Supstanca: Natrijum-laktat

NATRIJUM-LAKTAT 43

HARTMANOV rastvor rastvor za infuziju 6.02 g/1000 mL+ 0.373 g/1000 mL+ 0.294 g/1000 mL+ 6.276 g/1000 mL | 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine)
SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA BRAUN otopina za infuziju 0.6 g/100 mL+ 0.04 g/100 mL+ 0.027 g/100 mL+ 0.312 g/100 mL | 10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji
SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA BRAUN otopina za infuziju 0.6 g/100 mL+ 0.04 g/100 mL+ 0.027 g/100 mL+ 0.312 g/100 mL | 10 polietilenskih boca po 1000 ml otopine za infuziju, u kutiji
RINGER LAKTAT DIACO otopina za infuziju 6 g/1000 mL+ 0.4 g/1000 mL+ 0.27 g/1000 mL+ 3.25 g/1000 mL | staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju
MANITOL HF 10% E rastvor za infuziju 100 g/1000 mL+ 13.44 g/1000 mL | 1 staklena boca sa 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji
NUTRINEAL PD4 1,1% rastvor za peritonealnu dijalizu 300 mg/1000 mL+ 270 mg/1000 mL+ 570 mg/1000 mL+ 646 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 595 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 951 mg/1000 mL+ 1393 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 1020 mg/1000 mL+ 955 mg/1000 mL+ 714 mg/1000 mL+ 1071 mg/1000 mL+ 184 mg/1000 mL+ 51 mg/1000 mL+ 4480 mg/1000 mL+ 5380 mg/1000 mL | PVC vrećica 2500 ml
EXTRANEAL rastvor za peritonealnu dijalizu 75 g/1000 mL+ 5.4 g/1000 mL+ 4.5 g/1000 mL+ 0.257 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | 1 PVC vrećica sa 2000 ml rastvora, u kutiji
EXTRANEAL rastvor za peritonealnu dijalizu 75 g/1000 mL+ 5.4 g/1000 mL+ 4.5 g/1000 mL+ 0.257 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | 1 PVC vrećica 2500 ml, u kutiji
BALANCE 1,5 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 3.925 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 5.64 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 16.5 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance system") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 1,5 % glukoze 1,75 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 16.5 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance system") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 2,3 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 25 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 2,3% glukoze 1,75 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 g+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 25 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 4,25 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 46.75 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonejsku dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore)
BALANCE 4,25 % glukoze 1,75 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 46.75 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonejsku dijalizu u zaštitnoj vrećici sa 2 komore
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
CAPD/DPCA 18 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 19 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
CAPD/DPCA 2 sleep safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 16.5 g/1000 mL | 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonejsku dijalizu (sleep safe - sistem)
CAPD/DPCA 17 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mg+ 16.5 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 2 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 16.5 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 3 sleep safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL | 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonejsku dijalizu (sleep safe - sistem)
CAPD/DPCA 3 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 4 sleep safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL | 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonejsku dijalizu (sleep safe - sistem)
CAPD/DPCA 4 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica ) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L+ 5.38 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica) u kutiji
MULTILAC 2 mmol/l kalija otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju 5.961 g/1000 mL+ 4.26 g/1000 mL+ 0.1419 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL | 2 vrećice po 5000 mL otopine za hemofiltraciju/hemodijalizu uložene u kartonsku kutiju
RINGER LAKTAT VIOSER otopina za infuziju 6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,2 g/1000 mL+ 3,1 g/1000 mL | 500 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju), u kartonskoj kutiji