušnika koje uzrokuje velike poteškoće u disanju koje su znak teške
alergijske reakcije (angioedem)

bol u trbuhu, crnu stolicu, povraćanje krvi, povraćanje sadržaja koji liči na talog od kafe, što su
znakovi krvarenja u želucu ili crijevima

Nuspojave su navedene prema sljedećim kategorijama učestalosti:
Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

zvonjava u ušima

loša probava, bol u probavnom sistemu, bol u trbuhu

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

preosjetljivost, teške alergijske reakcije (anafilaktičke reakcije)
Reakcije preosjetljivosti mogu zahvatiti kožu, dišne puteve, krvožilni sistem, probavni sistem,
posebno kod pacijenata s astmom. Simptomi uključuju
-

oticanje tkiva uzrokovano viškom tekućine

pad krvnog pritiska

piskanje, nedostatak zraka

probleme sa srcem ili disanjem

alergijsku šok reakciju opasnu po život

preosjetljivost na lijek

oteklina uslijed alergijske reakcije, ozbiljna alergijska reakcija koja uključuje oticanje lica ili grla

krvarenje u mozgu, krvarenje u lobanji

simptomi astme, curenje iz nosa, začepljenost nosa

upala, čir i krvarenje u probavnom sistemu

osip, koprivnjača, svrbež

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

puknuće čira u probavnom sistemu

prolazni poremećaji jetre

povećani nivoi jetrenih enzima koji se zovu transaminaze

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

smanjen broj crvenih krvnih stanica (anemija) kao posljedica krvarenja

smanjen broj i uništavanje crvenih krvnih stanica kod bolesnika s teškim nedostatkom glukoza-
6-fosfat dehidrogenaze

teške alergijske reakcije (anafilaktički šok)

srčano-dišni distres

krvarenje, krvarenje u slučaju operativnog zahvata, izljev krvi u tkivu

krvarenje iz nosa

krvarenje zubnog mesa

krvarenje iz mokraćnih ili spolnih organa

smanjena funkcija bubrega, gubitak funkcije bubrega

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Aspirin plus C?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta Aspirin plus C sadrži?
Djelatne tvari su acetilsalicilatna kiselina i askorbatna kiselina.
Jedna šumeća tableta sadrži 400 mg acetilsalicilatne kiseline i 240 mg askorbatne kiseline.
Pomoćne tvari su natrijev dihidrogencitrat; natrijev hidrogenkarbonat; citratna kiselina, bezvodna;
natrijev karbonat, bezvodni.

Kako Aspirin plus C izgleda i sadržaj pakovanja?
Aspirin plus C šumeća tableta je bijele boje s oznakom Bayer na gornjoj strani.
Pakiranje: 10 (5x2) šumećih tableta u strip pakiranju, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Bayer Pharma AG
13342 Berlin, Njemačka

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto proizvodnje)
Bayer Bitterfeld GmbH
Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Njemačka

NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:
Bayer d.o.o. Sarajevo
Trg solidarnosti 2a, Sarajevo

BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET
04-07.2-4143/11 od 19.1.2012.