BALANCE 4,25 % glukoze 1,75 mmol/L kalcija

BALANCE 4,25 % glukoze 1,75 mmol/L kalcija 5.64 g L+ 3.925 g L+ 0.2573 g L+ 0.1017 g L+ 46.75 g L

4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonejsku dijalizu u zaštitnoj vrećici sa 2 komore

Supstance:
natrijum-hlorid glukoza kalcijum-hlorid natrijum-laktat magnezijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
5.64 g L+ 3.925 g L+ 0.2573 g L+ 0.1017 g L+ 46.75 g L B05DB otopina za peritonejsku dijalizu